Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Csaba Perlenberg

Inte en skitfråga, Danmark

Att Öresund kan komma att få ökad övergödning och bottendöd på grund av ett danskt avloppsutsläpp är miljövidrigt.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Öresundsregionen har tillräckligt många problem utan att miljön och djurlivet ska riskeras av ett skitbeslut från dansk sida.

OPINION. I dag planerades Öresund bli betydligt skitigare. Bokstavligen talat. Med start under söndagen skulle 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten med dansk avföring pumpas rätt ut i sundet – med allvarlig risk för biodiversiteten och bottenklimatet i ett redan hårt prövat Öresund. För att inte nämna att lorten kan komma att nå den skånska kustremsan. En mekanisk filtrering har dock gjorts, vilket i alla fall avskilt toalettpappersmassan från att nå sundet. Utsläppet, som bland annat planeras medföra dumpning av mer än 1 ton fosfor motsvarar enligt danska TV2 Lorry hela 193 simbassänger.


I sista stund sköts dumpningen fram. Öresund har fått 24 timmars respit.


Anledningen är att Lynetteledningen, det ordinarie avfallsröret från 1978 som går genom Köpenhamn och Gentofte kommuner, ska genomgå undersökning inför ett bostadsbygge i stadsdelen Nordhavn och kommer vara otillgängligt under fem dagar. Och då dumpas skiten rätt ut i Öresund i höjd med Skovshoved norr om Köpenhamn, fyra kilometer från den danska kusten. 


Både Köpenhamn och Gentofte kommuner har godkänt den planerade dumpningen som framför allt kan komma att nå Helsingborg och Råå. Agerandet är ett skitbeteende.


Ur en miljösynpunkt kan dumpningen leda till övergödning, syrebrist på botten, grumlighet i vattnet, ökad produkion av växtplankton och fintrådiga alger som i sin tur leder till algblomning. Syrebristen dödar och driver bort djurlivet och orsakar bottendöd.


Tilltaget är ingen skitsak utan sker i en tid när Öresund på många håll har ett rikt djurliv och mår förhållandevis bra. Inte heller är den omfattande kritiken på båda sidor om sundet bajsnödig. I vissa kretsar talas det till och med om sundet som en marin nationalpark, som bland annat Öresundsfonden pekade på för ett par år sedan i en debattartikel i Sydsvenskan (25/11-18). 

På grunda bottnar finns ovanligt vida och rika ålgräsängar och blåmusselbankar samt en stor del av Östersjöns naturmiljöer. På tio till tjugo meters djup ökar salthalten snabbt och bildar ett av världens kraftigaste språngskikt, ett fenomen som gör att vattnet från Östersjön och Kattegatt inte blandas och därmed skapas en mycket ovanlig miljö. Från ungefär 25 meters djup är salthalten hög och här finns några av Öresunds hemligheter – unika samhällen med kräftdjur och hästmusslor samt en stor del av Västerhavets övriga naturmiljöer”, skrev flera marina röster och föreslog att nationalparken ska heta ”The Sound”. 


Därmed skulle det kunna skapas gemensamma regler för exploatering, fartygstrafik, utsläpp och fiske, menade debattörerna. Men just det där med gemensamma regler om utsläpp i Öresundsregionen behövs inte, eftersom de delvis redan finns:


Det danska agerandet strider inte bara mot vettigt miljötänk. Det är även ytterligare ett förunderligt exempel på urusel kommunikation i Öresundsregionen. Länsstyrelsen i Skåne vittnar om att myndigheten inte kände till planerna förrän media började rapportera om utsläppet och att utebliven kommunikation bryter mot Eskokonventionen som går ut på att länder måste ta hänsyn och informera om planerade utsläpp. Konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang är en miljöskyddskonvention mellan europeiska länder, USA och Kanada trädde i kraft redan 1997. På Naturvårdsverkets hemsida går det att läsa att konventionen syftar till att: ”Man ska i möjligaste mån undvika att verksamheter leder till omfattande miljöeffekter samt hålla varandra väl informerade.”


De senaste åren har varit chockerande för de som värnar om Öresundsregionen. Gränskontroller, inreseförbud, en medvetet saboterad arbetsmarknadsregion från regeringarna i Stockholm och Köpenhamn har alla varit allvarliga angrepp på en region som behöver mer av samarbete, inte mindre.


Att medvetet skada Öresund, det som på riktigt förenar både Skåne och Själland är ett riktigt skitbeslut.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida