Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Det är i Skåne som välfärden testas

Helsingborgs rådhus.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Den skånska välfärdsutmaningen kommer att bli allt större under det kommande årtiondet. Därför är det just i Skåne som svaren måste formuleras.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

OPINION. I välfärdskalkyler är det de yngsta och de äldsta som av förklarliga skäl är de kostnadsdrivande posterna. Sedan länge är det välkänt att andelen äldre av den svenska befolkningen kommer att öka i allt högre grad under de kommande åren. Det innebär givetvis stora utmaningar på väldfärdsapparaten när den befolkningsgruppen dessutom lever allt längre. Sverige kommer tvingas till nytänkande för att kunna möta behovet inom en sektor som redan kämpar med bemannings- och kompetensbrist.

I Skåne är välfärdsutmaningen under de kommande åren dubbel. En ny befolkningsprognos från Region Skåne visar att invånarantalet kommer att fortsätta öka snabbt mellan 2020 till 2029. Ökningen är snabbare i Region Skåne än i övriga landet, en ökning som enligt prognosen motsvarar 121 000 fler invånare. Ökningen på 8,8 procent gör att invånarantalet i Skåne kommer landa på precis under en och en halv miljon människor (1 499 000). Drygt hälften av ökningen förväntas komma från en fortsatt stor inflyttning från utlandet, enligt prognosen. Samtidigt betonar prognosen tydligt att flyktingströmmar från Syrien, Afghanistan och Irak förväntas minska kraftigt under de kommande tio åren på grund av förstärkta gränskontroller och andra migrationspolitiska åtstramningar.

Av alla de kommuner som kommer att beröras av befolkningsökningen är Simrishamns kommun den enda där invånarantalet beräknas minska. Där finns också ”i särklass” flest äldre i Region Skåne. Kalkylen är på sikt ohållbar. Simrishamn har all anledning att sjösätta ett kommunalt överlevnadsprojekt.

Befolkningsökningen är mycket snedfördelad. Det största trycket, och ansvaret, förläggs till Malmö, Lund och Helsingborg. Västra Skåne kommer således fortsätta att vara baksidan av Öresundsregionens arbetsmarknadsregion, även om alla kommuner kommer att växa tack vare befolkningsökningen, särskilt mot slutet av den prognostiserade perioden.

Det kan också skönjas ett trendbrott: Färre andel barnfamiljer kommer att lämna städerna för kranskommunerna. Dels handlar det om att prisstegringen och utbudet i exempelvis Staffanstorp och Vellinge inte kommer att kunna möta efterfrågan, dels handlar det om att städerna kommer att öka i attraktivitet även för barnfamiljerna. Därmed minskar även andelen äldre i Malmö, Lund och Helsingborg.

Tydligt är att kommunerna i Skåne kommer att behöva börja samarbeta allt mer för att möta utmaningar inom barnomsorg, utbildning och äldremsorgen. Huruvida detta kommer ske via fler kommunförbund eller med regionen som överordnad samordnare återstår att se. Att blicka framåt innan det är försent är till alla kommuninvånares fördel. 

Här har exempelvis Helsingborg tagit ett spännande initiativ med sin kommande H22-mässa. Sommaren 2022 hålls en modern stadsmässa där Helsingborg och företag knutna till H22 ska presentera smartare, hållbara sätt för välfärden att organisera sig på och utföra sitt uppdrag. Det är en mässa som inte endast kommer gynna Helsingborgs invånare utan som samtliga skånska kommuner borde vallfärda till. 

Klart är att det är i Skåne som välfärdsutmaningen kommer att testas, i närtid. Då är det också rimligt att det är här som försök görs för att hitta lösningarna.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida