Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Csaba Perlenberg

Helsingborg förtjänar sin folkomröstning

Dags för folkomröstning i Helsingborg.
Foto: ÖRESUNDSKRAFT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Helsingborg är på väg mot en lokal folkomröstning om försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft. Det är alliansen värda efter flera märkliga turer.

Folkomröstningar är Helsingborgarnas opium. Eller i alla fall längtan att genomföra dem. Det senaste kvartsseklet har det hållits fyra namninsamlingar i ”Staden för dig som vill något”, grundade i gräsrotskampanjer för främst diverse stadsutvecklingsprojekt.


Byggplanerna i Norra hamnen 1995, ett stopp för besparingar inom skolan 2003, bebyggelse av spa och hotell på Kallis och Gröningen 2006-07 och Ångfärjetomens framtid med det föreslagna Saltkristallerna-projektet 2012. Inget av dem bifölls av de folkvalda.


Häromåret var det nära att bli ytterligare ett folkomröstningsinitiativ som skulle kunna nå Helsingborgs fullmäktige, en namninsamlingskampanj mot det föreslagna Landsborgsgaraget, men kommunen fann att de insamlade namnen inte nådde upp till kravet om 10 procent av de röstberättigade. Arbetet med bilgaraget i centrala Helsingborg avbröts ändå kort därefter då det politiska stödet imploderade efter att Sverigedemokraterna hoppat av.


Den enda folkomröstningen som hållits i modern tid initierades av fullmäktige själv och handlade om placeringen av Dunkers kulturhus 1993.


För första gången verkar dock en folkomröstningskampanj bära frukt. För närvarande kontrollräknas de 14 579 rösterna som lämnas in av kampanjen ”Rädda Öresundskraft”, det av Helsingborg Stad ägda energibolaget som Peter Danielsson (M) med alliansvänner vill sälja.


Politiskt sett verkar frågan vara avgjord: Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom en folkomröstning. Därmed kan inte Helsingborgs fullmäktige säga nej, eftersom det krävs ens två tredjedelars majoritet för att hindra en folkomröstning om minst 10 procent av de röstberättigade i en kommun skrivit under krav på folkomröstning samt att det saknas parlamentariskt underlag för att förhindra det.


Hanteringen av försäljningen av Öresundskraft har hängivets granskats av Helsingborgs Dagblad. I helgen publicerade tidningen en sammanfattande artikel om alla turer – som varit många. Utan HD hade inte många av dem ens varit offentlig materia. Märkligheter har uppdagats - bland annat att frågan bereddes redan inför valet utan att bli en valfråga och att alliansen inte vill offentliggöra den värdering som stadens egna tjänstemän gjort av det offentligägda bolaget. 

En annan märklighet är att ett konsultbolag engagerats för att hantera försäljningen av bolaget, men där kontraktet skrivits sju kronor under gränsen för vad som hade gjort att upphandlingen krävt en offentlig anbudsrunda om uppdraget.


Folkomröstningar om lokala frågor är rent generellt ett trubbigt instrument. Att gynna missnöjeskrafter som inte sällan söker hindra nödvändiga stadsutvecklingsprojekt från att genomföras är kontraproduktivt. I Helsingborg är det just i detta fall, givet alliansens skuggmässiga hantering, väl värt att låta Helsingborgarna säga sitt.


Då blir det också rimligtvis som det brukar bli med folkomröstningar: De som protesterar genom att rösta nej, röstar inte endast nej om själva sakfrågan, utan även nej till den politiska hanteringen av ärendet.


Att det sedan är snudd på vansinne att sälja av ett för Helsingborg strategiskt viktigt och inkomstbringande bolag är en annan fråga.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida