Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Foliehattssyndrom är inget handikapp

Människor blir inte sjuka av el. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL-AOP

Region Skåne ger bidrag till en förening som inte ansökt om bidrag - och som inbillar sig att "elöverkänslighet" är en medicinsk sjukdom.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Region Skåne ger 34 555 kronor i grundbidrag till en intresseförening vars medlemmar lider av en åkomma som Socialstyrelsen och världens samlade forskning menar inte är en medicinsk sjukdom. Det hade kunnat handla om "Riksföreningen för alla Kroniskt Måndagströtta", men handlar i stället om miljöpartisternas mest omhuldade folksjukdom: de "elöverkänsliga". Tyvärr är bidraget mer verkligt än vad "elöverkänslighet" är.

 

Medan Allians i Skåne reserverade sig, tyckte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att De elöverkänsligas förbund i Skåne skulle få stöd för sin inbillade sjukdom. Frånsett att det är allvarligt att skattepengar hanteras ovarsamt är det anmärkningsvärt att de tre partierna valt att premiera en förening som uppmuntrar till ovetenskapliga villfarelser. Det ger de "elöverkänsliga" en slags officiell bekräftelse deras medlemmar inte gagnas av. Dessutom är bidraget en direkt stöld från antingen välfärden eller andra intresse- och stödgrupper för riktiga handikapp.

 

Regionen hade lika gärna kunnat ge stöd till "Stödgruppen för Barns rädsla för kakmonster under sängen" eller "Spöken och demoners intresseförening för patriarkal objektifiering av människor".

 

En rad handikapporganisationer i Skåne har ansökt om och fått verksamhetsbidrag av Region Skåne. Att Astma och allergiföreningen i Skåne län eller Föreningen Sveriges Dövblinda Skåne-Blekinge skulle sakna grund för stöd är det nog ingen som skulle hävda. Att stödja föreningslivet, oavsett om det sker till stöd för idrott, kultur eller till olika stödorganisationer för diverse utsatta grupper är rimligt. Föreningslivet i Sverige är en grundbult i civilsamhället och stärkande för demokratin. Men offentliga medel måste hanteras med varsamhet. På samma sätt som det inte ska ges bidrag till föreningar som saknar grundläggande demokratiska värderingar, ska det heller inte ges bidrag till föreningar som faciliterar en falsk sjukdomsbild hos människor.

 

Förutom det anmärkningsvärda i att ge offentligt stöd till en intresseorganisation för foliehattar och pseudokvacksalvare, ges stödet till föreningen trots att ingen ansökning ens inkommit! Om detta är på grund av att de inbillat elöverkänsliga inte kunnat använda en dator för att genomföra ansökan är oklart. Inte heller har någon verksamhetsberättelse för 2015 lämnats. Trots detta fick föreningen även under 2016 bidrag till en summa av 34 910 kronor. Hur är detta ens möjligt? 

 

Varför har Socialdemokraterna, som har en bevisligen högre tröskel gentemot kvacksalveri än Miljöpartiet och även Sverigedemokraterna, gått med på detta?

 

Oavsett vad man tycker om foliehattar, konspirationsteoretiker och de som inbillar sig att de har en sjukdom som inte finns, så måste det ändock poängteras: Foliehattssyndrom är inget handikapp eller någon vetenskapligt bevisad medicinsk sjukdom. Därmed ska den typen av föreningar heller inte ha rätt till offentliga medel.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!