Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Ett nej är ett nej, inte ett nja

Statsminister Stefan Löfven (S). Foto: NORA LOREK

I Malmö är ett nej ett "nja" när det kommer till asylrätten. Socialdemokraterna måste välja väg om de "papperslösa".

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

I en mångkulturell stad som Malmö är det förhållandevis svårt att gissa sig till vem som är svensk med utländsk bakgrund, nyanländ eller vistas illegalt i Sverige. Därför är Malmö en ”bra” stad att vara papperslös i. Man smälter in. Inför en situation där Migrationsverket beräknar att det år 2020 kan finnas omkring 50 000 människor som gömmer sig undan utvisning i Sverige, den absoluta merparten i Malmö, Göteborg och Stockholm, kommer det däremot bli allt svårare att hålla sig undan. 50 000 personer motsvarar samtliga invånare i Hässleholms kommun.

 

Att vara papperslös är ett helvete. Men det är ett rättsligt, socialt och ekonomiskt utanförskap som inte bör uppmuntras av offentliga aktörer eller politiker. Lika lite som man bör försvåra för människor i utsatta situationer, ska Malmö Stad heller inte underlätta för individer att stanna kvar när de saknar laglig rätt att uppehålla sig här. 

 

För i Malmö betyder ett "nej" från den statliga myndigheten Migrationsverket i stället ett "nja". Det rödgröna Malmö tillhandahåller försörjningsbidrag åt människor som antingen struntar i att följa sina utvisningsbeslut eller överhuvudtaget inte brytt sig om att söka asyl, eftersom man vet att man saknar asylskäl. Socialdemokraterna i Malmö kommer dock få det allt svårare att motivera varför staden ska motarbeta både gränspolisen, Migrationsverket och migrationsdomstolarna ju närmre valet vi kommer. 

 

Om en dryg vecka är det 1 maj. Statsminister Stefan Löfven (S) talar då i Malmö. Kommer han använda sig av en hårdare retorik i migrationsfrågan och låtsas som att hans partikollega Katrin Stjernfeldt Jammeh inte står för en helt annan politik? Kommer Stjernfeldt Jammeh hålla ett brinnande tal om papperslösas rätt att stanna kvar på Malmöbornas bekostnad, trots att de saknar laglig rätt och göder den svarta ekonomin i Malmö genom bland annat svarta jobb med uselt betalt? Eller kommer migrationsfrågan överhuvudtaget inte nämnas av någon av dem?

 

Hur många som illegalt uppehåller sig i Malmö är okänt. Inte heller vet Malmö Stad hur många eller hur stora summor som betalas ut till papperslösa i form av försörjningsbidrag. När papperslösa ansöker om nödbistånd inom ramen för försörjningsstöd registrerar Malmö Stad inte om de har fått avslag på sin asylansökan eller saknar uppehållstillstånd. Därmed är det alltså omöjligt att veta hur många av de 16 090 hushåll som någon gång under 2016 fick försörjningsstöd i Malmö som är papperslösa eller inte. 

 

Stadsrevisionen lämnade tidigare i år kritik mot hur Malmö hanterar sina försörjningsstöd. "Bristfällig handläggning har medfört att för högt försörjningsstöd har utgått i flera granskade fall", konstaterar revisionen. Bland annat har det saknats tillräckligt med dokumentation som förklarar varför enskilda förtjänar försörjningsstöd. Och även om antalet personer som varit i behov av försörjningsstöd minskade under förra året för första gången sedan 2008, handlar det fortfarande om nästan en hel miljard kronor vars mottagare Malmö Stad inte riktigt har koll på.

 

Om Socialdemokraterna på riksplan menar allvar med att öka antalet utvisningar av papperslösa bör regeringen lagstifta om att det ska bli omöjligt för kommuner som Malmö att ge försörjningsbidrag till människor som inte har rätt att stanna i landet. Socialdemokraterna måste välja väg - även i Malmö.