Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Etablera en ny Öresundspolis

Öresundspoliser. Sofia Helin och Thure Lindhardt i SVT:s "Bron". Foto: EVERETT COLLECTION/IBL BILDBYRÅ/JENS JUNCKER-JENSEN
Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Tydliga Öresundsvisioner i årets riksdagsmotioner kan komma att underlätta livet för pendlare och Öresundsbor - om de förverkligas.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Sveriges största adventsstake är även nordisk. Under första advent tändes en extra stark lampa på en av Öresundsbrons fyra pyloner och spred sitt gränslösa ljus över ett mörkt Sund. Ljus i form av bejakande av gränslöshet och syskonskap återfinns också i årets motionsskörd i riksdagen, som avslutades före helgen. 

 

Ur ett Öresundsperspektiv finns det mycket att glädjas över. Både Socialdemokraterna och Moderaterna levererar två gedigna, högst efterlängtade motioner med förslag på genomarbetade Öresundsvisioner. 

 

Medan S vill se en nationell strategi för Öresundsregionen genom bland annat Rikard Larsson (S) vill M med Malmöledamoten Noria Manouchi i spetsen se en nationell Öresundsagenda. De skånska S-ledamöterna pekar bland annat på följande områden som behöver anpassas för vår gränsregion: skatteregler, socialförsäkringar och pensioner och avgiftsskillnad mellan svenska och danska universitet. Men medan S-ledamöterna nöjer sig med att riksdagen ska ställa sig bakom motionen och tillkännagöra behovet för regeringen, går M-motionen ett steg längre och kräver ett konkret framtagande av en plan. Moderaterna pekar likt S på skatteregler och regleringar men även på försäkrings- och trygghetssystem. Här finns onekligen förutsättningar för en blocköverskridande Öresundspolitik.

 

Att Moderaterna nämner problemet med de två olika valutorna som ett gränshinder är inte utan sin uppenbara poäng - och det är helt rätt att Moderaterna slår mynt av detta.

 

Att Niels Paarup-Petersen (C) tillsammans med sin skånska riksdagskollega Sofia Nilsson (C) vill ta bort gränskontrollerna är kanske årets minst överraskande riksdagsmotion. Icke desto mindre är det viktigt att frågan förs framåt. Även här är det lätt att nicka instämmande: "För över 50 år sedan insåg nordiska politiker värdet av nordisk gemenskap utan gränser. När främlingsfientliga krafter kämpar för ett Europa där länder isolerar sig, så är ett tydligt ställningstagande för öppenhet och gemenskap en ödesfråga."

 

Ola Möller (S) vill tillsammans med Per-Arne Håkansson (S) att Sverige intensifierar sitt arbete med att utreda HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör genom att följa Danmarks exempel och skapa en tvärministriell referensgrupp. Möjligen bör den pågående utredningen få ha hunnit kallna innan sådana steg tas. Det är nämligen långt ifrån säkert att det överhuvudtaget blir en HH-tunnel.

 

En av de mer intressanta motionerna rörande gränsregioner kommer inte alls från den skånska riksdagsbänken utan från Värmland. Per Jonson (M) föreslår att det ska göras en utredning kring förutsättningar för att samlokalisera polisstationer i gränsområden. Förvisso utgår den från den norsk-svenska gränsen, men givet att Öresundsregionen är inkörsporten för både vapen och droger från kontinenten, pekar Jonson indirekt på behovet av en dansk-svensk Öresundspolis. 

 

Nästa steg för de skånska riksdagsledamöterna är att få sina danska folketingskolleger i sina systerpartier på andra sidan sundet att lägga likalydande motioner. 

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.