Csaba Perlenberg

En valsedel ska inte vara en debattartikel

Rådhuset i Helsingborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Argument inför en folkomröstning ska föras på gator och torg, inte tryckas på en valsedel.

Ska Borgholm och Mörbylånga slås ihop till Ölands kommun?

Så formulerades de båda valsedlarna, en för ja-sidan och en för nej-sidan, när de två ö-kommunerna i våras höll sina lokala, kommunala folkomröstningar i samband med EU-parlamentsvalet.


När Svedala i Skåne på samma dag anordnade folkomröstning om huruvida Kriminalvården skulle få bygga ett nytt fängelse i kommunen, löd frågan som Svedalaborna hade att ta ställning till:

”Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?”


Nog för att demokrati kan vara både komplicerat och delikat, men i slutändan är det inte svårare än att en kort och koncis fråga kan ställas som därefter kan besvaras med ett ”ja”, ett ”nej” eller ett ”jag avstår” som motsvarar en blank röst.


Rakt och tydligt, utan krumbukter.


Men i Helsingborg verkar den kommande folkomröstningen om en eventuell försäljning av det kommunala energibolaget Öresundskraft vara betydligt snårigare. I vart fall arbetas det hårt för att göra det krångligare än vad det behöver vara. 


I Sundets pärla har kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) föreslagit en kortare novell som helsingborgarna måste ta sig igenom innan de kommer till röstningsalternativen. Danielsson, som själv snickrat ihop en text som är skonsammare än Google Mails användaravtal, vill att valsedeln ska prydas av följande text:


Ska Öresundskraft säljas?

Det finns ett förslag om att sälja Öresundskraft. Pengar från försäljningen kommer att säkras i en stiftelse vars utdelning ska gå till staden med fokus på vård, skola och omsorg. Stiftelsen väntas ge en årlig utdelning som väsentligt överstiger det som staden fått i avkastning från Öresundskraft. 

Köparen av Öresundskraft förbinder sig att följa ingånget avtal om fjärrvärmepriser under fem år i den så kallade Prisdialogen. 

Elnätsavgifterna regleras av Energimarknadsinspektionen. Samma regler gäller oavsett vem som äger Öresundskraft. 

Helsingborgs stad kommer att fortsätta äga stadens fibernät tillsammans med köparen av Öresundskraft.

Ja, jag anser, med hänsyn till ovanstående förutsättningar, att Öresundskraft ska säljas.

Nej, jag anser inte, med hänsyn till ovanstående förutsättningar, att Öresundskraft ska säljas.


Av uppenbara och förståeliga skäl är kritiken mot Peter Danielsson skoningslös. Att den i detta fall kommer från de som är mot en försäljning tar inte udden av kritiken.


Oppositionsrådet Marcus Friberg (MP), som var en del av den grönblå femklövern som styrde i Helsingborg under förra mandatperioden, skräder inte orden i SVT Nyheter Helsingborg:

 – Valsedeln ska inte kidnappas så här.


Nog är den föreslagna texten helt onödig. Att förvilla väljarna med långa textstycken vars innehåll till viss del är vinklat till förmån för ett ja till försäljning, är snudd på skandalöst. Väljarna ska mötas av argument för eller emot en försäljning inför folkomröstningen genom insändare, debattartiklar, utfrågningar, politisk reklam, dörrknackning och på gator och torg - inte tryckas på valsedeln för att påverka väljarna i valbåset.


Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida