Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

En ljusblå tråd för liberal glesbygdspolitik i Lund

Philip Sandberg (L), kommunstyrelseordförande i Lund, på plats i Öresundshuset under Almedalsveckan. Foto: CSABA BENE PERLENBERG / KVP
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida, på plats i Visby under Almedalsveckan. Foto: KVP/GT

VISBY. På riksplan kämpar Liberalerna för sin politiska överlevnad. Nyamko Sabuni borde bege sig till Genarp och Vallkärra i Lund för att lära av Philip Sandberg.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

OPINIONSINTERVJU. Liberalerna som glesbygdsparti? Den täta universitetsstaden Lund som landsbygskommun? Båda sakerna är inte uppenbart självklara. Ändå var det en del av framgångsreceptet för Liberalerna i Lund och partiets företrädare Philip Sandberg inför valframgången i höstas. Trots att Moderaterna fick drygt tre procent mer i kommunvalet än Liberalerna, innehar Sandberg och L med sina 13,41 procent den ledande posten som kommunstyrelseordförande.  När han tillträdde var det första gången på 35 år som Lund inte styrdes av antingen en socialdemokrat eller moderat.

 – Vi har hittat ett upplägg som vi ser blir win-win där alla partier stärks i samarbetet och där vi bildat en helt ny koalition som vi kallar för Lundakvintetten. Med 49,7 procent av rösterna fick vi ett ganska starkt mandat från Lundaborna för ett maktskifte, berättar Sandberg då vi möts på Öresundshuset i Visby under Almedalsveckan. 

 

Kommunalpolitik är inget för veklingar, inte minst under de kommande åren när alla kommuner går mot mörkare tider. Prioriteringar och målkonflikter kommer kräva tydlighet.

 – Å ena sidan är Lund en fantastisk kommun att vara kommunpolitiker i. Det händer så mycket. Vi har fantastiska förutsättningar. Restiden mellan Hamburg och Lund kommer att komma ner till nästan tre timmar när Fehmarn Bält-förbindelsen är klar. Vi växer så det knakar med mellan 1500-2000 nya kommuninvånare varje år. Vi har världsledande forskning och företag och ett anrikt universitet. 

 

Men med en ökande andel åldrande befolkning, övertagna kostnader för flyktingmottagande och en minskande skattebas riktar Philip Sandberg en känga mot både blå och rödgröna regeringar.

 - Både alliansregeringen och de rödgröna har skjutit ner allt mer ansvar på kommunerna utan att man skickat med finansiering. 

 

Hur ska kommuner likt Lund prioritera framöver, då?

 - Det höga kostnadsläget måste ner. Vi har höga kostnader på en rad områden utan att det avspeglas i högre kvalitet. Det måste vi arbeta med så att inte låneskulden fortsätter skena.

Philip Sandberg nämner nya, smarta arbetssätt, mer digitalisering, större fokus på att söka externa medel och bättre ekonomistyrning som verktyg.

 

Politiskt gör Liberalerna rätt i att dra lärdom av Lunds och Philip Sandbergs väg mot makten. En bärande del har varit ett fokus på områden där partiet traditionellt sett inte varit starkt i Lunds kommun: Glesbygden. I valkretsen Genarp Slätterna ökade partiet  med 11,22 procent till 17,79 procent. I Vallkärra ökade L med 13,53 procent till 28,81 procent. 

 - Vi har varit ett jordnära parti som adresserat människors vardagsproblem. Vi har försökt svara på frågor som människor ställer, och inte frågor som ingen har ställt. Det är viktigt att man är tydlig och synlig under en hel mandatperiod och inte bara veckorna innan ett val.

 

Vilka svar är det Liberalerna har gett nationellt som väljarna inte har ställt frågor om?

 – Det har varit en ganska ryckig politik. Jag upplever att det tidvis kommit kritik mot Miljöpartiet från vänster och i nästa stund kritik mot Moderaterna från höger. Det blir ganska osammanhängande. I Lund har vi valt en ljusblå tråd att följa. Den berättelse vi förmedlar baseras på frågor som människor ställer och de vardagsproblemen de ser.

Sandberg pekar också på att Liberalerna i Lund positionerat sig stabilt i mitten (”vi har tagit det bästa från höger och vänster”) och lyfter även att Lundaliberalerna fokuserat på socialt ansvar.

 

Hur ser liberal glesbygdspolitik ut?

 - Det handlar om att skapa förutsättningar för att bo, leva och verka på landsbygden. Att lyfta lokala frågor som är viktiga för de som bor på de orterna och i de byarna. Tar man människors vardagsproblem på allvar, så ger det också resultat, säger Sandberg som lägger till:

– Det har varit för mycket Stockholmsfixering, och jag upplever att den nya partiledningen har ambitionen att vara ett parti för hela landet. 

 

Lund har, likt Göteborg, skakats av stora politiska konsekvenser efter ett infekterat infrastrukturprojekt. På Västkusten har det varit tågtunneln Västlänken som lett till skapandet av inte bara ett utan två nya lokala partier. I Lund bildades FörNyaLand i svallvågorna av spårvagnsetableringen. Numera ingår FNL i den så kallade Lundakvintett som styr kommunen tillsammans med alliansen. 

 

Nästa stora infrastrukturprojekt i kommunen har potential att skapa stora svallvågor - men mest utanför kommunen. En nedgrävning av spåren i centrala Lund utreds för närvarande av kommunen. Det skulle leda till en nästintill exceptionellt central förtätning i en svensk kommun – men även till stora störningar för tågtrafiken i södra Sverige under byggtiden. 

 – Naturligtvis kommer det att påverka, men precis som bygget av Citytunneln påverkade också, men sen blev det ett otroligt lyft för Malmö och hela regionen. Jag är övertygad att om man får till en tunnellösning, så skulle hela den här delen av Sverige gynnas.

 

Phillip Sandberg ser även en nedgrävning av spåren i centrala Lund som nästa naturliga stadsutvecklingsprojekt.

 - Järnvägen har betytt oerhört mycket positivt för Lund, men det har också medfört en barriär i centrala Lund som klyver staden mitt itu. Staden skulle läka ihop och marken ovanför skulle frigöras för nya, viktiga investeringar som gynnar både Lund och Skåne.

 

Utredningen av Lunds kommun, som ska lämnas över till Trafikverket, beräknas vara klar vid årsskiftet. 

 

Fram till dess gör Philip Sandberg rätt i att bjuda in nya partiledaren Nyamko Sabuni till ett par studiebesök i Genarp och Vallkärra. Liberalernas överlevnad kan kanske säkras i glesbygden.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida