Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Dokusåpapolitik skapar Expedition: Danmark

Danmark, nu med dokusåpapolitik. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

Vanligtvis brukar den danska politiken kretsa kring ön Bornholm där politikerveckan Folkemödet hålls, men efter i fredags handlar det om den danska ön Lindholmen.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Skicka utländska brottslingar till en öde ö! Det låter som en absurd dokusåpa vid namn "Expedition: Danmark", men är bara det senaste inslaget i dansk politik.

 

Vad den danska budgeten innehåller i övrigt har kommit i skymundan efter att det i fredags framkom att den danska ön Lindholm, som i dag används för djurexperiment, ska användas som "utresecenter" för utvisade personer från och med 2021. Anläggningen ska ersätta ett liknande center som i dag finns på Jylland.

 

Huruvida personerna som ska utvisas begått brott eller inte är ovidkommande - så länge de är utlänningar får de en vistelseplikt på ön under nattetid. Vistelseregeln kallas på danska för "Tålt ophold" och gäller utlänningar som anses vara en fara för säkerheten i Danmark eller asylansökande som begått kriminella handlingar och som redan fått utvisningsbesked men som av olika skäl inte kan utvisas. Men det gäller även personer som endast är misstänkta för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten och personer som redan avsonat sitt straff i fängelse. Misstänkta, inte dömda. Och redan dömda och frisläppta personer. Rättsvidrigheten är uppenbar.

 

De inkvarterade ska kunna ta färja fram och tillbaka till ön. Checkar de inte in på natten så kan i stället sättas i fängelse i väntan på utvisning.

 

Men först måste hela ön saneras från svinpest under ett halvår. Först 2021 ska personerna få vistas där, efter att DTU Veterinærinstituttets vistelsekontrakt löper ut 2019.

 

Själva ordet "utresecenter" antyder någon form av avreselounge eller ett resecenter där olika transportslag sammanstrålar för vidare transport mot andra destinationer. I själva verket är det en absurd symbolpolitik som för tankarna till de forna fängelseöarna Alcatraz utanför San Francisco eller Robben Island utanför Kapstaden kust. 

 

"De utvisades ö", som Lindholm kommit att kallas i danska medier under den gångna helgen, kan dock bryta mot folkrätten. Detta enligt människorättsjurister som kommit till tals i danska medier. 

 

Den danska regeringen försöker lösa ett allvarligt dilemma med vidrig symbolpolitik. Dilemmat gäller hur demokratiska länder ska göra med personer som de egentligen vill avvisa och utvisa, men som inte kan utvisas på grund av att merparten av västvärlden till skillnad från många andra länder utanför Europa följer ingångna, internationella konventioner som förhindrar oss från att sända människor till länder och situationer där de riskerar sina liv eller riskerar dödsstraff. I Danmark löser man det genom att skicka dem ut på en ö som ska signalera att de i alla fall är på väg halvvägs ur landet.

 

Senast den 18 juni 2019 måste nästa folketingsval hållas. Den danska valkampanjen har inletts.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.