Csaba Perlenberg

Täby och Danderyd måste med på Öresunds metrotåg

Täby, Danderyd, Solna och andra Stockholmskommuner borde vara starka förespråkare av Öresundsmetron mellan Malmö och Köpenhamn.
Foto: Shutterstock
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.
Foto: NORA LOREK

Den nya Metroklubben borde bjuda in varje kranskommun till Stockholm som är med och finansierar Malmös kommunbudget.

Det är i deras intresse att Malmö får bättre förbindelser till Köpenhamn och högre tillväxt.

OPINION. Hoppet sägs vara det sista som överger en. Om så är fallet borde de av oss som förespråkar en än mer liberal och öppen Öresundsregion vara positiva in absurdum, till gränsen till enfaldiga optimister. Det finns en oförneklig styrka i en sådan hopplös tilltro till framtidens möjligheter. Att säga ja är nästan alltid roligare än att säga nej.

Rådande läge i Öresundsregionen är tyvärr enkel att sammanfatta: Det finns ingen. Det enda som finns är två olika länder, Sverige och Danmark, vars respektive regeringar övergett alla tankar om samarbete för att lösa gemensamma problem som påverkar södra Sverige och Själland – och ja, Sverige och Danmark.

Kvar finns lokal- och regionalpolitiker och en och annan riksdagsledamot som viftar med svensk-danska flaggor i öronbedövande motvind.


Därför är en eloge på plats för de politiker som var med vid Metroklubbens lansering på pseudo-Almedalsevenemanget #iställetförAlmedalen, som pågått sedan början av veckan i Malmö. Enträget fortsätter de att tro på sin egen regions möjligheter när inte ens deras egna partier på riksplan gör det.

I ett samtal om den så kallade Metroklubben som nu startats, ett initiativ för att samla kraft bakom Malmös och Köpenhamns önskade tunnelbana under sundet, fanns en i stort sett rörande enighet mellan vardagsopponenterna Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Torbjörn Tegnhammar (M). 

Hade Malmö varit huvudstad i Sverige så hade vi nog nästan börjat bygga den där Metroförbindelsen redan i dag.

Stjernfeldt Jammeh hade en god poäng när hon påpekade att Malmö behöver alla goda förutsättningar som går att uppbringa:

 – Den lokala förbindelsen är viktig för oss i arbetsmarknadsregionen, men även den nationella nivån har ett intresse att det ska gå bra för vår region med en stark tillväxt av nya arbetstillfällen, möjligheten att attrahera kompetens till företag som faktiskt väljer att etablera sig här, sade hon och påpekade mycket riktigt att en arbetsmarknadsregion som genom Öresundsmetron växer med 1 miljon människor motsvarar hela Stockholm.


Torbjörn Tegnhammar hade också rätt när han konstaterade följande:

 – Hade Malmö varit huvudstad i Sverige så hade vi nog nästan börjat bygga den där Metroförbindelsen redan i dag, för så stor betydelse har det för Sverige.

Däremot finns det anledning till självkritik. Innan man bildar Metroklubben bör kanske Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Torbjörn Tegnhammar (M) kämpa för att övertyga sina respektive partier, det ena regeringsbärande och det andra tronpretendenten, om Öresundsregionens betydelse för Sverige. Inte minst Torbjörn Tegnhammar borde ha utmärkta möjligheter att låta en Öresundsagenda genomsyra Moderaternas politik på riksplan i och med att han numera sitter i partiets styrelse.


För om de senaste åren visat något så är det att det inte räcker att prisa Öresundsregionens lov i Öresundsregionen. Det är inte tillräckligt att prata sig samman mellan lokala och regionala partier.

Stockholm måste med på tåget. I ljuset av gränskontroller och inreseförbud är det uppenbart att The Greater Copenhagen Committee helt misslyckats med att etablera sig som en tung aktör gentemot sina respektive nationella politiska nivåer. 

Stjernfeldt Jammeh (S) och Tegnhammar (M) har dock givetvis rätt i att Öresundsregionen är en nationell angelägenhet. Av den anledningen borde Metroklubben bjuda in Täby, Danderyd och de andra, fåtalet kommuner som i dag betalar för Malmös oförmåga att självfinansiera sina utgifter, att bli medlemmar i en klubb vars syfte är att ge Malmö bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. 


Malmö måste bli radikalt mindre beroende av övriga kommuners och statens ekonomiska stöd. Då är en Öresundsmetro en i allra högsta grad nationell angelägenhet.

Öresundsmetron behövs helt enkelt för att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Socialdemokraterna i Malmö under 25 års tid har misslyckats med att ge Malmö rimliga förutsättningar. För det behövs uppenbarligen Köpenhamn och kranskommunerna kring Stockholm.


Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.