Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Csaba Perlenberg

Bättre sent än aldrig med skånsk polisskola

Csaba Bene Perlenberg, ledarkrönikör Kvällsposten.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) förslag om en polisskola i Malmö är knappast ny. Många olika politiker har föreslagit det genom åren.

Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfelt Jammeh (S) vill se en polisskola i Malmö. Logiken är uppenbar, om än ej motiveringen: i dag finns det ett litet söktryck från Malmöbor för att studera vid de tre polishögskolorna i Växjö, Stockholm och Umeå. Därför menar Stjernfeldt Jammeh att en skola ska startas här - eftersom det inte finns en efterfrågan från studenter. Däremot är behovet i Malmö stort: årets mordvåg är stort, och Skåne är som bekant en stor inkörsport för narkotika i och med närheten till kontinenten.

Stjernfeldt Jammeh avser att väcka frågan med regeringen inom kort. Initiativet är välkommet och har alla förutsättningar för att bli verklighet. När statsminister Stefan Löfven för ett par dagar sedan besökte Göteborg för att få sig en bild av Göteborgspolisens brottsutredningar sade han såhär om behovet av fler poliser: "Vi tillför nu utredningsresurser. Därutöver anställer vi poliser i den takt man kan utbilda poliser. Vi har ökat upp antal utbildningsplatser så vi kan utbilda fler. Och de som utbildas anställs. Men det finns inga poliser på hyllan som man kan beställa. Vartefter vi kan så fyller vi på.


Onekligen skulle en ny polishögskola möjliggöra för att snabbare kunna utbilda fler poliser - om det inte var som så att polisen har allvarliga problem att fylla sina platser. I höstens kull stod 24 platser tomma trots ett söktryck på 6 500 personer till 550 utbildningsplatser.   


Och då hade man redan sänkt begåvningskraven för att överhuvudtaget komma in, från en fyra till en trea på en niogradig skala på det begåvningstest som polisutbildningen har. Det betyder att de övriga platserna som faktiskt fylldes, har fyllts av personer som antagits med lägre antagningskrav. Det är föga smickrande för vare sig yrket eller polisskolorna.


Hur tomma platser och sänkta behörighetskrav ska harmonisera med de förändringar av polisutbildningen som presenterades i våras återstår att se. De förändringar som regeringens utredare lade fram kan både göra utbildningen än mer attraktiv samt göra det längre för polisaspiranterna att nå gatorna. Bland annat föreslogs att polisutbildningen omvandlas till en treårig högskoleutbildning i stället för dagens fem terminer på eftergymnasial nivå varav sex månaders aspirantutbildning, praktik på plats. Nyordningen träder i kraft höstterminen 2018. 


Idén är knappast ny. För över tio år sedan, 2005, föreslog Tobias Billström (M) att en polisskola borde placeras i Rosengård i Malmö: "Den stora och avgörande frågan till Rosengårds fördel handlar om identifikationen gentemot och trovärdigheten hos Sveriges framtida poliskår. Det finns få platser i Sverige där möjligheterna att ändra beteenden och skapa en ny anda av tilltro hos medborgarna till polisväsendet är så stora.


2009 skrev Ilmar Reepalu (S), Jerker Swanstein (M) och Björn Lagerbäck (L) på debattplats i Svenska Dagbladet om en polishögskola i Malmö: "... eftersom det inte finns någon polisutbildning inom rimligt geografiskt avstånd kommer de flesta av de unga killar och tjejer från Malmö som vill bli poliser aldrig i närheten av sina drömmar. För den som vuxit upp i ett hem utan studietradition är det ett stort steg att flytta genom hela landet till en utbildning i en småstad." 


Sedan dess har fler upprepat idén: Moderaten Olof Lavesson med flera kollegor från den moderata, skånska riksdagsbänken lämnade under riksdagens fria motionstid under hösten 2012 in ett förslag om just detta (2012/13:Ju290): "En mycket stor del av den narkotika som polisen och tullmyndigheten årligen beslagtar, beslagtas i Skåne. Narkotikan har i de flesta fall varit ämnad för vidare distribution i vårt land.

Moderaterna räknar upp Skånes goda infrastruktur, brottsbekämpande myndigheters omfattande samarbete i regionen samt närheten till universitet i Lund med campus i Helsingborg, högskolan i Kristianstad samt Malmö Högskola (snart universitet) som positiva egenskaper för en Skånebaserad polishögskola.


Katrin Stjernfeldt Jammehs egna skånska partikamrater motionerade om att placera delar av polisutbildningen i Malmö för blott två månader sedan: "I sammanhanget vill vi även lyfta upp att Malmö Högskola har lyckats med att rekrytera studenter från studieovana hem. Detta skulle kunna förstärka det redan pågående arbetet som bedrivs med att bredda rekryteringen av framtidens poliser. [...] Många skulle ha lättare upptäcka möjligheten till bli polis om polisutbildningen fanns på närmare håll." 


Möjligen skulle en placering av polisutbildningen i Malmö kunna underlätta för rekrytering av den kommunala polis som skånska riksdagsledamoten Sofia Damm (KD) motionerat om. 


Katrin Stjernfelt Jammeh har således goda utsikter att nå blocköverskridande framgång med sitt förslag. Men med tanke på att hennes företrädare Ilmar Reepalu föreslog samma sak redan 2009, och flera innan honom, så verkar frågan om en skånsk polisutbildning inte helt prioriterad i Stockholm.


Möjligen hade Malmö inte haft de problem men har i dag om Billströms, Reepalus, Swansteins, Lagerbäcks, Lavessons med fleras förslag blivit verklighet för länge sedan.