Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Avskaffa stödet till papperslösa, Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: SANNA DOLCK

Malmö måste inte betala ut försörjningsbidrag till illegala migranter. De rödgröna borde avskaffa den lokala policyn.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Svenska kommuner är inte skyldiga att betala försörjningsstöd till människor som vistas i kommunen, men som saknar laglig rätt att vistas i landet. Högsta Förvaltningsdomstolens viktiga beslut i måndags ökar pressen på det rödgröna Malmö att avskaffa det kommunala nödbiståndet till så kallade papperslösa - människor som antingen har papper på att de nekats asyl och som fått flera chanser att överklaga asylavslaget eller personer som kommit till och stannat i Sverige utan att ens söka asyl eftersom de vet att de har liten eller icke-existerande chans att få asyl och uppehållstillstånd. 

 

Malmö har sedan 2013 betalat ut fullt försörjningsstöd till barn (i realiteten barnfamiljer) i storleksordningen 2 500 till 3 000 kronor per månad beroende på ålder, medan en vuxen illegal invandrare har kunnat få 1 700 kronor i månaden i nödhjälp. Summorna avslöjar att det knappast handlar om ett överflöd i det ekonomiska biståndet. Däremot säger det sig själv att Malmös problem med trångboddhet, en omfattande svart ekonomi och illegala migranters allmänna sociala utsatthet knappast förbättras när Malmö Stad aktivt erbjuder ett incitament för att ta sig till eller stanna just i Malmö, om andra svenska städer inte betalar ut försörjningsstöd på samma vis som Malmö.

 

Det förs dock ingen specifik statistik för hur många "papperslösa" som fått ekonomiskt bistånd, eftersom det inte särredovisas. Under 2016 betalades det ut nästan en miljard kronor i försörjningsstöd.

 

I Malmö har det länge hetat att man inte har något annat val än att följa socialtjänstlagen. Att andra svenska kommuner har valt att tolka socialtjänstlagen mer restriktivt har inte bitit på de rödgröna. Kommunalrådet Carina Nilsson (S) har till och med motiverat stödet till illegala migranter med att "Vi visar att vi tar barnkonventionen på allvar" (TT, 2/1 2014), mer än två år innan Barnrättighetsutredningen överhuvudtaget föreslog att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

 

Den rödgröna ledningen i Malmö kan dock inte längre rättfärdiga att underminera Migrationsverket, Migrationsdomstolen och gränspolisen genom att hävda att de inte har något annat väl än att bistå.

 

Förvaltningsdomstolens dom förbjuder inte kommuner att dela ut ekonomiskt bistånd till illegala migranter, men visar tydligt att det är ett politiskt val. I Malmös fall är det dessutom en provocerande handling, då en fjärdel av Malmös kommunala budget består av pengar från det kommunala utjämningssystemet. Det vill säga: Andra svenska kommuner betalar de rödgröna i Malmös frikostiga policy gentemot illegala migranter.

 

Illegala migranter lever under mycket pressade förhållanden, fångade mellan världar. I Sverige får de inte längre vara kvar - i sina hemländer upplever de att de inte kan vara kvar eller åka tillbaka till. Ett asylavslag innebär dock att deras sak prövats. I fallen då människor inte ens sökt asyl finns det inga ursäkter. 

 

Malmö har inget att skämmas för. Under lång tid har staden gjort en stor humanitär insats. Malmös mångkultur och kosmopolitiska identitet är stadens stora stolthet. Att de rödgröna i Malmö underminerar svenska myndigheter, rättsväsendet och ordningsmakten genom att betala ut försörjningsstöd till människor som trotsar utvisningsbeslut är dock att ta på sig ett ansvar som Malmö måste sluta ta.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!