Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Csaba Perlenberg

Att kalla rikets försvar för krigslekar är föraktfullt

I dagarna deltar två Visbykorvetter, likt fartyget på bilden, i försvarsövningen Baltops. Foto: HAMPUS HAGSTEDT/FÖRSVARSMAKTEN
Csaba Bene Perlenberg, fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida. Foto: NORA LOREK

S-kvinnorna på Österlen bör läsa försvarsberedningens slutrapport, som deras eget parti ställt sig bakom.

Detta är en opinionstext av Csaba Bene Perlenberg, fristående medarbetare på ledarsidan. KvP:s politiska hållning är liberal.

Om du råkar befinna dig i Skåne och känner dig lite tryggare än vanligt är det inte särskilt konstigt. I dagarna befinner sig 12 000 soldater från 18 olika länder i närheten och övar för att stärka den gemensamma säkerheten genom den marina övningen Baltops. Den internationella övningen, som även innefattar flyg- och amfibietrupper, har hållits sedan 1972. Sverige, som har deltagit i mer än tjugo år, bidrar med ett hundratal personer, två Visbykorvetter och en ubåt. Sammanlagt deltar 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar.  

 

Övningen leds av den amerikanska andra flottan och genomförs i södra Östersjön längs med kusterna Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Sverige och Danmark. I går morse landsteg exempelvis 200 spanska soldater vid Ravlunda övningsfält. Givetvis var detta möjligt endast tack vare vänskapliga relationer och en inbjudan. 

 

Men trots att Baltops syftar till att fördjupa det internationella samarbetet och höja beredskapen är det inte alla som uppskattar att Sveriges säkerhet stärks. Beklämmande nog är det en socialdemokratisk förening i Skåne som återfinns bland de som protesterar – en del av det regeringsparti som nyligen tagit emot försvarsberedningens slutrapport som med smärtsam tydlighet slår fast Sveriges behov av frivillig och ömsesidig internationell militär solidaritet.

 

I ett inlägg på Sydsvenskans debattsida Aktuella Frågor kallas övningen föraktfullt för ”krigslekar” av Socialdemokraterna från Österlens S-kvinnor som även menar att de inte vill ”ha Nato i våra trädgårdar”. I debattartikeln hävdas det felaktigt att: ”Militära övningar och upprustning gynnar inte fred och utveckling.”

 

Att det är just skånska S-kvinnor som förirrar bort sig i en rosaskrimrande, naiv pacifistretorik är extra sorgligt givet att de skånska Socialdemokraternas ordförande Niklas Karlsson är vice ordförande i försvarsutskottet. Skånes närhet till både Danmark och Baltikum torde förpliktiga till nolltolerans mot historielöshet – vårt närområdes bistra erfarenhet av att ha främmande makts militär på sitt territorium utan en inbjudan kastar fortfarande skuggor över vår samtid.

 

Endast i ett land som med nöd och näppe och en rejäl gnutta undfallenhet och av nazisterna nedsolkad svensk tågräls lyckades undgå andra världskriget och främmande makts ockupation går det att invända mot Baltopsövningen.

 

Niklas Karlsson borde bjuda in sig själv till Österlens S-kvinnor för att idka högläsning ur försvarsberedningens slutrapport ”Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025”. I den finns en gedigen beskrivning av Rysslands undergrävande av den europeiska säkerhetsordningen samt den ryska statsledningens världsbild och drivkrafter. Rapporten lämnar inget utrymme åt naiva tankar om nedrustning eller föreställningen att Sverige inte måste vara beredd på hotfulla aktioner: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.” 

 

En nyckelparagraf är att fem år efter Rysslands folkrättsvidriga annektering av Krimhalvön ”[...] kan Försvarsberedningen konstatera att de ryska brotten mot folkrätten och ansträngningarna att undergräva den europeiska säkerhetsordningens grundläggande principer fortsätter.

 

Om S-kvinnorna på Österlen mot förmodan får oväntat besök av främmande makt i sina trädgårdar bör de be en stilla bön att soldaterna inte är från ett annat land än något av de arton länder som deltar i Baltops.

 

Csaba Bene Perlenberg är fristående kolumnist på Kvällspostens ledarsida.