Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Lars Klint

"Bygg ut E6 till tre filer i båda riktningar"

Foto: LASSE SVENSSON
Foto: / MIKAEL NILSSON

Jag är varken trafikforskare eller politiker.

Bara en enkel bilist med stor erfarenhet av 66 kilometer motorväg mellan Helsingborg och Malmö. 

Det är också här jag sitter fast i rusningstid på onsdagseftermiddagen. På radion lyssnar jag till konstruerade argument för att inte bygga ut den här sträckan av E6 till trefiliga körbanor i båda riktningar.

Jag köper det inte. Varken de samhällsekonomiska eller miljömässiga skälen till att skrota planerna på en utbyggnad. Trafikverket har en massa idéer som ska göra det säkrare och smidigare att komma fram. Lägre hastigheter, bättre övervakning, flera poliser, digital skyltning om olyckor och tillfällig köbildning. Bredare vägrenar vid vissa passager.

Det låter vettigt. Praktisera de exemplen också på andra hårt belastade vägavsnitt i landet.

 

På E6 skulle det vara utmärkta åtgärder. Som komplement till trefilig motorväg. Långt ifrån tillräckligt som ersättning.

Tradarna tar ju upp det högra körfältet i kilometerlånga kolonner. Persontrafikens enda körfält driver fram livsfarligt snäva avstånd mellan fordonen. Tempot är stressat och så ger sig plötsligt en lastbil ut i en omkörning. Inte sällan i svagt uppförslut, vilket omedelbart skapar långa köer. Och ytterligare ökar riskerna för kollisioner.

Gör E6 mellan Trelleborg och Helsingborg sexfilig. Fortsätt driva på kollektivtrafiken med bättre järnvägsspår och snabbare, komfortablare tågset. På så vis bygger vi utvecklingen mot en effektivare, klimatsmartare, pendlarvänligare, mer serviceinriktad och konkurrenskraftig region. Som kan hålla tider och vågar pricka in möten klockan halv nio på morgonen.

 

Jag närmar mig Löddeköpinge. Det kryper fram. Någon kollision är inte i sikte. Några omläggningar eller vägarbeten verkar inte heller vara på gång just här. Något tillfälligt haveri bara. Eller igenproppade avfarter. Helt enkelt för många bilar för vägens kapacitet.

När delar av E6:ans södra sträckning blev motorväg på 70-talet var trafiken gles. I dag slukar de tätt packade filerna uppåt 50 000 ekipage per dygn. Bland de mest trafikerade i landet. 

Det börjar mörkna när jag närmar mig trafikplats Alnarp. Det var något strul med en bil som fått motorstopp och stod i vägrenen. Inte tillräckligt allvarligt eller tidsödande för att utlösa varningslarm i trafikradion. Förra året inträffade en krock eller annan bilolycka så gott som varje varje dag mellan Trelleborg och Helsingborg, hinner jag kolla i mobilen medan det var helt stopp i trafiken. Personskadorna var många.

 

Med Öresundsbron har vi lärt oss hantera avgiftsbelagda förbindelser på hemmaplan. Ute i Europa ser vi det som helt naturligt att passera de smidiga betalstationerna och ha kreditkortet redo.

Gör realistiska kalkyler för kostnaderna för trefilig motorväg mellan Trelleborg och Helsingborg, som ett första led i en framsynt infrastrukturell plan för hela det svenska transportsystemet och kommunikationsnätet.

Beräkna miljökonsekvenser, nya reningstekniker, åverkan på högklassig jordbruksmark, vinster för industri och arbetsmarknad, medborgarnas åtkomst till nya bostadsorter, sysselsättning, bekvämlighet och service. Gör en samhällsekonomisk balansräkning.

 

Undersök avgiftssystemet och taxorna på motorvägar i Frankrike, Spanien och Italien. Översätt det till skånska förhållanden, med kraftig statlig subventionering. 

Och så:

Bygg ut E6:an till tre filer i vardera riktning.  Avgiftsbelägg sträckan efter någon smart lågprismodell, om det visar sig nödvändigt. Det skulle begränsa okynnestransporter, gynna miljön, minska olycksriskerna och främja regionens framtid.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!