Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Björn Ranelid

Invandrare med låg utbildning och kultur i olika länder

Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Sveriges industrier och olika företag har inget behov av att anställa vuxna människor som är analfabeter. Däremot behöver nationen civilingenjörer, läkare, lärare, forskare inom medicin, sjuksköterskor, poliser, hantverkare och tekniker inom olika yrken. Även personal inom äldreomsorgen behövs ständigt. 

Människor som bott i Sverige i tjugo, trettio och fyrtio år och har bristfälliga eller rent av dåliga kunskaper i det svenska språket får snäva ramar när de söker arbete. De har svårt att klara av korrespondens med olika myndigheter och de bör kunna läsa och förstå information från lärare som undervisar deras barn.

Det är ett enormt handikapp i många avseenden som är värre än en amputerad arm eller förlorad syn på ett öga. Kunskaper och färdigheter i svenska i skrift och tal för individer som bor och arbetar i Sverige kan inte nog betonas. Betydelsen och vikten av detta kan inte värderas i pengar.  

Inga snabbkurser hjälper

En yngling från Afghanistan som inte behärskar det svenska språket i tal och skrift kommer att få svårt att bli godkänd i tillräckligt många ämnen i gymnasiet. Även i de naturvetenskapliga ämnena sker undervisningen på svenska, bortsett från de internationella skolorna och dit kommer få av dessa ungdomar.

Inga snabbkurser på en termin eller möjligen ett läsår hjälper dessa ynglingar, ty det är svårt att lära sig det svenska språket till den nivån att man kan tillgodogöra sig en kvalificerad undervisning i gymnasiet.

Jag brukar tänka på undervisningen i de svenska grundskolorna och gymnasierna när jag lyssnar på invandrarbarnens muntliga framträdanden i olika sammanhang. Jag undrar hur de klarar stavning, interpunktion och grammatik i det svenska språket, ty det finns inga gömställen för lärarna och eleverna eller barmhärtiga själar som kan göra svart till vitt och tvärtom när det är dags att skriva ut betygen.

Om dessa ungdomar skriver som de talar, så skulle jag ha underkänt dem i svenska i grundskolans högstadium och i gymnasiet. Deras ordförråd är torftigt och jag hör att de inte tycks ha en aning om vad grammatik i det svenska språket är. 

Jag undervisade i tolv år på ett gymnasium, ett år på en grundskola och två och ett halvt år på kurser för invandrare. Verkligheten ser annorlunda ut i dag gentemot vad som var fallet mellan år 1977 och 1989 när jag var adjunkt, men mina egna barn och barnbarn har gått i skolan och två av de yngsta är elever i grundskolan. Min fru var skolsköterska i trettioett år. 

Jag har således en gedigen erfarenhet som lärare och förälder när jag skall bedöma skeendet i den svenska skolan. Jag talar ofta med lärare och jag har en god vän som arbetar inom skolverket. Dessutom följer jag med i debatter och läser tidningar och lyssnar på vad som sägs i radio och television. 

Jag skulle bli underkänd i alla ämnen utom möjligen matematik och gymnastik, om jag skulle börja i en skola i Irak, Afghanistan eller Saudiarabien i dag. Jag tänker bort möjligheten att engelska skulle finnas på schemat.

Jag skulle förmodligen behöva tänka särskilt på hur jag var klädd när jag befann mig utomhus i till exempel staden Jeddah vid Röda havets kust. Än mer skulle min hustru vara underkastad vissa uttalade och underförstådda regler i sin klädsel på platser för allmänheten i Afghanistan, Irak eller i Förenade Arabemiraten.

Så är det och det kan inga svenska politiker ändra på och inte heller presidenten Donald Trump, påven i Rom eller delegaterna i Förenta Nationerna. 

INTE ENS PÅVEN KAN ÄNDRA hur människor klär sig menar Björn Ranelid.
Foto: NURPHOTO/REX SHUTTERSTOCK / NURPHOTO/REX SHUTTERSTOCK REX FEATURES

Om det vore krig i Sverige och jag och min familj hade flytt till ett land i fred som tog emot oss, så skulle vi vara evigt tacksamma mot riket, regimen och befolkningen där som visade oss vänlighet och kanske lät oss stanna. 

 I Sverige finns det politiker från olika partier som blir arga och förtörnade när ordet och begreppet ”tacksamhet” kommer på tal i samband med invandrare och flyktingar. Som medborgare i det mottagande landet skall vi inte begära dessa människors tacksamhet för att de flytt från krig och terror och fått mat, tak över huvudet och en trygg plats att sova och vakna på, enligt dessa politiker.

Det är något som är snedvridet i dessa politikers tänkande när just ordet ”tacksamhet” för invandrare kommer på tal. Att en människa är tacksam för någonting betyder inte att hon är underdånig. Det handlar om god moral, uppfostran och förtjänstfull etik, ingenting annat. Det har ingenting med ideologi eller politik att göra. 

Jag är tacksam varje dag för att jag lever och har hälsan och kan arbeta och har en familj och vänner. Begreppen ”tacksamhet” och ”heder” är positivt laddade och det sistnämnda skall definitivt inte förknippas med hämnd eller vedergällning. Det måste alla invandrare i Sverige lära sig. Det borde vara en av de första läxorna på svensk mark.

Unga män från Afghanistan, Syrien, Afrika och Irak skall aldrig tolka kvinnors klädsel som en signal till sexualitet, om den inte är ömsesidigt bejakad. Ingen man har någonsin rätt att våldta eller misshandla en kvinna. Detsamma gäller ovillkorligen för alla ynglingar och män som är söner till infödda föräldrar i Sverige. 

Om jag hade flyttat till ett land där befolkningen i huvudsak skulle vara muslimsk, så hade jag självmant eller tvingats till att anpassa mig till det landets seder och bruk. Skulle det vara så att jag undervisade i litteratur eller matematik hade jag varit nödd och tvungen att lära mig det rådande modersmålet där.

Jag hade vidare måst anpassa mig till de gängse formerna för manlig klädsel och hur jag förväntades bete mig i sällskap, umgänge och arbete med kvinnor som var födda i det landet. 

Jag hade inte stått på gator och torg och beklagat mig över böneutrop från minareter, om jag befann mig i Jemen eller Dubai. Nästan alla jemeniter är muslimer. Islam är en officiell religion i Dubai. Dock är det så i den sistnämnda staden att andra religioner och kyrkor tolereras. Under ramadan fastar muslimer mellan soluppgång och solnedgång. Dubai är det mest liberala området i regionen. 

Denna text handlar inte om att fördöma muslimer och invandrare. Det är en krönika om det andliga och kroppsliga klimatet i Sverige och andra länder. Det är världens viktigaste klimatlära. 

Den kunskapen hade jag sett till att erövra innan jag besökte de länderna i världen. Flyktingar och invandrare i Sverige bör få undervisning i samhällskunskap och historia redan den första veckan för dem i landet, men viktigast av allt är att de bibringas lektioner i det svenska språket. 

Kvinnor och män är värda lika mycket respekt. Flickor och pojkar föds med samma grad av värdighet, men senare i livet bör alla förstå att moral och etik inte är ting som kan bytas och förkastas hur som helst efter eget behag och kynne. 

Människovärdet blir till genom ömsesidiga möten och handlingar. Ynglingar som flytt eller invandrat från andra länder till Sverige måste lära sig att respektera kvinnor. Det är ett orubbligt krav.  

Björn Ranelid.