Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Björn Ranelid

Barnmorska, lärare och bonde är världens viktigaste yrken

”Lönerna för lärare som undervisar på grundskolor och på gymnasier i Sverige varierar tämligen kraftigt beroende på var i Sverige man har sin tjänst och det är även skillnad mellan lärare i friskolorna och i de kommunala lärosätena.”
Foto: SHUTTERSTOCK

Jag har varit närvarande vid fyra förlossningar och ingenting kan vara större eller mer värt i mitt liv. 

När ett barn föds darrar alla kompassnålar, ty ingen särskild riktning för flickan eller gossen är bestämd av ödet. 

Varje födelse av en människa är ett mirakel.

Inget land klarar sig utan läkare, sjuksköterskor, lärare, barnmorskor och bönder. Påven Franciskus, presidenten Donald Trump och Sveriges statsminister Stefan Löfven föddes på sjukhus och de har varit elever i olika skolor med lärare. De har genom åren ätit mat som odlats av bönder.

Sverige har lägre barnadödlighet än nästan alla länder i världen. Det är ett faktum som medborgarna bör vara stolta och tacksamma över. Den höga kvaliteten på mödravård och medicinsk expertis är avgörande för att graviditeter och förlossningar skall vara lyckosamma.

Om man beaktar den oerhörda betydelsen och kompetensen som en barnmorska har för att den största gåvan till människorna skall bli till i familjen och världen, så bör det yrket ge en hög lön i pengar.

Deras löner ha varit åtminstone lika höga som till exempel civilingenjörers

Blivande barnmorskorna i Sverige har i grunden utbildat sig till sjuksköterskor. Sedan måste de arbeta i minst ett år i det yrket innan de är behöriga att söka till barnmorskeprogrammet på en högskola. Det blir ytterligare ett och ett halvt år i normal studietakt, vilket innebär sammanlagt fem och ett halvt år i utbildning. 

Den genomsnittliga lönen för en barnmorska är ungefär 32 000 kronor i månaden före skatt. Om man bedömer och ser till längden på utbildningen och betydelsen av barnmorskor för alla människor som fötts i Sverige, så borde deras löner ha varit åtminstone lika höga som till exempel civilingenjörers och helst 10 000 kronor högre än deras.

En sjuksköterska som vidareutbildat sig till distrikts- eller barnsjuksköterska i Sverige har åtminstone fyra års studier på högskola eller universitet.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Den genomsnittliga månadslönen för en civilingenjör med ett antal tjänsteår i den privata sektorn i Sverige kan vara uppemot 54 000 kronor före skatt. Det skiljer således flera tusen kronor mellan barnmorskans och ingenjörens lön, fastän hon har lika lång utbildning på en högskola. Jag använder pronomenet ”hon” om en barnmorska, eftersom nästan alla som arbetar i det yrket är just kvinnor, mindre än en procent i det yrket är män. 

Cirka 33 procent som utbildas till civilingenjörer är kvinnor. Således är andelen män 67 procent. Sedan 2008 har antalet kvinnor som tar examen i det yrket långsamt ökat. 

En sjuksköterska som vidareutbildat sig till distrikts- eller barnsjuksköterska i Sverige har åtminstone fyra års studier på högskola eller universitet. Månadslönen för en allmänsjuksköterska inom de olika regionerna i Sverige är 30 500 kronor. De bäst betalda utgör 10 procent av kåren och deras lön är cirka 36 000 i månaden före skatt. 

Lönerna för lärare som undervisar på grundskolor och på gymnasier i Sverige varierar tämligen kraftigt beroende på var i Sverige man har sin tjänst och det är även skillnad mellan lärare i friskolorna och i de kommunala lärosätena. 

Dock kan man uppskatta lärarnas månadslöner i ett spann mellan 30 000 och 40 000 kronor. En lärare som till exempel är anställd på Gotland kan ha 10 000 kronor lägre lön än en som arbetar på en skola i Stockholm. 

Efter ett antal år i yrket kan en landstingsanställd specialistläkare ha en lön från 50 000 till 55 000 kronor i månaden. Utbildningen är lägst fem och ett halvt år plus arton upp till tjugoen månader i allmäntjänstgöring. 

Specialistutbildningen pågår i minst fem år till. Ingen annan utbildning är längre i Sverige. I förhållande till många verkställande direktörer i stora företag är således läkarnas löner förhållandevis låga. Det kan skilja flera hundra tusen eller till och med miljoner kronor i månadslön mellan dem.

En ledamot i Sveriges riksdag har numera cirka 66 000 kronor i månatliga arvoden. Statsministerns arvode är 176 000 kronor och de övriga statsråden har 139 000 kronor i månaden. Ledamöter som sitter i de olika utskotten har tillägg utöver grundarvodet. 

Ordförandena i de olika partierna har särskilda löner eller arvoden som förhandlats fram i de grupperna. Jimmie Åkesson tjänar cirka 106 000 kronor i månaden. Centerpartiets Annie Lööfs lön tjänar 126 000 kronor i månaden, Nyamko Sabuni 130 000 kronor. 

Politiker har varit mer eller mindre varit beroende av barnmorskor, lärare och läkare

Ebba Busch Thors månadslön är 139 000 kronor. Moderaternas ordförande Ulf Kristersson har lika hög lön som statsministern, nämligen 176 000 i månaden. 

Således har samtliga ledamöter, statsråd och partiordföranden i Sveriges riksdag högre löner, det kallas i deras fall arvoden, än vad läkare, barnmorskor, lärare och sjuksköterskor har. Inte ens de högst betalda stafettläkarna når upp till statsrådens arvoden.

Alla riksledamöter och deras barn och andra anhöriga har i vissa skeden av sina liv varit i behov av läkarvård och samtliga utan undantag förlöstes av en barnmorska eller läkare. Dessutom har de undervisats av lärare i grundskolor, gymnasier och i många fall på universitet.

Det betyder att alla dessa politiker har varit mer eller mindre varit beroende av de tre yrkesgrupperna barnmorskor, lärare och läkare i vissa situationer och längre eller kortare perioder i sina liv.

”Alla dessa politiker har varit mer eller mindre varit beroende av de tre yrkesgrupperna barnmorskor, lärare och läkare i vissa situationer och längre eller kortare perioder i sina liv.”
Foto: FREDRIK WENNERLUND / STELLA PICTURES

Dock har inte en enda av de nämnda yrkesgrupperna med nödvändighet eller tvång varit beroende av politiker. De har klarat livet, hälsan, utbildningen och blivit förlösta utan hjälp av riksdagsledamöter, statsråd och ministrar.

Det finns cirka 4 000 mjölkbönder i Sverige. Antalet har sjunkit successivt de senaste tio åren, vilket har berott på långa arbetspass sju dagar i veckan och låg ekonomisk ersättning och lön för mödan.

Den genomsnittliga månadslönen för en bonde i Sverige i dag är cirka 24 000 kronor. Många av bönderna är både mjölk- och köttproducenter. Därtill odlar och skördar flera av dem potatis, majs, foderväxter, olika sädesslag och grönsaker. Vissa av dem äger skog som de avverkar vid lämpliga tidpunkter. De kultiverar och sköter miljoner hektar mark i landet.   

Många barn och säkert även vuxna människor tänker sällan eller aldrig på vad bönderna i Sverige betyder för maten som de dagligen äter. De lär sig att mjölken kommer från korna och kanske att olika kötträtter är en följd av böndernas arbete med grisar och ungkalvar.    

Böndernas arbete serveras dagligen i alla Sveriges hem och hushåll, på arbetsplatser, institutioner, sjukhus och skolor. Det finns inte en enda restaurang eller krog i Sverige som inte handhar och erbjuder sina kunder och gäster olika maträtter som kommer från jordbruket. 

Veganer och vegetarianer äter inte kött, men de får näring från olika baljväxter såsom ärtor, bönor, kikärter, linser och lupin. De väljer ofta och gärna en mängd grönsaker och de äter soppor av olika slag.

Min slutsats av texten ovan är att de fem nämnda yrkena, nämligen barnmorska, sjuksköterska, läkare, lärare och bonde är de fem viktigaste i riket Sverige i dag och i morgon och förmodligen för all framtid.

I en kommande krönika ämnar jag skriva om hantverksyrkenas omistliga betydelse för människorna och det svenska samhället.