Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
Björn Ranelid

Är en terrorist lika mycket värd som en läkare utan gränser?

Björn Ranelid är kolumnist i Kvällsposten. Hans krönikor publiceras varannan fredag. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Blommor i Christchurch efter terrordådet som dödade 49 personer. Foto: MICK TSIKAS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Är en massmördande terrorist lika mycket värd som en läkare utan gränser?

Nu siktar en terrorist på våra barn, föräldrar, vänner och bekanta och vapnet har endast ett öga och det blundar aldrig så länge ondska och hat härjar bland människorna på vår jord.

Jacinda Ardern är premiärminister på Nya Zeeland och hon har visat på ett mod och en klokhet som inte Donald Trump eller Stefan Löfven besitter. Hon borde genast utnämnas till ett internationellt föredöme, eftersom hon handlat snabbt och begåvat direkt efter en terrorhandling på Nya Zeeland.

Terroristen mördade fyrtionio människor i två moskéer på Nya Zeeland.

Premiärministern Jacinda Ardern bestämde direkt att vapenlagarna i Nya Zeeland skall ändras och att hon aldrig kommer att nämna förövarens namn i framtiden. Hon visar genast i handling och ord att hon är förtvivlad, vred och medmänsklig i sina omsorger som gäller offren och deras anhöriga.

Samtidigt räddar hundratals läkare utan gränser sjuka barn i Afrika, Indien, Irak, Afghanistan och Syrien. En pappa lägger sig som en mjuk sköld mellan sitt barn och en vettvilling, men mördarens skott borrar sig genom båda kropparna.

Är terroristen och läkaren utan gränser lika mycket värda för mänskligheten i stor och liten skala? 

Den frågan har jag aldrig hört att en svensk politiker eller präst ställt.

 

 

Jacinda Ardern, Nya Zeelands premiärminister. Foto: NICK PERRY / AP TT NYHETSBYRÅN

Däremot upprepas ett dekret av Förenta Nationerna dag efter dag i miljoner sammanhang i världen: Alla människors lika värde skall råda.

Hela mänskligheten kan förvandlas i ett slag, utan att det kostar en enda krona, dollar eller euro, men politiker världen över talar och skriver aldrig de orden. 

De lyder så här: Om ingen människa krigar, dräper, mördar, misshandlar eller våldtar sin nästa, så skulle alla individer på jorden gagnas av detta på ett ovärderligt sätt som inte kan ersättas eller köpas för pengar.

Det är ingen utopi och det är långt ifrån omöjligt att genomföra och få till stånd på jorden. Det var mycket mer osannolikt att människan skulle bestiga månen och skapa maskiner som kan flyga. Alla skolbarn i hela världen borde demonstrera för denna syn på mänskligheten vecka efter vecka året om.

I förövarens sjuka och perversa föreställningsvärld vill terroristen på Nya Zeeland bli betraktad som en hjälte och att hans namn skall aktas och vördas bland vännerna och följarna. Detsamma tänkte en annan terrorist i Norge som mördade sextionio barn och ungdomar på Utøya.

Jag utgår i denna krönika från en filosofisk teori och ståndpunkt som kallas konsekvensetik. I korthet innebär denna hållning att en människas handlingar bedöms utifrån konsekvenserna, följderna av desamma. Offren och inte gärningspersonen sätts i förgrunden. 

En man som våldtar kvinnor och barn bör bedömas moraliskt utifrån konsekvenserna av sin handling. Detsamma gäller för en individ som dräper, mördar och fysiskt misshandlar andra människor. De straffrättsliga följderna av handlingarna avgörs i domstolar.

Terroristen på Nya Zeeland uppfyller alla krav på att vara en psykopat. Han är därtill en fullblodsnarcissist som filmar vansinnesdådet och lägger ut detsamma på Facebook.

Vad har denne terrorist uträttat som är gott och värdefullt för andra människor? 

Vari består det goda och förtjänstfulla i hans yttersta handling som ändade fyrtionio människors liv och som innebar livshotande skador för många andra kvinnor, män och barn, vilka befann sig i de två moskéerna?

De definitiva och kloka svaren på ovanstående frågor är att det inte finns det minsta grad av godhet och förtjänst i terroristens vansinnesdåd. 

 

 

Svenska flaggan och FN:s flagga. Foto: PEO MÖLLER / PEO MÖLLER / LOCALEYES AGENCY

Förenta Nationernas till synes vackra dekret om alla människors lika värde ter sig i ljuset av denne vettvillings dåd som ett hån mot alla offrens efterlevande.

Terroristen i Norge som mördade sextionio barn och ungdomar på Utøya fortsätter att sprida sitt hat från fängelset. I en klok och anständig värld skulle han för resten av sitt liv berövas möjligheten att använda alla former av kommunikation som når utanför murarna och de låsta dörrarna, ty den konsekvensetiska aspekten av hans sjuka propaganda kan skada och döda många oskyldiga människor.

Terroristen på Nya Zeeland bör berövas sitt namn i offentligheten för all framtid. Han är inte längre värdig att kallas människa. Detsamma gäller för terroristen i Norge. De har tagit av daga de enda exemplaren som fanns av just de individerna på jorden och dessa kan inte ersättas.

Enligt Förenta Nationernas dekret bör alla människors lika värde råda. Den meningen är vag och därtill missvisande i väsentliga avseenden. Likväl upprepas den som ett mantra i politiska debatter, kyrkor, skolor och i familjer och sammankomster runtom i världen.

Världens viktigaste mening lyder så här: Varje människa existerar i ett enda exemplar och när hon är borta kan hon inte ersättas av någon annan.

Enäggstvillingar har inte fullkomligt identiska gener, ty mutationerna börjar redan strax efter befruktningsögonblicket.

Därtill föds inte två levande varelser med exakt likadana hjärnor och de har inte identiska kroppar i fråga om organ, hårstrån på hjässan, ögon och naglar på fingrar och tår. Senare i livet tänker de olika och de längtar, gråter, skrattar, leker och sjunger inte på samma sätt.

 

 

Utöya-morden skakade en hel värld. Foto: OLLE SPORRONG

När terroristen på Nya Zeeland och i Norge avrättade människor så dömde de syskon, föräldrar, vänner och bekanta till de döda att sörja och lida livet ut.

Det skall inte finnas någon förlåtelse för dessa handlingar.

Terroristerna har förverkat möjligheten att få nåd eller att vistas utanför ett fängelse. De måste berövas alla möjligheter att via en dator och mobiltelefon sprida sitt hat och sin ondska. Detta handlar inte om att hämnas, utan om kärlek och omtanke gentemot offrens anhöriga.

Läs och begrunda Förenta Nationernas dekret som lyder så här på engelska: All human beings are born free and equal in dignity and rights. 

Utsagan kan översättas till svenska med följande ordalydelse: Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.

I mitt huvud och mitt liv, i min själ och mitt hjärta är inte mördare och terrorister lika mycket värda för andra människor, om jag betraktar deras gärningar utifrån konsekvenserna av deras dåd.

Gärningsmännen tillför inga goda och förtjänstfulla värden till sina medmänniskor. De skapar sorg, förtvivlan och livslångt lidande för alla anhöriga, vänner och bekanta till offren. Även miljoner andra individer känner av förövarnas missdåd.

Förenta Nationernas vackra dekret om alla människors lika värde bör endast gälla för barnen på jorden, men framöver i deras liv måste de som vuxna individer ta ansvar för sina handlingar och bedömas och behandlas utifrån dessa.