Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Vintergatan ritas om – en miljard nya stjärnor

Vintergatan kan nu ritas om. Foto: Yuriy Mazur

LUND. Nu ritas kartan över himlen om. Snart lyfter satelliten Gaia som kommer att kartlägga minst en miljard av Vintergatans okända stjärnor. Det handlar om ett unikt rymdprojekt där svensk forskning spelar stor roll.

Vårt solsystem ligger i utkanten av Vintergatan, och vad som finns bortanför är fortfarande relativt okänt. Men snart får vi veta mer.

På en europeisk rymdbas i Franska Guyana står satelliten Gaia och väntar. I november skjuts den upp till sin omloppsbana som ligger 1,5 miljoner kilometer från jorden. Uppdraget blir att med hjälp av känsliga kameror registrera och mäta minst en miljard av Vintergatans stjärnor. Till och med så kallad mörk materia kan kartläggas, trots att den är osynlig.

Tredimensionellt

– Med hjälp av Gaias instrument skapas en tredimensionell karta över stjärnornas position och deras rörelser. Vi kommer också att få veta mer om stjärnors temperaturer, färger och ålder. Med hjälp av den informationen kommer vi att få ny kunskap om hur Vintergatan uppstod en gång i tiden, och hur galaxen kommer att utvecklas i framtiden. Det är oerhört spännande, säger David Hobbs, docent i astronomi vid Lunds universitet.

Tillsammans med tre andra svenska forskare har han spelat en avgörande roll för Gaias tillkomst. Teamet från Lunds universitet har planerat hur satelliten ska röra sig för att få bra bilder i rymden, medan forskarna från Uppsala har tagit fram en analysmodell för stjärnors egenskaper.

Svenskarna har dessutom utvecklat en metod som gör det möjligt att rita upp den nya större kartan över himlen. Gaias blick kommer att nå långt, berättar David Hobbs.

Revolutionerande

– Informationen från tidigare europeiska satellitprojekt täcker in 118 000 stjärnor. Visserligen finns det minst 200 miljarder stjärnor i hela Vintergatan, men Gaia kommer att täcka in långt fler än tidigare, minst en miljard. Vi kommer till och med att se stjärnor från andra sidan galaxen, det är revolutionerande!

Satellitprojektet som genomförs inom ramen för European Space Agency (ESA) saknar motsvarighet.

– Gaia är unik. Nasa har inte gjort några liknande mätningar så Europa ligger före. Det japanska rymdprogrammet försöker i och för sig att bygga en liknande satellit, men den kommer inte att se lika långt som Gaia.