Vill få en förklaring från nämndemannen

Peter Mangs.
Foto: Tomas Leprince

Nämndemannen var med på tre möten om Peter Mangs i Malmös polisnämnd.

Trots att han sagt att det bara var ett möte.

Nu kallas han till möte med rättens ordförande för att förklara sig.

Lennart Strinäs, chefsrådman i Malmö tingsrätt och ordförande under Mangsrättegången, har kallat till sig den aktuella nämndemannen på torsdag för att på nytt höra hans version.

– För att skaffa mig ett korrekt underlag, säger han.

Om rätten finner att det verkligen uppstått en jävssituation är domstolen skyldig att agera. Då ska rätten själv avbryta den pågående rättsprocessen och förklara att rättegången måste göras om.

– Frågan ägs inte enbart av parterna, säger Strinäs.

Förutom försvaret kan också åklagarna och målsägarna, även målsägare i åtalspunkter där Mangs frikändes, anmäla jäv.

"Problematiskt"

Att en nämndeman i tingsrätten även sitter i polisnämnden innebär inte per automatik att jäv uppstår, säger Björn Skånsberg, rådman i Södertörns tingsrätt och expert på straffrätt. Men om nämndemannen ska döma i ett ärende som behandlats i polisnämnden hamnar saken i ett annat läge.

– Då är det problematiskt, säger Björn Skånsberg till TT.

– Det blir ju väldigt svårt. Hur professionell man än försöker att vara som nämndeman så blir det ju väldigt svårt att säga att "nu när jag ska döma det här målet, då lägger jag helt åt sidan allt jag har hört och fått veta i polisnämnden om det här målet".

Jävsbedömningar är svåra och Björn Skånsberg säger att den ansvarige domaren knappast kan förväntas förhöra sig om varenda möjlig koppling mellan nämndemännen och åtalet. Det är helt enkelt upp till nämndemännen att vara ärliga och berätta om potentiella jävssituationer.

– Är det det minsta lilla som framstår som tveksamt, då ska de låta juristdomaren bedöma det, och inte bedöma det själva.

– Att på det här sättet ha deltagit i polisnämndens sammanträden där det kanske har getts uttryck för en klar hypotes, att "den här personen är skyldig, det vet vi genom det här och det här". Då är det ett problem.

En varningssignal

– Sitter man i en polisnämnd så är det självklart att det är en varningssignal till den enskilda nämndemannen att ta en extra funderare, "kan jag vara med här eller inte", säger Lars Lassinantti, ordförande i Nämndemännens riksförbund.

TT: Varför händer sådant här då?

– Det är inte så märkvärdigt att det händer. Om du tänker på att det är 9 000 nämndemän i landet, och jag vet inte hur många mål som pågår dagligdags, men det måste vara tusentals i hela landet. Då skulle det vara underligt om inte några sådana här tillfällen inträffar.

– Juristerna utsätts ju inte för samma samhällskontakt som nämndemännen gör. Därför minskar risken för dem att hamna i en jävssituation.

Nämndemännen måste bli mer uppmärksamma och varsamma vad gäller risken för jäv, tycker Lassinantti.

– Det hoppas jag att det goda i det här är, att varje nämndeman börjar tänka efter.

TT: Är du orolig för att det här ska användas som argument mot nämndemannasystemet?

– Det är ju det man gör redan nu. Alla som är emot nämndemannasystemet tar ju upp det här. Egentligen behöver det inte ha någonting med själva systemet att göra, utan är bara en situation som kan uppstå.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!