Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stopp för bidrag utan integration

Förslaget är en vidareutveckling av integrationsplanen som redan finns i Vellinge. Det ska förverkligas i januari nästa år. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Beslutet i Vellinge kommun träder i kraft i januari 2018. Foto: JENS CHRISTIAN

Nyanlända som inte uppfyller vissa krav kommer att få sitt bidrag indraget. Så lyder beslutet om integrationsplikt – ett förslag som Moderaterna fick igenom i Vellinges kommunfullmäktige under kvällen, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Integrationsplikten innebär i korthet att nyanlända ska göra framsteg inom SFI samt genomgå och få godkänt resultat på en kurs i samhällsorientering. Dessutom krävs det att personen följer de aktivitetsinsatser som finns för att komma i arbete.

– Vi ställer det som ett krav att alla vuxna, även föräldralediga och pensionärer, ska delta i detta. Om man inte gör det så kan ersättningen dras in, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd i Vellinge kommun, till SVT.

Inte bara "sitta av"

Det ska inte gå att bara "sitta av" kursen – när den är slut blir det prov.

– Det som vi också vill införa som är nytt är ett test. Så att man inte deltar i de 60 timmarna och sedan inte får något med sig. Det är helt nytt – jag vet inte om det finns någon annan kommun som har det, har Carina Wutzler tidigare sagt till KvP.

Carina Wutzler betonade då att testet inte är klart, utan att tjänstemän kommer att utforma det.

– Demokratiska värderingar är grundprinciper. Men framför allt handlar det om kvinnors rättigheter och hur vi bemöter barn. Och så lagar och regler, sa hon.

Ska förstå systemet

– Det är viktigt att veta hur kommunen är uppbyggd. Att man förstår hur skolsystemet och skattesystemet är uppbyggt.

Nyanlända som kommer till Vellinge börjar med att göra en individuell integrationsplan över utbildning och yrkesmeriter. "I dag kanske man i allt för hög utsträckning klumpar ihop individer", menade Carina Wutzler i mitten av november.

Och det är alltså en "plikt" att följa den. För den som skolkar finns sanktioner.

– Alla ska gå detta, även kvinnor. Om man inte går den kan man inte komma i fråga för bidrag i kommunens regi. 

Beslutet träder i kraft januari 2018.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!