Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Varnar för fästingar – sprider ny dödssmitta

Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

En ny fästingburen smitta kan orsaka livshotande tillstånd för personer med nedsatt immunförsvar.

– Det är viktigt att folk känner till detta. Även sjukvården har ett extremt litet kunnande, säger Kristina Persson, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Efter en första larmrapport planeras nu en större studie med tusen personer för att greppa omfattningen av parasitens härjningar.

Den ovanliga fästingsmittan babesia uppmärsammades redan för flera år sedan i Sverige. Det gjordes initialt av forskare på Linköpings universitet.

Men omfattningen var inte känd vid det tillfället.

Vid en efterföljande studie gjord på 283 personer i Skåne, visade det sig att 2,5 procent bar på antikroppar mot sjukdomen babesios som parasiten orsakar.

Resultatet bekräftade snarare än förvånade de som arbetade med studien.

– Den här sjukdomen har länge varit känd bland veterinärer. Både kor och rådjur är drabbade. Det var det som fick oss att misstänka att parasiten även borde finnas hos människor i Sverige, säger Kristina Persson, docent och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Riskerar dö

Hennes studier och resultat är dock något som borde sända chockvågor till sjukvården.

Hos personer med nedsatt immunförsvar eller personer som saknar mjälte kan parasiten orsaka organsvikt, om inte rätt behandling sätts in.

Fästingar sprider sjukdomar. Foto: TOMMY PEDERSEN / TOMMY PEDERSEN

– Har man ett dåligt immunförsvar riskerar man att dö ganska snabbt, säger Kristina Persson.

Och bland det värsta av allt, enligt Kristina Persson, finns okunskapen för smittan inom den svenska sjukvården.

– Den här sjukdomen är klart underdiagnosticerad. För att få fram rätt diagnos måste man titta på blodet i mikroskop, säger Kristina Persson.

I Sverige finns inget känt dödsfall. Men det ska ha rapporterats dödsfall utomlands. I USA beskrivs babesiasmittan bland människor som mer utbredd, särskilt i landets nordöstra delar.

Tas på allvar

På platser där sjukdomen babesios är mycket utbredd tror man att 40 procent av alla fästingar bär på parasiterna.

– I Sverige har man inte trott det varit något problem. Men vår undersökning pekar på något helt annat, att vi måste ta det på stort allvar, säger Kristina Persson.

Babesiaparasiterna är fästingburna parasiter och orsakar infektionssjukdomen  babesios hos både människor och djur, en sjukdom som förstör den smittades röda blodkroppar.

Den studie som gjorts har skett vid universitetssjukhuset i Lund. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det hela kan leda till blodbrist och organsvikt. Kristina Persson beskriver det ungefär som en malariaparasit som bor inne i röda blodkroppar.

– Problemet är att om man är frisk annars, så får man influensaliknande symptom som läker ut av sig själv efter någon vecka. Men i verkligheten kan parasiten finnas kvar i blodet upp till ett år efteråt, säger hon.

De som i förekommande fall är blodgivare - och smittade - kan i värsta fall föra parasiten vidare till människor.

Större studie

Om en person som fått blodtransfusion drabbas av feber bör läkarna därför undersöka om babesia kan vara orsaken, menar Kristina Persson.

Med anledning av det nedslående resultatet från den första undersökningen är nu Kristna Persson i färd med planeringen av en större studie, som omfattar tusen personer.

– Vi gör det för att få en bättre grund att stå på när det gäller smittan, säger hon. 

Kristina Persson manar samtidigt till försiktighet och koll rent allmänt när det gäller fästingar.

De frodas med klimatförändringarna. Efter en mild vinter följer ofta fästingexplosioner.

– Är man ute i skog och mark och på platser där det finns högt gräs vill jag råda till att klä sig därefter, det vill säga ha täckande kläder och gärna höga stövlar, säger Kristina Persson.

Kolla dig själv

När man kommer hem är det en rekommendation att kontrollera kroppen. Fästingar kryper gärna in i hudveck för att gömma sig och suga blod i timmar.

För den som har hund och katt hemma gäller det att både titta till djuren och sig själv, eftersom djuren ofta bär med sig fästingar inomhus.

Slutligen finns möjligheten till vaccination. Men vaccinet biter inte på babesia, för det finns inget vaccin. Det vaccin som finns förhindrar TBE, fästingburen hjärninflammationen, en nog så otrevlig sjukdom.

– Jag bor i Lund och är själv vaccinerad. I övrigt vill jag inte ge några råd, säger Kristina Persson.

 

Fakta: Fästingsjukdomar

Så skyddar du dig

För att skydda sig mot fästingburna sjukdomar ska man se till att klä sig rätt när man vistas i skog och mark så att fästingarna får svårare att krypa på. Bär heltäckande kläder och stoppa ner byxorna i skor eller stövlar. Det är också viktigt att kontrollera kroppen när man kommer hem och plocka bort fästingar som sitter på kroppen. Mot tbe går det att vaccinera sig. Mot borrelia och babesios finns inget vaccin.

Källa: Lars Hagberg, professor infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

 

Fästingburna sjukdomar i Sverige

Tbe - Varje år rapporteras mellan 150 och 200 fall av tbe i Sverige. Människan smittas av fästingbett. Tbe orsakas av ett virus och yttrar sig främst som hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper och förlamningar. Många blir helt återställda, men omkring en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med trötthet och minnesstörningar. Bestående förlamning och dödsfall förekommer, men är ovanligt. Sjukdomen förekommer i södra Sverige och är vanligast längs ostkusten.

Borrelia - Borreliainfektion orsakas av en grupp borreliabakterier. Människan smittas av fästingar som har bakterierna i sin mag- och tarmkanal och kan "kräkas" upp smittan när den suger blod. Hos cirka hälften av dem som blir smittade utvecklas en ringformad rodnad på platsen för fästingbettet som i efterhand sprider sig till en cirkel. Efter ett par veckor eller månader kan smittan utvecklas till vidare symtom från centrala nervsystemet, hjärnhinneinflammation, utstrålande smärtor och förlamning som främst drabbar ansiktet.

Babesios - Babesia är nära besläktad med malariaparasiten och förökar sig i de röda blodkropparna. Sjukdomen är sällsynt hos människan i Sverige, men när den förekommer är den potentiellt allvarlig och ibland dödlig. Det är i stort sett bara personer som saknar mjälte som drabbas av sjukdomen. Symtomen liknar influensa med feber, frossa, muskelvärk och ibland gulsot.

Källa: Folkhälsomyndigheten