Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Var tionde vårdplats försvinner i sommar

Upp emot tio procent av vårdplatserna kan komma att försvinna under sommarsemestern. Foto: EXPRESSEN / TT NYHETSBYRÅN
Sommaren för med sig stora utmaningar inom sjukvården. Foto: LUDVIG THUNMAN / LUDVIG THUNMAN EXPRESSEN

Varje år står sjukvården inför stora utmaningar när personalen börjar plocka ut sin semester.

I Skåne kan upp emot tio procent av vårdplatserna komma att stängas.

Men Region Skåne räknar ändå med att patienterna inte kommer påverkas.

– Är man sjuk ska man kontakta sjukvården, säger Alf Jönsson, regiondirektör. 

Inom kort börjar 28 000 vårdanställda vid Region Skåne att ta ut sin sommarsemester. Det ställer stora krav på regionen att säkerställa att den skånska sjukvården ändå fungerar.

För Region Skåne gäller det att få ihop en komplicerad ekvation där antalet operationer och vårdplatser måste minskas, samtidigt som patienterna inte blir färre. 

På det stora hela räknar Region Skåne med att patienterna inte ska drabbas allt för hårt av att personal försvinner. Men upp emot tio procent av regionens vårdplatser kommer att stängs ner under en period. 

– Vi kan inte ha samma kapacitet som under resten av året. Det går inte att anställda så många vikarier så man täcker upp, varken antalsmässigt eller kompetensmässigt, säger Rolf Ohrlander, chef för krisberedskap, säkerhet och miljöledning vid Region Skåne. 

Under tiden sommarsemestern pågår kommer Region Skåne ha ett särskilt fokus på några patientgrupper, däribland cancersjuka, patienter med akuta vårdbehov och patienter som är i livets slutskede. 

Brist på sjuksköterskor

Region Skåne har inte haft några svårigheter att rekrytera och anställa underläkare. Däremot finns det även fortsättningsvis en brist på både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, trots att drygt 300 stycken färdigutbildas i Skåne varje år.

– Det blir en sommar i år också. Men vi kommer se till att det här fungerar på bästa möjliga sätt, säger Alf Jönsson, regiondirektör vid Region Skåne. 

Alf Jönsson är regiondirektör i Skåne. Foto: LANDSTINGET KALMAR

I bara Skåne kommer upp emot 10 000 sjuksköterskor att gå på semester och försvinna från jobbet under en period.

– Det är den grupp som vi har allra svårast att rekrytera. Det finns en brist från början och en nationell brist. Så utgångsläget är svårt på så vis, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård. 

Extra ersättning vid kort semester

Ett sätt att motverka sommarens stora vårdutmaningar är att locka personalen att ta ut kortare semester. Precis som förra året erbjuder Region Skåne en engångssumma till personal som tar ut färre betalda semesterdagar.

Personal som tar ut 15 betalda semesterdagar får 6 000 kronor.

Personal som tar ut 10 betalda semesterdagar får 12 000 kronor. 

– Nyckeln är som varje år att man vet att det kommer en sommar. Varje år behöver vi hjälpas åt tillsammans. Varje år behöver vi fokusera på det som är det viktigaste, hur vi ska ge bästa möjliga vård samtidigt som personal tar sin semester, säger Alf Jönsson, som också poängterar att man aldrig ska tveka att kontakta vården.