Vängåvan kan vara korruption

Korruption tar sig många uttryck. Vi kan både möta den i den lilla oskyldiga vängåvan och i en fullskalig mutekonomi, skriver Ilmar Reepalu bland annat i förslaget till hur kommunalanställda ska uppföra sig.
Foto: SVEMARK MÅRTEN

MALMÖ. Undvik alla gåvor och förmåner!

Sådant är Ilmar Reepalus direktiv till Sveriges alla kommunalanställda.

Själv tycker han att han lever som han lär.

Resan till Sydafrika hade inte alls med jobbet att göra.

Europarådet har i sin kontroll märkt att mutfallen ökat i Sverige. Men att det finns bra regler mot korruption. Däremot saknas etiska riktlinjer för offentligt anställda.  Svenska staten fick i uppdrag att arbeta fram riktlinjer senast siste september i år. Ilmar Reepalu blev en av nyckelpersonerna. Han är ordförande i kommunförbundet, en sammanslutning av alla landets kommuner. Tjänstemän på finansdepartementet, kommunförbundet och landstingsförbundet har arbetat fram ett förslag som Reepalu satt sitt namn under. Förslaget är ute på remiss.

"Avstå i tveksamma fall"

 En av punkterna: "Om en gåva eller förmån över huvudtaget ska kunna tas emot måste det vara ställt utom allt tvivel att den inte kan uppfattas som muta." IT-miljardären Dan Olofsson gav Ilmar Reepalu en resa till Sydafrika i 60-årspresent. Åklagare Per Nichols, på riksenheten mot korruption, tycker att resan är en muta. "I tveksamma fall ska förmåner alltid avstås" står det i förslaget till etikregler. Ilmar Reepalu menar att hans fall inte alls är tveksamt. - Gåvan handlade helt om privatlivet.  Riktlinjerna gäller bara det som man gör i tjänsten, säger Reepalu. "Ju mer en tjänstemans arbete eller beslut kan tänkas påverka, eller uppfattas påverka, givarens ekonomi eller situation i övrigt, desto mer restriktiv måste tjänstemannen vara med att ta emot gåvor eller förmåner" står det i riktlinjerna. Åtalet mot Ilmar Reepalu kom vid en olämplig tidpunkt. De etiska riktlinjerna ska vara antagna i slutet av maj. I september är det val.

Huvudfråga på stor mässa

 Några veckor före valet är det en kommunalekonomisk mässa i Malmö. Det är den största träffen för kommunala tjänstemän som sysslar med ekonomiska frågor.  Malmö kommun är en av arrangörerna. I reklamen för mässan slår man särskilt på trumman för att den tar upp frågan om mutor och bestickning.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!