Väderexpertens oro:
Staden måste flyttas

Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: JENS CHRISTIAN
Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX
1 / 7

Kristianstad är en av de städer som ligger lägst i Sverige.

Nu slår klimatexperten och förre TV-meteorologen Pär Holmberg larm om dess följder.

– Delar av staden måste flyttas, säger han.

Översvämningshotet är något som invånarna i Kristianstadsområdet lärt sig leva med under många år.

Stora delar av staden ligger på gammal sjöbotten och Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsnivån, ligger precis utanför staden.

År 2002 var stora delar av Kristianstad nära att översvämmas och sedan dess pågår arbetet med att skydda staden med vallar och pumpstationer som hindrar vattnet från att rinna in i staden.

Men klimatexperten och förre TV-meteorologen Pär Holmberg menar att det inte räcker.

– Stadens utsatthet kommer att fortsätta. På sikt ser jag ingen annan lösning än att delar av staden måste flyttas.

Orsaken är de fortsatta klimatförändringarna.

Översvämning i januari

Kristianstadstrakten har tidigare drabbats av översvämningar. Så sent som i januari i år steg havsnivån tillfälligt längst ostkusten med över en meter i samband med ett oväder. I Åhus trängde vattnet in i flera villor.

Händelsen gav en tydlig fingervisning om fortsättningen.

– Man ska veta att haven stiger med en meter under det här århundradet. Det är en gigantisk utmaning i världen som inte går att stoppa, säger Pär Holmberg.

Han tjänstgör i dag som naturskadespecialist på Länsförsäkringar. I arbetet ingår att påverka myndigheter och privatpersoner att agera med förstånd när det gäller att möta det globala klimathotet.

– I många fall är medvetenheten inte så stor som den borde vara, säger Pär Holmberg.

I dag kan ett kraftigt skyfall drabba vilken ort som helst i Sverige. Är staden alltför förtätad och belagd med konstgräsplaner och betong har vattnet ingenstans att ta vägen.

Läget en utmaning

I Kristianstad är det geografiska läget den värsta motståndaren. Genom de centrala delarna av staden rinner dessutom Helgeå - ett vattendrag som redan översvämmats vid flera tillfällen.

År 2300 tror man att höjningen av världshaven blir fem meter. Då är det de kustnära städerna som får ta största smällarna.

I Sverige hör Kristianstad till de städer som ligger sämst till.

– Men andra orter drabbas också. Jag har exempelvis aldrig förstått hur man kunde bygga en järnvägsstation precis vid havet i Helsingborg. Den fungerar säkert bra i 50 år till, men sedan kan det bli problem. Det blir inte lätt att rädda varken Malmö eller Göteborg heller.

Meteorologen Pär Holmberg: Planera för framtiden

Pär Holmberg har i en tidigare intervju sagt att Kristianstad som stad på riktigt lång sikt troligen kommer att vara helt borta.

– De stora problemen kommer inte att drabba varken vår generation eller nästa. Men det hindrar inte att man måste börja tänka och planera för framtiden, säger han.

Problemet med klimatförändringarna är globalt. Pär Holmberg säger att översvämningshotet i princip gäller alla stora städer i världen.

–  Vi behöver göra drastiska saker i Sverige redan nu för att möta problemen. 

Pär Holmberg har skrivit artikeln för att upplysa vanligt folk om farhågorna med klimatförändringarna.

Vad måste göras?

– Först och främst måste vi sträva efter ett fossilfritt samhälle. Det betyder ingen olja, ingen bensin och ingen kolkraft. Men politikerna är inte beredda att ta ett sådant beslut av rädsla för att tappa väljare.

Vad ska Kristianstadsborna göra, tycker du?

– Kommunen är mycket aktiv i frågan och ligger långt framme, säger Pär Holmberg.

Han anser dock att satsningen på inlandskommuner borde prioriteras före ännu mer byggande på kustnära platser.

– Jag har själv bott i Ljungbyhed i det inre av Skåne, där finns mycket större marginaler.

Kan vara lönsamt att flytta hela staden

Enligt Pär Holmberg kan det vara mer lönsamt att flytta hela städer och infrastruktur än att försöka skydda sig med invallningar.

Karl-Erik Svensson är övergripande ansvarig för Kristianstad kommuns arbete med att hindra översvämningar.

Arbetet med att valla in staden startade 1995 och ska vara klart 2025. Då ska en fyra meter hög skyddsvall på sammanlagt en mil skydda staden från framtida översvämningar.

– Jag känner ingen oro för invånarna. De kan sova gott om natten, säger han.

– Och vart skulle vi egentligen flytta staden? Det finns inget alternativ som jag ser det. 

Kostar 300 miljoner kronor

Karl-Erik Svensson anser att man inte i förtid behöver agera för situationer som teoretiskt kan inträffa om 300 år.

– Historien kan ju visa sig att det inte blir så farligt och då kan mycket av det man gjort ha utförts till ingen nytta.

Kristianstads arbete med att skydda staden kostar 300 miljoner kronor. Invallningen ska klara en nivåhöjning av havet på 3,5 meter.

Arbetet granskas fortlöpande av experter från länsstyrelsen, myndigheten Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Följ utvecklingen i Kvällspostens app – ladda ner den gratis här: Iphone eller Android. 

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!