USA varnar för boom av fentanyl i Europa

Oscar Lindvall, biträdande chef på kontrollenhet syd, är oroad över varningen från USA.
Foto: Tullverket
Fentanylanaloger kommer huvudsakligen från Kina.
Foto: Tullverket

Opioidepedemin fortsätter att skörda offer och är i dag den vanligaste dödsorsaken bland amerikanska män mellan 18 och 45 år.

Bakom dödstalen finns mexikanska karteller, som smugglar in och förklär fentanylet i läkemedel. 

Nu varnar amerikanska myndigheter för att fentanyldöden kommer att slå mot Europa. 

– Vi måste ta detta på största allvar, säger Oscar Lindvall vid Tullverket. 

Fentanyldöden fortsätter att skörda offer i USA. Förra året dog 70 000 människor till följd av fentanylrelaterade överdoser, och bland män mellan 18 och 45 år är fentanyl den vanligaste dödsorsaken. 

Det narkotikaklassade läkemedlet är hundra gånger starkare än morfin. En missbrukardos är så liten som två saltkorn och drogen är därför extremt lätt att överdosera.

I USA höll organisationen National narcotic officers' associations' coalition i helgen en konferens om aktuella drogtrender med representanter från hela världen. Budskapet från de amerikanska myndigheterna var tydligt – fentanyldöden kommer att komma till Europa. 

– Vi måste ta detta med största allvar, säger Oscar Lindvall, biträdande chef på kontrollenhet syd, som deltog på konferensen.

Mexikanska karteller ligger bakom

I Sverige minskade antalet fenatylrelaterade dödsfall drastiskt efter 2018, från att ha legat på 100-150 fall under 2010-talet. 

Skärpt lagstiftning, fällande domar mot internetsäljare i Sverige och ökad medvetenhet i brukarled om drogernas farlighet är några orsaker. 

En annan är den överrenskommelse som slöts mellan USA:s dåvarande president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping på G20-mötet 2018. Överrenskommelsen innebar att kinesiska leverantörer inte längre tilläts exportera fentanylanaloger till USA, vilket fick följdverkningar i form av strypt tillförsel till Europa och Sverige. 

Men i USA öppnade den redan utbredda opioidkrisen, som gjort miljontals amerikanare opioidberoende, upp en marknad för mexikanska smuggelkarteller att tjäna pengar. 

– Drogkartellerna såg efterfrågan, och började köpa fentanyl från Kina och smuggla in det i USA, berättar Oscar Lindvall. 

Fentanylet är hundra gånger starkare än morfin.
Foto: Tullverket
Omkring 300 personer dog av nässpray bestående av fentanyl för några år sedan.
Foto: Tullverket

Sedan dess sprids det illegala fentanylet i USA med inrikespost i form av piller som är designade att likna kommersiella läkemedel. Bland användarna finns människor som aldrig tidigare använt narkotika och för dessa är risken för överdos särskilt stora.

Också i Europa och Sverige finns stora problem med opiodberoende och därför tros de mexikanska drogkartellerna inom kort rikta ljuset mot Europa.

Oscar Lindvall är orolig för utvecklingen.

– Jag är jättebekymrad över att vi kommer få tabletter som innehåller narkotika i tron om att det är någonting annat. Vi har sett vad fentanyl kan ställa till med i form av nässprej, säger han och hänvisar till de 300 svenskar som innan 2018 dog av nässprey som innehöll fentanyl.

Tullverket varnar för boom

I Sverige har droganvändare redan slagit larm om att fentanylspetsat heroin är i omlopp. Tullverket har däremot inte hittills i år gjort några beslag av den illegala drogen.

Oskar Lindvall misstänker att fentanylet kommer tas in via brev och postförsändelser såsom skett i USA, men också via färjan i Trelleborg och Öresundsbron. 

Enligt Oscar Lindvall handlar det om att stoppa fantanyl innan det tar sig in i landet. Vad som begränsar Tullverket är resurserna.

– I dag måste vi välja mellan olika införselställen, vi kan inte vara på flera platser samtidigt vilket är ett problem, säger han.

Detta är fentanyl

Fentanyler är syntetiska opioidläkemedel som kan vara upp till 50 gånger mer potenta än heroin, vilket innebär att en dos motsvarar storleken av ett korn bordssalt eller mindre.


Inom vården används fentanyler för sövning och komplexa fall av smärtlindring, ibland i form av plåster som under flera dagars tid utsöndras genom huden. Som illegal drog är de extremt svårdoserade och överdosering medför allvarlig risk för död.


Den svenska fentanylepidemin under 2010-talet drevs delvis av att fentanylanaloger såldes öppet i form av nässprej på webbsajter. 


Källor: FASS, Socialstyrelsen

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!