Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ungdomar slagna på HVB- hem – förlorar tillståndet

Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ett HVB-hem utanför Malmö har haft allvarliga missförhållanden. 

Bland annat ska en chef på ett HVB-hem ha slagit och hotat ungdomar på boendet, samt behållit upphittade droger för sig själv. 

Nu blir HVB-hemmet av med tillståndet, efter ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. 

HVB-hemmet ska enligt Ivo haft allvarliga missförhållanden, som ”inneburit fara för de placerade barnens liv, hälsa och personliga säkerhet i övrigt.” Vid ett tillfälle ska två äldre ungdomar ha förgripit sig på en yngre person utan att en utredning gjorts. 

Ivo skriver i sitt beslut att de fått in liknande uppgifter från varandra oberoende källor om att det använts psykiskt och fysiskt våld mot ungdomarna. Bland annat ska verksamhetschefen ha tagit med sig flickor som bodde på hemmet ut i ett industriområde där denna ska ha hotat och slagit dem. 

En tidigare anställd uppger också att narkotika som hittats på HVB-hemmet inte ska ha överlämnats till polisen, utan behållits av ägarna.

Dessutom ska ungdomars umgängesrätt med sina familjer ha begränsats, genom att personal på hemmet villkorat de så kallade hempermissionerna. 

”Kan inte säkerställa trygg vård”

Ivo kritiserar hemmet vidare för att vid ett flertal tillfällen ha missat att hämta relevanta registerutdrag för personal i verksamheten, av vilka några inte hade den kompetens som lagen efterfrågar för att få arbeta inom HVB-hem. 

Utöver det ska hemmet ha tagit hand om ungdomar med ”pågående missbruk, omfattande brottslighet eller mer komplex psykiatrisk problematik”, något de inte haft tillstånd för. 

I sitt beslut skriver Ivo att HVB-hemmet heller inte tagit hänsyn till ungdomarnas respektive problematik och hur de skulle kunna påverka varandra. Till exempel ska HVB-hemmet enligt Ivo ha tagit in en ung person som kommunen uttryckt en oro för skulle introduceras till droger inte långt efter att en annan ungdom med pågående narkotikamissbruk skrivits in. 

Sammanfattningsvis, skriver Ivo i beslutet om indraget av verksamhetstillståndet, kan HVB-hemmets slarv inte säkerställa en trygg och säker vård för de inskrivna ungdomarna och det ska stängas med omedelbar verkan.

TV: Kritik mot läkarbolaget – undersökte inte äldre