Synskadad flicka blev  mobbad av sina lärare

Klassrummet på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Foto: Per Wissing

Den synskadade flickan fick sina kläder sönderklippta, sina hjälpmedel stulna och hängdes ut på nätet. Även lärarna ifrågasatte och gjorde sig lustiga över hennes synskada. Skolinspektionen konstaterar nu att den aktuella skolan och Oskarshamns kommun brustit på flera punkter.

I anmälan till Skolinspektionen framgår det att kränkningarna av flickan började redan i första klass och pågick i sex år. Det framgår också att flickan under det första året valde att berätta om sin synskada för klassen i förhoppning om att detta skulle bli något positivt, men effekten blev i stället den motsatta. Eleverna kränkte flickan med skällsord och stal saker från hennes skolväska. Enligt anmälan svarade flickan tillbaka vid ett tillfälle när de andra eleverna kommenterade hennes syn, varefter skolan skuldbelade flickan för den uppkomna situationen.

Fick sitt förstoringsglas stulet

I tredje klass fick flickan sina kläder sönderklippta och sitt förstoringsglas stulna. Flickan mådde då så dåligt av mobbningen att hon inte gick till skolan på närmare två månader, utan att skolan vidtog några åtgärder. Situationen ledde också till att flickan gick ner i vikt.

– Hon var alltid ledsen, rädd för att gå till skolan och kom efter i ämnena, skriver flickans vårdnadshavare i sin anmälan.

Hängdes ut på nätet och kränktes av lärare

Året därpå förvärrades kränkningarna när en av eleverna hängde ut flickan på internet och skrev nedvärderande saker om henne. Men flickan fick inte bara utstå elakheter från skolkamraterna utan även från lärarna.

– Lärare har sagt "klart du ser" och inte varit lyhörda, skriver anmälaren.

Skolinspektionen har konstaterat att flickan utsatts för kränkningar av både andra elever och lärare.

"Det har varit fråga om märkbara och tydliga kränkningar och det råder ingen tvekan om att den behandling eleven X har fått utså har förminskat eleven som personen och skadat X:s självkänsla", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Skolan har brustit i sitt arbete

Den aktuella skolan har enligt Skolinspektionen brustit i sitt arbete mot kränkningarna genom att bland annat inte ha utrett händelserna i den utsträckning som krävs och inte förhindrat ytterligare kränkningar av flickan. Rektorn vid den aktuella skolan anses också ha brustit i sin skyldighet att anmäla kränkningarna.

Barn- och elevombudet kommer att utreda förutsättningarna för ett skadestånd för flickan.

Flickan har bytt klass och har nu enligt sin vårdnadshavare en bra och fungerande skolsituation.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!