MFF:s spelarbuss pryds av "livsfarlig reklam"

Malmö FF:s spelarbuss 2013.
Foto: TOMAS LEPRINCE

Malmö FF:s spelarbuss underkänd i bilprovningen, fyra år i rad. Spelarbussen underkändes redan i februari 2013, en av anledningarna var att bussens nödutgångar inte fungerade.

– Rutorna ska vara lätta att krossa. Glasskärvor får inte hänga fast i en limfilm. Det är för passagerarnas säkerhet, säger besiktningsmannen Morgan Isacsson till Sydsvenskan

I februari 2013 underkändes spelarbussen för att inte alla nödhammare var på plats, 2014 underkändes bussen av samma anledning. Om bussen skulle välta eller fatta eld måste passagerarna kunna ta sig ut och därför kunna krossa rutorna. Året därpå höjdes kraven. 

I Malmö har Bergkvarabuss bussar med reklam, två av bussarna har varit markerade med reklam som kan bli livsfarlig vid en allvarlig olycka, skriver Sydsvenskan. Reklamen får inte täcka rutorna som betraktas som nödutgångar. 2016 noterades samma fel som vid 2014 bilprovningen.

– Vissa rutor på en buss är att betrakta som nödutgångar. Sådana rutor  ska vara lätta att krossa. Jag vet att det på MFF-bussen fanns väldigt  mycket reklam på rutorna, säger Nils-Olof Pålsson som är marknadsområdeschef på Besikta. 

Enligt kundens önskemål 

Bergkvarabuss menar att det är enligt kundens önskemål som reklamen och symbolerna har placerats på bussen. Bolagets marknadschef Simon Sandberg, menar att bussreklamen är överdriven och att det inte är några problem att krossa rutor med dekaler på. 

Enligt Simon Sandberg beror alla felanmärkningar på att besiktningspersonalens gör olika bedömningar på Transportstyrelsens skrifter. Morgan Isacsson, ansvarig för kontrollbesiktningar på Bilprovningen håller inte med Simon Sandberg om att reglerna är överdrivna, detta säger dem båda till Sydsvenskan.

– Rutorna ska vara lätta att krossa. Glasskärvor får inte hänga fast i en limfilm. Det är för passagerarnas säkerhet, säger Morgan Isacsson till Sydsvenskan.

Nu är bara bussens plåtsidor pryd av reklam och den som satt på rutorna är bort plockad. 

ERIKA NIELSEN