Facket anmäler HIF till Arbetsmiljöverket

HIF:s ordförande Krister Azelius säger till klubbens hemsida att arbetsmijöfrågor är något klubben arbetar med.
Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN
Fackförbundet Unionen anmäler Helsingborgs IF till Arbetsmiljöverket.
Foto: BILDBYRÅN

Fackförbundet Unionen anmäler Helsingborgs IF till Arbetsmiljöverket.

Facket menar att klubben bland annat inte har utrett signaler om kränkande särbehandling.

– Vi ser tydligt att vi behöver arbeta med personalens återhämtning samt ytterligare förbättra relationerna på arbetsplatsen, säger HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg, till klubbens hemsida.  

Redan i oktober rapporterade Helsingborgs Dagblad om brister i arbetsmiljön på Helsingborgs kansli. Tidningen rapporterade om utfrysningar och om hur medarbetare bröts ner på grund av arbetsmiljön.

Klubbdirektören Joel Sandborg och ordföranden Krister Azelius försvarade klubben – och menade att det inte fanns några problem av den typen

Men nu anmäls HIF av fackförbundet Unionen, som gjorde ett besök på Olympia i november. Enligt handlingar som HD tagit del av noterade skyddsombudet i samband med besöket en rad brister.

Däribland att HIF inte har någon policy för hur man gör när någon utsätts för kränkande särbehandling

Ställde krav på klubben 

Helsingborgs Dagblad skriver att Unionen skickade ett brev till HIF angående bristerna, med krav på åtgärder. Men klubben svarade inte under den två veckor långa svarstiden och därför har Unionen tagit ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

Under fredagseftermiddagen publicerade Helsingborg ett uttalande på sin hemsida, där klubben själv beskriver arbetsmiljön på sportkontoret. 

HIF skriver bland annat att den två veckor långs svarstiden var för kort.

”Klubben fick en begränsad tid på två veckor att återkomma med svar, ett svar som kräver ett omfattande arbete. På grund av hög belastning och resursbrist bad klubben om ytterligare en halv till en hel veckas tid på för att kunna presentera sin ståndpunkt genom ett tillräckligt genomarbetat material men fick tyvärr inte gehör,” skriver HIF på sin hemsida. 

Skåningarna konstaterar också att det är ”beklagligt” att ärendet går vidare till Arbetsmiljöverket, men att det är något som klubben ”fullt ut accepterar.”

Utförde medarbetarundersökning 

Vidare skriver Helsingborg på sin hemsida att klubben under 2019 haft ett pågående arbete rörande just arbetsmiljön. Klubben har bland annat gjort dubbla medarbetarundersökningar – som visat på goda resultat.

– Den bild och känsla som både vi i styrelsen och klubbledningen har haft är oerhört skön att nu få på papper. Vi har samtidigt stor respekt inför det faktum att arbetsmiljöarbetet måste vara kontinuerligt pågående, ett arbete som i delar har blivit lidande under det svåra år som följde efter. Detta arbete kommer definitivt vara en prioritering under 2020, säger ordförande Krister Azelius, till klubben hemsida. 

HIF skriver att resultaten från medarbetarundersökningarna visar på en 76 procentig trivselvärde bland personalen – sex procent över Sverigesnittet.

– Trots att den första medarbetarundersökningen visar goda resultat är vi inte nöjda där. Vi ser tydligt att vi behöver arbeta med personalens återhämtning samt ytterligare förbättra relationerna på arbetsplatsen. För att uppnå detta har vi bland annat, i samarbete med Happy Economy, tagit in en beteendevetare till hjälp, säger klubbdirektör Joel Sandborg.

Helsingborg skriver även att klubben under 2020 hoppas presentera en policy samt etablera rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.