Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Spionchef tog sitt liv - allt hemligstämplades

Överbefälhavaren Sverker Göranson hade en personlig relation med den döde översten, som av Expressens källor pekas ut som chef för den hemliga militära spionorganisationen KSI. Överstens försvinnande utlöste en kris på högsta nivå.
Foto: Sven Lindwall

Chefen för Sveriges hemligaste militära spionorganisation, KSI, försvann förra året spårlöst. Mannen, en överste, hittades senare drunknad.

Den svenske spionchefens försvinnande och död utlöste en kris på högsta nivå i militärledningen.

Spionchefen valde att ta sitt liv samtidigt som Säpo utredde KSI:s roll i den så kallade Saudiaffären. Både militären och Säpo har utrett hans självmord. Samtliga handlingar om hans död har hemligtstämplats med hänsyn till rikets säkerhet.

Tystnaden är nästan total när det gäller översten och hans uppdrag som chef för Musts hemligaste kontor, KSI, kontoret för särskild inhämtning.

Inledningsvis, efter att översten konstaterats saknad, hanterades försvinnandet som ett vanligt polisärende.

Men säkerhetspolisen tog omgående över utredningen samtidigt som Försvarsmakten satte in egna resurser för att försöka spåra KSI-chefen.

Stort antal hemliga agenter

Ett skäl till att Försvarsmakten och säkerhetspolisen agerade så snabbt var att KSI har ett stort antal hemliga agenter och driver mycket känsliga och farliga spionoperationer utomlands.

Under ett antal timmar visste militärledningen inte vad som hänt landets högste spionchef.

Det faktum att översten tagit livet av sig var inledningsvis okänt för hans högsta chefer, dåvarande chefen för Must, Stefan Kristiansson, och ÖB Sverker Göranson som också hade en personlig relation till översten.

Full insyn i spioneriet

En farhåga var att KSI-chefen kunde ha varit utsatt för påtryckningar som lett till att han valt att till exempel lämna landet. Något som skulle ha inneburit en katastrof för den militära underrättelsetjänsten. Översten var som KSI-chef en av mycket få personer som har full insyn i Sveriges hemligaste spionoperationer.

Försvinnandet inträffade dessutom samtidigt som chefsåklagare Thomas Lindstrand genomförde ett stort antal förhör i sin utredning av Saudiaffären.

Han och utredarna vid Säkerhetspolisen utredde särskilt hur det gick till när FOI fick 250 000 kronor i kontanter av militära underrättelsetjänsten för att starta det illegala bolaget SSTI.

Saudiskandalen

Bolaget var tänkt att genomföra byggandet av den vapenfabrik i Saudiarabien som senare stoppades. KSI som har en hemlig budget utöver de cirka 700 miljoner kronor som Must förfogar över är en av få organisationer i Sverige som kan använda så kallade särskilda metoder. I klartext betyder det att KSI kan bryta mot lagen om syftet är att till exempel inhämta information genom spionage.

En av de som skulle förhöras var, enligt uppgift till Expressen, en medarbetare till översten, en person med hemlig befattning vid KSI som ska ha överlämnat pengarna till FOI.

- Frågan har ställts internt om den här affären har någon koppling till överstens beslut att begå självmord, säger en av Expressens källor.

Vad som är svaret på den frågan är okänt.

Bekräftar utredningen

Must, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, har bekräftat att man gjort en utredning av omständigheterna kring hans försvinnande och död.

Klas Eksell, chef för Musts säkerhetskontor ledde utredningen.

- Den finns bara i ett exemplar, förklarade Eksell för Expressen i mitten av december i samband med att han undertecknade den färdiga utredningen.

Säpo kopplats in

Även Säkerhetspolisen har granskat KSI-chefens dödsfall och har ett material på över 70 sidor. Expressen har begärt och fått ut Säpos handlingar om dödsfallet. All text på samtliga 70 sidor har strukits över med svart tusch.

Försvarsmaktens avgående chefsjurist Stefan Ryding-Berg är en av få som är beredd och kan kommentera överstens död.

- Den här rapporten handlar om ett dödsfall som inträffade under 2012. Den redovisar att det gäller en överste som tjänstgjorde vid högkvarteret och att dödsorsaken varit drunkning. Och det här har skett genom självmord. I den här rapporten finns ingen misstanke om brott, säger Stefan Ryding-Berg.

Stefan Ryding-Berg bekräftar också att utredningen också haft ett särskilt syfte, nämligen att försöka få fram om översten kan ha varit utsatt för utpressning eller något liknande.

- Det finns inga tecken som tyder på någon annan yttre påverkan som föranlett dödsfallet, säger han.

Hemliga operationer

Försvarsmakten vägrar att lämna ut någon information om vilka arbetsuppgifter översten haft med hänvisning till att han hade en hemlig befattning vid högkvarteret och att ett offentliggörande av skulle kunna innebära ett hot mot rikets säkerhet.

Men flera källor bekräftar för Expressen att den avlidne översten tjänstgjorde som chef för KSI, Kontoret för särskild inhämtning. Nyheten om hans hastiga död spreds dessutom snabbt i en stor krets av personer inom det svenska underrättelseväsendet men också inom de hemliga militära specialförbanden.

Översten var en mycket uppskattad person och hade själv tjänstgjort inom specialförbanden och även deltagit i hemliga operationer. Han ansågs vara ett föredöme som både officer och privatperson. Han hade under sin karriär tjänstgjort vid flera höga poster inom Försvarsmakten innan han blev chef för KSI.

KSI får bryta mot lagen

KSI har rätt att bryta mot lagen för att bedriva spionage och avvärja hot mot svenska intressen, rikets säkerhet och sina egna fiender.

Till sitt förfogande har KSI en hemlig budget, spioner som förses med hemliga identiteter och möjlighet att driva aktiebolag som täckmantel för sin verksamhet.

Det är ytterst regeringen som styr KSI:s verksamhet.

KSI:s verksamhet har aldrig nagelfarits i offentlighetens ljus. Men i en rad statliga utredningar och handlingar finns information som avslöjar att KSI har betydande maktbefogenheter som göms bakom begreppet särskilda metoder.

Vad det exakt innebär är hemligstämplat men både justitiedepartementet och Säkerhetspolisen har i skrivelser hävdat att det innebär att KSI har rätt att bryta mot gällande lagar för att inhämta information och spana.

Källor: Statliga utredningar om underrättelsetjänsten, riksdagsbeslut samt remisser och skrivelser från försvarsdepartementet, justitiepartementet och Säkerhetspolisen.

Sveriges hemligaste person

Det ska i princip vara omöjligt att identifiera vem som leder Kontoret för särskild inhämtning. Ett avslöjande av namnet skulle kunna äventyra KSI-chefens anhöriga och de hemliga agenter som arbetar för kontoret. Det har ändå hänt att namnen avslöjats. Nästan alltid efter att en person lämnat befattningen eller avlidit.

Det skedde senast för sju år sedan när Bertil Lundin avled. Han var bror till numera avlidne oljemiljardären Adolf Lundin. Carl Bildt och ambassadören Jonas Hafström avslöjade i sin gemensamt skrivna dödsruna att Bertil Lundin 1974-2000 varit en av nyckelpersonerna inom den hemliga militära underrättelsetjänsten.

1996 avslöjade TV4-journalisten Jonas Gummesson namnet på den då avgångne chefen för KSI.

Hösten 1996 avslöjade Expressen namnet på en annan tidigare KSI-chef, Carl-Christer Hjortsom då börjat en tjänst som försvarsattaché i Österrike.

Peter Bratt och Jan Guillou avslöjade under IB-affären chefen Birger Elmér. KSI hette då hette IB, Informationsbyrån.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!