Specialistläkare anmäld för grov felbehandling

Gjorde fel. Specialistläkaren vid ett sjukhus i Skåne gjorde flera fel i jobbet. Nu har han anmälts, av sin chef. OBS: Arkivbild.
Foto: MATHIAS RAHM
Chefen anmälde. Den aktuella läkaren anmäldes till IVO av sin che
Foto: SANNA WIKSTRÖM

En specialistläkare vid sjukvården i södra Skåne tog emot sjuka - men gjorde i princip alla fel man kan göra vid behandlingen av patienterna.

Nu har läkaren anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av sin chef.

Enligt anmälan har specialistläkaren under en längre tid visat oskicklighet i yrket.

Anmälan till IVO har skickats in av chefläkaren för det berörda sjukvårdsområdet.

I anmälan radas sammanlagt tolv allvarliga punkter upp där den anklagade läkaren anses ha brustit i sin kompetens.

Läkaren ska bland annat ha förväxlat patienter, haft stora svårigheter med enkla operationer och ställt felaktiga diagnoser.

I flera fall har den anmälda läkaren gjort för lite utredningar. Samtidigt har läkaren utrett saker som patienter inte haft besvär av.

Onödiga risker

Läkaren kritiseras också för felaktig antibiotikaanvändning och felaktig ordination av läkemedel.

I förekommande fall har patienter, enligt anmälan, utsatts för onödig risk. Läkaren ska också ha skickat brevsvar till patienter där innehållet inte stämt överens med resultatet av undersökningen.

I anmälan kritiseras även läkaren för okänsliga och uteblivna svåra besked till bland annat cancerpatienter.

I anmälan skriver chefläkaren att specialistläkaren under en längre tid visat oskicklighet i yrket och varit inblandad i händelser där patientsäkerheten varit hotad.

Dåligt omdöme

Läkaren ska också ha visat tecken på dåligt omdöme och vid upprepade tillfällen visat ovilja att ta till sig lärdomar.

Till sist har ska arbetsgivaren ha känt sig tvingad att vidta åtgärder och stängt av läkaren från allt kliniskt arbete.

Läkaren har dock inte stängts av från sin arbetsplats, utan går för tillfället bredvid annan personal inom sjukvården.  


Följ utvecklingen i Kvällspostens app – ladda ner den gratis här: Iphone eller Android.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!