SOS-operatör ifrågasatte ambulansbeställning

Foto: SANNA WIKSTRÖM
Foto: HENRIK JANSSON / HENRIK JANSSON GT-EXPRESSEN

När den hjärtsjuke mannen drabbades av yrsel ringde han en ambulans. Men i stället för att skicka hjälp började operatören på SOS ifrågasätta mannens behov av hjälp.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritik mot operatören. 

Den hjärtsjuke mannen, som är i 70-årsåldern och bor i Karlskrona, lider av konstant risk att drabbas av hjärtstopp. Enligt mannens anmälan till IVO ska han enligt sin läkarjournal larma ambulans eller uppsöka vård när han drabbas av yrsel. 

Larmade ambulans

Och det var just vad som hände en kväll i april. Mannen berättar i sin anmälan hur han då drabbades av kraftig yrsel och beslutade sig för att larma ambulans. Enligt mannen fick han då bar hjälp av en trevlig operatör och ambulans beordrades till mannens hem.

Men så kom det sig att mannens yrsel gav med sig innan hjälpen anlänt, varpå mannen avbokade ambulansen. Tyvärr blev det inte bättre än att yrseln återkom två timmar senare, och det var nu problemen började på alvar.

Enligt mannens anmälan till IVO ifrågasatte operatören han nu talade med mannens tidigare beslut att avboka ambulansen och dessutom ställde operatören en rad frågor som mannen uppfattade som ett ifrågasättande av mannens sjukdomstillstånd och behov av hjälp.

Det hela gick så långt att den hjärtsjuke mannen avbröt samtalet utan att ha lyckats beställa någon ambulans. Därefter försvann yrseln, enligt patienten själv kan detta ha berott på ett höjt blodtryck som resultat av den irritation samtalet orsakade.

Har vidtagit åtgärder

Nu har IVO tittat på ärendet och dragit slutsatsen att operatören på SOS agerade fel. IVO konstaterar att samtalet "inte uppfyller de lagstadgade kraven på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård" som finns lagstadgade.

Man konstaterar att patientens symptom inte utreddes på ett adekvat vis och att operatören i fråga måste förbättra sin samtalsteknik. Enligt dokumentationen i ärendet har vårdgivaren nu redovisat vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med problemen.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!