Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Socialen flyttas till hemlig plats efter hot

Socialkonteret i Mönsterås evakuerades under onsdagen. Foto: Helmuth Peterson

Personalen på socialkontoret i Mönsterås har tvingats flytta till en hemlig adress – året ut.

Anledningen är att tumult och dödshot på arbetsplatsen bedömts allvarliga.

– Det ledde till stim och rent av tumult. Polis tillkallades och tog med sig någon person, säger Claus Kempe, som är informations- och säkerhetsskyddschef på Mönsterås kommun.

Upprinnelsen till hoten är ett beslut som togs om en person. Anhöriga och släkt till personen slöt därför upp under tisdagen för ett möte med representanter från socialkontoret i Mönsterås.

Exakt vad beslutet handlade om vill inte Kempe gå in på eftersom det råder sekretess. Men enligt säkerhetschefen var de hotfulla personerna inte nöjda med beslutet som fattats. 

– Det ledde till stim och rent av tumult. Polis tillkallades och tog med sig någon person, säger Claus Kempe. 

Flyttat till hemlig adress

Det blev snabbt en hotfullt stämning. Personalen på kontoret hotades verbalt under mötet av personerna som slutit upp.

På onsdagsmorgonen sattes därför väktare in på socialkontoret. Men oron var fortfarande stor hos de anställda. 

– Vi hade ett resonemang med polisen och kom fram till att hotbilden kvarstår. Då valde vi det enklaste alternativet att flytta på de 20-talet anställda, säger Claus Kempe.

Flytten började vid 11-tiden på onsdagen och två timmar senare var personalen installerad på en ny hemlig adress. 

Men att flytta en hel arbetsplats på grund av hot? 

– Vi måste titta på personalens oro och vilket som är det lättaste. Det är givetvis att flytta, säger Claes Kempe. 

Lina Löfström är avdelningschef på socialkontoret i Mönsterås. Enligt henne förekommer det hot emellanåt, men inte alls så här grova. 

– Hot är inte ovanligt i det jobbet vi har med utsatta människor. När man blir desperat uttalar man hot, sen är det inte den här allvarlighetsgraden. 

Hur tar personalen det, är de oroliga? 

– Nej, det tycker jag inte, de är ganska lugna. Vi får det stöd och hjälp vi behöver från polis och andra inblandade. 

Alla flyttas inte

Hur länge personalen ska stanna på den nya adressen är inte klart. Till en början året ut, enligt informations- och säkerhetsskyddschefen. Därefter ska en ny utvärdering göras. 

– Läget ska förhoppnings vara annorlunda och det lagt sig till normalt, säger han. 

Övriga verksamheter i byggnaden fortsätter sin verksamhet som vanligt. En anmälan om olaga hot och hot mot tjänsteman är upprättad.

– Vi skickades dit på grund av ett bråk, enligt anmälan, som ska ha sin grund i ett beslut från socialkontorets sida. En person greps för olaga hot och avlägsnades från platsen, säger Johanna Persson, informatör vid polisens ledningscentral.