Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skötare spred känsliga uppgifter om patienter

Sophia Eberhard ser allvarligt på det inträffade. Foto: Privat
Foto: TOMAS LEPRINCE
Foto: SARA STRANDLUND

Skötaren tog sig in i patienternas journaler – och spred det känsliga materialet på sociala medier.

Enligt Region Skåne kan vissa patienter nu sväva i livsfara. 

– Vi ser allvarligt på det, säger Sophia Eberhard, som är verksamhetschef och chefsöverläkare inom BUP Regional heldygnsvård och specialteam.

Är du orolig för dina uppgifter i kontakt med vården?

Det var i januari i år som dataintrånget uppdagades. En anställd vid Region Skåne ska då tagit sig in i flera patienters journaler vid Kvinnokliniken. 

Medarbetaren var vid tillfället anställd som timvikarie vid psykiatrin i Region Skåne.

– Vid nyanställningar är vi väldigt tydliga med sekretessreglerna, att det inte är tillåtet att vara inne patientjournaler till patienter man inte har någon vårdrelation med, säger Sophia Eberhard. 

– Det har varit en aktiv åtgärd, medarbetaren har knappat in personnummer och sökt efter patientjournalerna.

Besöksloggar

Intrånget uppdagades på en annan klinik, av att en kvinna upptäckt att någon varit inne i hennes journaler. 

Senare har det visat sig att medarbetaren, efter att ha tagit del av den känsliga information, spridit materialet på sociala medier.  

– Vi ser ytterst allvarligt på det här. Vi har en rutin att göra loggkontroller på våra medarbetare. Så fort något avvikande uppmärksammas går vi till botten med vad som hänt, säger Sophia Eberhard. 

– Vi påminner våra medarbetare en extra gång om vikten av att bara öppna patientjournaler som de har en vårdrelation med. Alla slagningar i journaler loggas av Region Skåne och går att spåra till den person som öppnat journalen.

Livsfara

Region Skåne har efter dataintrånget gjort en anmälan till en Datainspektionen. Där framgår det att medarbetaren kan ha spridit mycket känslig information om patienter.

Den inträffade händelsen kan för vissa patienter som lever i en hedersrelaterad problematik betyda livsfara”. 

Händelsen har polisanmälts och medarbetaren har skiljts från sin tjänst. 

Region Skåne bedömer händelsen som allvarlig. Foto: Datainspektionen

För att en anställd ska kunna ta del av en patientjournal måste medarbetaren aktivt skriva in ett personnummer. 

Det gjorde en undersköterska vid ett sjukhus i Skåne förra året. Vid en stickkontroll upptäcktes det att hon varit inne i en ”kändisjournal”. När IT-avdelningen gjorde en detaljerad undersökning framkom det att kvinnan misstänks ha varit inne i 223 patientjournaler.

Kvp: Är det vanligt att medarbetare tittar i andras journaler?

– Nej, det är det inte. Alla är väl förtrogna med att det är brottsligt. Så snart det kommer till oss chefers kännedom polisanmäler vi, säger Sophia Eberhard. 

– Men det har hänt förut och kommer förmodligen att hända igen. Det är brott som vi ser mycket allvarligt på.