Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Läkare pekas ut som farlig och oskicklig

LIVE-TV: Senaste nyheterna med Expressen TV.
Den skånske läkaren är oskicklig och slarvar med att föra journal och har svårt att förstå medicinska resonemang, enligt Inspektionen för vård och omsorg som vill att han hans legitimation ska dras in.Foto: SHUTTERSTOCK
Läkaren har anmälts av tre sjukvårdsregioner bland annat av Region Skåne.Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

En skånsk läkare utpekas i en anmälan som grovt oskicklig, en fara för sina patienter och anklagas för att hitta på egna behandlingsmetoder.

Inspektionen för vård och omsorg vill att Socialstyrelsen drar in hans läkarlegitimation.

Läkaren blev prickad första gången för mer än tio år sedan.

I slutet av mars fick Socialstyrelsen en detaljerad skrivelse från södra avdelningen av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Den är på 15 sidor med 21 bilagor. Två av bilagorna kommer från Region Blekinge och Region Skåne. 

Det finns också en bilaga från Östergötland. Utredningen handlar om en skånsk läkare, en man i 60-årsåldern.

IVO slår bland annat ned på att läkaren inte tycks kunna föra journaler. I journalerna är det brist på information om patienterna och deras diagnoser. Dessutom brist på information om varför läkaren ansett att patienterna behövt viss behandling eller inte, är uppseendeväckande, enligt IVO. Under ett möte fick läkaren frågor om just detta och varför han inte dikterade på band som andra läkare. Läkaren skyllde då på tidsbrist och att han därför, vilket IVO citerar:

– Inte komma ihåg exakt vad jag gjorde på varje patient.

Arbetade som hyrläkare

Men kanske allvarligast är att läkaren inför IVO försvarat en behandlingsmetod som han själv hittat på.

Av anmälan från Östergötland framgår att han anlitats som hyrläkare, trots att det tidigare funnits en rad anmärkningar mot honom. I Blekinge fick han sparken liksom i Östergötland. Region Skåne har anlitat honom.

I Motala där han varit hyrläkare tvingades chefsläkaren fatta beslut om en genomgång av samtliga de patienter som den skånske läkaren tagit emot på en vårdcentral. Han arbetade där i sex veckor. Sedan började varningsklockorna ringa och hans anställning avslutades.

Patientsäkerhetslagen

Det är enligt den här paragrafen i Patientsäkerhetslagen som den skånske läkaren anmälts:

7 § En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Lag (2012:957).

IVO använder genomgående uttryck som grovt oskicklig, en fara för patienters liv och hälsa. Läkaren påstås också vara direkt okunnig om hur man ställer diagnoser, drar felaktiga slutsatser och tycks ha en oförmåga att göra rutinmässiga undersökningar. Han påstås också ha använt en behandlingsmetod som saknar förankring i beprövad vetenskap.

Vid flera tillfällen skyller den skånske läkaren på tidsbrist när han ska försvara sig mot IVO:s kritiska frågor. Ibland skyller han också på sjuksköterskor.Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

Men det finns inte enbart anmälningar från Skåne, Blekinge och Motala i Östergötland. Kvällsposten har granskat läkaren längre tillbaka i tiden. Redan 2006 missade han ett brutet ben i en fot. Patienten var en äldre man som drabbats av alzheimer. Den gången fick läkaren en erinran. 

Men det dröjde bara något år innan han fick ytterligare en prick, också den i form av en erinran.

Taxi väntade på läkaren

Läkaren besökte en 88-årig patient på ett särskilt vårdboende men hade ont om tid eftersom en taxi väntade på honom. 88-åringen sade sig vara missnöjd med livet och ville inte leva. 88-åringen var också diabetiker. IVO kritiserar läkaren för att han inte gjorde någon riskbedömning av patienten.

Den gången handlade det om en man som hade smärtor i axeln och andningssvårigheter. Det visade sig när han kom till en annan läkare att hans ena lunga hade kollapsat.

Mannen skriver till IVO att den skånske läkaren aldrig lyssnade på hans lungor.

När läkaren konfronterades med patientens uppgifter påstod läkaren att just den här mannen hade varit påstridig och krävt att bli sjukskriven.

Missade undersöka Parkinson

En 56-årig patient med smärta i rumpan, hjärtrusningar, kramper och som hade lätt att snubblade fick diagnosen myalgi. Detta trots att patienten berättade att det fanns både alzheimer och Parkinsons sjukdom i släkten.

Läkaren borde ha utrett Parkinsons mer ingående, anser IVO. Istället ordinerade läkaren muskelträning. 

Det föll inte i god jord när den före detta patienten svarade att han arbetade som egenföretagare och som sådan var det inte ens att tänka på att bli sjukskriven.

Använde felaktig behandlingsmetod

En 44-årig person som i ett år haft ont i vänster axel och arm. Läkaren ansåg att det var en inflammation och beslöt att smärtorna skulle behandlas med ett kortisonpreparat. IVO konstaterar att det inte framgår av journalen hur läkaren kom fram till den slutsatsen och påpekar att just det preparat han valde inte ska användas för ledvärk eller muskelinflammation eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

Det som IVO granskat efter anmälningarna från Östergötland, Region Skåne och Region Blekinge är så allvarligt att de vill att Socialstyrelsen ska dra in hans legitimation.

Omfattande utredning

Chefsläkaren vars anmälan utlöste kravet på att stoppa läkaren skriver till IVO att läkaren utsatt flera patienter för risker. Det handlade om sex patienter. Men efter att Region Blekinge och Region Skåne också gjort anmälningar mot samma läkare beslutade IVO att göra en mer omfattande utredning av läkarens kompetens..

I en sammanställning av tolv fall redogör IVO ingående och detaljerat för läkarens brist på kunskap och omtanke om patienters väl och ve.

I samtal med läkaren har personal från IVO ställt frågor om hur han till exempel bedömer olika sjukdomstillstånd. Svaren överraskade IVO:s team där bland annat en tillsynsläkare ingick. 

Läkarens svar och förmåga att förstå resonemangen underkänns helt av IVO. Teamets uppfattning är att det kanske kan förklaras av att läkaren har vissa svårigheter att hantera svenska språket. Men när teamet övergick till att prata engelska blev resultatet lika dåligt.

Under 2019 fick 31 läkare sina legitimationer indragna, enligt Läkartidningen. Kvällsposten har sökt läkaren men har inte kunnat nå honom.