Skåne behöver HH-förbindelsen

Peter Danielsson (M), 1:e vice partilordförande och KSO i Helsingborg.
Foto: MICHEL CAVALLI
Elisabeth Svantesson (M), 2:e vice partiordförande.
Foto: FREDRIK WENNERLUND

I Skåne är jobbklyftan mellan invandrare och svenskfödda större än i Sverige i stort. En fast förbindelse mellan Helsingborg och danska Helsingör skulle vara ett viktigt steg för att ge skåningar oavsett bakgrund nya arbetstillfällen, skriver moderaternas Peter Danielsson och Elisabeth Svantesson på Kvällsposten Debatt.

Skåne behöver en arbetsmarknad som fungerar för alla. Sverige ska vara ett rättvist land där alla får en hygglig chans att hitta ett jobb och kunna ge sin familj en bättre framtid. I dag lever allt för många i utanförskap och känner att arbetsmarknaden och samhället inte riktigt finns till för dem. Två nya jobbmål kommer därför att styra Moderaternas prioriteringar framöver. Vi ska se till att 500 000 nya jobb skapas till år 2025 och att jobbklyftan mellan nyanlända och svenskfödda halveras till samma år. Moderaternas Sverige ska jobba och hålla ihop – arbetslinjen ska gälla alla.


För de allra flesta i vårt land går det bra. Men andra märker inte alls av någon högkonjunktur. I Skåne är jobbklyftan mellan invandrare och svenskfödda större än i Sverige i stort – värst är situationen i Malmö. Många barn ser inte sina föräldrar gå till jobbet utan riskerar istället att ärva deras utanförskap.


Moderaterna vill att en ny lärlingsanställning införs i LAS där man lär sig jobbet på jobbet och kan kombinera arbete med utbildning. Lön betalas ut för jobbdelen. Arbetsförmedlingen behöver läggas ner i dess nuvarande form och istället bör de som är experter på att matcha arbetssökande till jobb ta över den uppgiften.


Vi vill också införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att ta ett jobb än att stapla bidrag. Kraven på att flytta dit där jobben finns måste öka – men också möjligheterna att kunna pendla.


En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle ge just detta. Danmark har relativt låg arbetslöshet och inom flera områden finns en brist på arbetskraft. Förutsättningar behöver skapas för Danmark och södra Sverige att bli en ännu bättre fungerande gemensam arbetsmarknadsregion. Alliansregeringen arbetade med frågan i det Sverigebygge som lanserades under 2014 och som den rödgröna regeringen fortsatt under namnet Sverigeförhandlingen.


När Sverigeförhandlingens delrapport om HH-förbindelsen kommer förväntar vi oss att regeringen skyndsamt tar frågan vidare.


Moderaternas mål är att 500 000 nya jobb ska växa fram och att jobbklyftan mellan inrikes- och utlandsfödda ska halveras till 2025. För varje krona som går till bidrag är en krona som i stället kunde ha gått till mer undervisning i skolan, kortare vårdköer, ökad trygghet och bättre välfärd. De reformer som görs nu kommer att vara avgörande för vilket Sverige och Skåne vi får i framtiden.


Peter Danielsson (M)

1:e vice ordförande Moderaterna

Kommunstyrelseordförande i Helsingborg


Elisabeth Svantesson (M)

2:e vice ordförande Moderaterna

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!