Sjukhuslarm: Mobiler kan vara en livsfara

Att strunta i att stänga av mobiltelefonen på sjukhus kan ha förödande konsekvenser när teknisk apparatur slås ut.
Foto: Niklas Henrikczon
I ett upprop på Hallands sjukhus Facebooksida vädjar man till allmänheten att inse allvaret i telefonförbudet.
Foto: Facebook
WDet finns exempel på operationsbord som plötsligt har höjts och sänkts", säger Sven-Olof Nyman.
Foto: Shutterstock

Att strunta i att stänga av mobiltelefonen på sjukhus kan ha förödande konsekvenser när teknisk apparatur slås ut. 

I ett upprop på Hallands sjukhus Facebooksida vädjar man till allmänheten att inse allvaret i telefonförbudet.

– Det finns exempel på operationsbord som plötsligt har höjts och sänkts, säger Sven-Olof Nyman, medicinteknisk chef region Halland.

Fyra barn ligger med full övervakning på en neonatalavdelnings akutsal. En mobiltelefon börjar ringa inne i salen. Då börjar samtliga övervakningsmonitorer larma och slutar fungera.

Detta scenario beskriver Hallands sjukhus via sin Facebooksida i en vädjan till sjukhusbesökare att respektera mobiltelefonförbudet i vårdmiljö på sjukhuset.

Att glömma eller strunta i att stänga av mobiltelefonen på sjukhus kan ha förödande konsekvenser.

Situationen som beskrivs är bara ett exempel på hur patientsäkerheten riskeras på grund av slarv och nonchalans från sjukhusbesökare. 

Marianne Kondrup är informationschef på Hallands sjukhus, som ligger bakom uppropet på Facebook.

– Det finns nog många som inte tänker på det. Vi har haft informationskampanjer om det här spridda i andra kanaler, förklarar hon.

Operationsbord som plötsligt höjs

Sven-Olof Nyman, medicinteknisk chef region Halland förklarar att mobiltelefoner sänder ut elektromagnetiska vågor som stör viktig medicinsk apparatur, vilken kan slås ut. 

Tillverkarna av medicinska apparater har kravet att de ska ha en motståndskraft mot mobiltelefoner som finns på tre meters avstånd, mindre avstånd svarar de in för. Och som besökare kan man aldrig veta om utrustning eller patienter har flyttats, understryker man från sjukhusets sida.

– Det finns exempel på operationsbord som plötsligt har höjts och sänkts och tandläkarstolar som har flyttat på sig, säger Nyman om mobiltelefoners påverkan på tekniken.

Om det inte finns vårdpersonal i närheten och en infusionsmaskin som ger en patient intravenöst läkemedel stannar kan en mycket kritisk situation uppstå.

Sven-Olof Nyman menar att det förutom i värsta fall kan innebära livsfara för en patient också är ett onödigt störningsmoment för pressad vårdpersonal att behöva ta hand om larm och apparatur som slagits av. 

Är det rimligt att arbeta med apparatur som är så känslig?

– Det är en bra fråga, men många gånger är det tekniskt omöjligt att skärma av eller bygga bort riskerna. Många önskar att apparaturen blir mycket motståndskraftigare men det skulle driva upp kostnader och innebära betydligt tyngre och klumpigare apparater. 

De skulle i sin tur vara svåra rengöra och sladdar kopplade till maskinerna skulle behöva vara oerhört tjocka för att ha en barriär mot störningar. 

I väntan på utveckling och framsteg inom medicinteknik så gäller det helt enkelt att alla som besöker sjukhus tar sitt ansvar. Något som i dag brister, fortfarande är många telefoner påslagna i en vårdmiljö då de ska vara avstängda. 

– Det är ganska vanligt, det mobila samhället har hög penetration, och alla hänger inte med. Vissa tror inte att det är sant att de stör, därför behöver vi kommunicera det här, säger Sven-Olof Nyman


Följ Kvällsposten på Facebook och Twitter för de senaste sydsvenska nyheterna!

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!