Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sjukhusen larmar:
Vården är i total kris

Blekingesjukhuset i Karlskrona. Foto: Patric Söderström
Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Christer Wahlgren
Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Karl Nilsson
Skånes universitetssjukhus i Malmö. Foto: Sara Strandlund
Mats Runsten, Vårdförbundets avdelningsordförande i Skåne. Foto: Privat

Fackförbund, skyddsombud, sjuksköterskor och chefer är överens: den sydsvenska vårdkrisen är total.

Sjuksköterskor säger upp sig, patienter vårdas på fel avdelning, operationssalar håller stängt.

Vissa menar till och med att patientsäkerheten är hotad.

– Det finns alltför många och stora sprickor i rustningen just nu, säger Mats Runsten, Vårdförbundets avdelningsordförande i Skåne.

Så brer krisen ut sig

Skånes universitetssjukhus i Malmö: Stängda operationssalar

Flera operationssalar är helt stängda och används inte överhuvudtaget – fast människor behöver opereras. Huvudanledningen är personalbrist.

– Det är sex stycken närmare bestämt som har stängt eftersom vi inte har operationssjuksköterskor, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Stephanie Wichmann.

 

Blekingesjukhuset: Patientsäkerheten hotad

Om man får tro Vårdförbundets avdelning i Blekinge är vårdkrisen på en nivå där patientsäkerheten är hotad. Detta på grund av platsbristen och att patienterna hamnar på fel plats.

– Om människor inte vårdas på rätt nivå av rätt kunskaper är det klart att det blir risker med det, säger avdelningsordförande Gunilla Månsson.

 

Skånes universitetssjukhus: "Extremt läge"

Inom Skånes universitetssjukhus, SUS, ingår sjukhusen i Lund och Malmö. Och där är bristen på vårdplatser stor. Enligt huvudskyddsombudet Stephanie Wichmann är det ingen som nekas vård – däremot hamnar patienterna fel i pusslandet.

Patienten får sin vård men den kan ligga på fel ställe. Kirurgen i stället för medicinen eller tvärtom. Den kommer kanske inte dit den behöver, men till en säng, det är där vi landar, säger hon.

 

Helsingborgs lasarett: Patienter kommer inte till rätt avdelning – får ligga på akuten

På Helsingborgs lasarett är bristen på vårdplatser stor. Det råder överbeläggning uppe på avdelningarna vilket leder till att patienter som ska komma till en specifik avdelning i stället får ligga kvar på akuten.

– De får ett sämre omhändertagande vad gäller lokaler, möjlighet till lugn, toalett. Våra lokaler är inte byggda för att vara vårdavdelningen, vi har inga duschar, man kan inte tvätta av sig. Det finns handfat inne på toaletterna, det är det vi kan erbjuda, säger Fredrik Jonsson, verksamhetschef på akuten.

 

Länssjukhuset i Kalmar: Nio sjuksköterskor har slutat – bara i år

På Länssjukhuset i Kalmar råder redan intensiva strider mellan personal och ledning. Lokala tidningen Barometern rapporterade 19 januari att tio vikarier på akuten vägrat förlänga sina kontrakt om de inte fick heltid och nya löneförhandlingar. Enligt sjukhuschefen Johan Rosenqvist valde de flesta att skriva på sen de blev erbjudna fast anställning.

Däremot har nio sjuksköterskor på akuten slutat bara under januari.

– Akutmottagningen har ett rekryteringsbehov, så är det, säger Johan Rosenqvist.

– Det stora dilemmat som jag ser det är att vi tappat så pass mycket kompetens.

Kvällsposten har pratat med ett antal personer i den sydsvenska vården, och även om de har olika syn på problemens omfattning är de överens om att de är där.

Elefanten i rummet har vuxit sig enorm.

I Skåne råder problem på flera sjukhus.

– Tyvärr är det ju så att det finns alltför många och stora sprickor i rustningen just nu, säger Mats Runsten, Vårdförbundets avdelningsordförande i Skåne.

Bland de mest hårt ansatta är akutmottagningarna – och den i Helsingborg är en av de som har det allra värst.

– Det är överbeläggningar, det är brist på vårdplatser och patienter vårdas på akutmottagningen för att det inte finns vårdplatser, säger verksamhetschefen Fredrik Jonsson.

Akuten – en stökig plats

Men en akutmottagning är inte en bra plats att befinna sig på en längre tid, särskilt inte om man inte ska akutvårdas.

– En akutmottagning är en stökig plats. Det piper, det tjuter, det stojas. Det måste vara otroligt påfrestande, det är påfrestande även om man är frisk, säger han.

– Vi har fyra toaletter och vi kan ha 80 patienter i lokalen vissa tider på dygnet.

Enligt honom är det ingen fara för patienternas hälsa, och han vill särskilt lyfta fram sin personal som han menar "har gett sig fasen på att greja detta".

– På många andra arbetsplatser hade man nog gått hem om man hade haft det så här.

Saknar operationssjuksköterskor

Även på Skånes universitetssjukhus, i Malmö och Lund, är situationen hårt ansträngd. Liksom många andra sydsvenska sjukhus har de stor brist på både vårdplatser och personal.

I Malmö är situationen så allvarlig att man fått stänga operationssalar.

– Det är sex stycken närmare bestämt som har stängt i Malmö eftersom vi inte har operationssjuksköterskor, säger Stephanie Wichmann, huvudskyddsombud för vårdförbundet på SUS.

Även på SUS ligger patienter på fel plats på grund av platsbrist, och det förekommer att man får flytta patienter mellan de båda sjukhusen med hjälp av ambulans nattetid för att få ihop det.

Ordföranden: Patientsäkerheten hotad

Vårdförbundets Blekingeordförande Gunilla Månsson kallar situationen ett systemfel och menar att det behövs ett paradigmskifte. Enligt henne är patientsäkerheten hotad.

– Man förstår att det gick fel om någon dog, men det är svårt att se systemfelen om man bara har fina mått, som om man får se att någon får fördröjt behandling för att man hade fel kunskap om den människan. Men det är lika allvarligt som vi ser det, säger hon.

Även på akuten i Kalmar är läget pressat. Bara i år har nio sjuksköterskor slutat och det har varit "oerhört hög personalomsättning på akutmottagningen under det gångna året".

Det säger sjukhuschefen Johan Rosenqvist.

– Vi är inte på den nivån bemanningsmässigt som vi skulle vilja.

– Det stora dilemmat som jag ser det är att vi tappat så pass mycket kompetens. Många som slutat har arbeta en tid och de som nyrekryteras har oftast lägre erfarenhet.