Sjukhus går in i stabsläge: ”Ansträngt”

Sjukhuspersonal i Region Kronoberg är under hård belastning.

Därför går nu de aktuella sjukhusen in i stabsläge.

– Den senaste tiden har varit extremt ansträngd, säger Maria Wiltz, sjukhuschef för centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett. 

Stabsläget är koncentrerat till Växjö och Ljungby och träder i kraft på i dag, måndad, klockan 13.40. 

Bakgrunden är, enligt sjukhuschefen, att läget är ansträngt. 

– Vi kan inte se någon enskild orsak till det ökade behovet, mer än att vi just nu har många svårt sjuka patienter, säger Maria Wiltz.   

”Extremt ansträngt”

Vårdtrycket har den senaste tiden ökat. 

Stabsläget innebär ett tätare samarbete mellan avdelningarna, för att minska belastningen – och ge fler vårdplatser. 

Utöver det hålls nya möten mellan avdelningarna varje dag för uppföljningar, ”oftare om det skulle behövas”, enligt Maria Wiltz.

– Den senaste tiden har det varit extremt ansträngt. Precis som på alla andra sjukhus i Sverige har vi inte så många vårdplatser som vi skulle behöva, säger sjukhuschefen.

Har det varit så här ansträngt förr?

– Inte så här i Ljungby och Växjö. 

Hur lång tid stabsläget gäller finns ingen prognos för, utan det är läget som avgör.

– Patienterna påverkas inte, de som påverkas är personalen som behöver ta hand om fler patienter, säger Maria Wiltz. 

Enligt ett pressmeddelande från Region Kronoberg kraftsamlar de två sjukhusen nu för att försöka få fram fler vårdplatser.

Stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.

Källa: Region Kronoberg

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!