Simrishamn får kritik av socialstyrelsen

DOG AV LUNGINFLAMMATION. Donia Hassan, 15, dog av dubbelsidig lunginflammation. Socialstyrelsen riktar nu skarp kritik mot Simrishamns kommun för brister i vården av den tvångsplacerade unga flickan.
Foto: Privat

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot socialnämnden i Simrishamn på flera punkter.

Den unga flickan skulle aldrig ens ha placerats i det aktuella familjehemmet, menar socialstyrelsen.

Donia Hassan, 15, var placerad av socialnämnden i Simrishamn med så kallad förstärkt familjehemsvård.

Men familjehemmet utanför Lund hade inte ens blivit utrett av nämnden, konstatar socialstyrelsen i sin granskning. Därmed saknades underlag för själva placeringsbeslutet.

Allvarlig kritik

Eftersom flickan hade förstärkt vård skulle placeringsavtalet ha ändrats av socialnämnden. Det är en brist som leder till allvarlig kritik eftersom det resulterade i att familjehemmet hade för många barn i hemmet i förhållande till flickans särskilda vårdbehov.

Hade ett ansvar

Från den 28 februari 2012 till 13 mars var fyra barn placerade i hemmet, och fem barn efter den 14 mars fram till flickans dödsfall, utöver parets biologiska barn.

Inte heller fanns någon genomförande- eller vårdplan med uppdrag för hur kontakter med skola, hälso- och sjukvård med mera skulle skötas.

Det ledde i sin tur till en otydlighet i ansvaret mellan de berörda, konstaterar socialstyrelsen. Familjehemmet har haft ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder utan dröjsmål och sedan informera detta vidare till berörda.

Även om socialstyrelsen radar upp en lång rad mer eller mindre allvarliga brister anser de sig inte med säkerhet kunna uttala sig om en ytterligare kontakt med vården - förutom den enda kontakt som familjehemmet tog den 10 april 2012 - hade kunnat påverka prognosen av flickans allvarliga sjukdom.

KRITIKEN

Tvingades vara på sina rum

''Flickan har reagerat på att barnen måste vistas på sina rum när familjehemsföräldrarna inte är hemma. Nämnden har nöjt sig med förklaringen att detta sker därför att det förekommit att barnen har hamnat i konflikter med varandra när de är lämnade ensamma på kvällen trots att det i Attendos avtal med förstärkt familjehensvård ingår att en vuxen ska vara hemma på heltid och att det endast ska finnas ett barn placerat."


Det var bara två kontakttillfällen
''Nämnden har endast haft kontakt vid två tillfällen med flickan och har inte haft kontakt med eller besökt familjehemmet under flickans sjukdomstid. Socialstyrelsen vill uppmärksamma nämnden på vikten av att ha en regelbunden kontakt med det placerade barnet och även genomföra enskilda samtal med den unge. Avsaknaden av en regelbunden kontakt har resulterat i att ingen utomstående har haft kännedom om flickan hälsotillstånd och vårdbehov."


Ingen möjlighet att följa vården
''Socialstyrelsens granskning visar att nämnden har brustit i sin skyldighet att dokumentera information som har berört flickan. Det har därmed saknats möjlighet att följa vården på ett överskådligt sätt i flickans journal. Detta är en brist som föranleder allvarlig kritik."


Bristande ansvar i familjehemmet

'' Familjehemmet har i sitt uppdrag ansvar för att vid akuta situationer vidta nödvändiga åtgärder utan dröjsmål. Av hälso- och sjukvårdens dokumentation framgår att familjehemmet endast vid ett tillfälle, den 10 april, har haft kontakt med hälso- och sjukvård. [...] Det är allvarligt att flickans behov av vård inte har tydliggjorts för nämnden. Detta då det kliniska förloppet innan flickans död inneburit symptom som borde lett till förnyad sjukvårdskontakt."

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!