Så ska Sveriges nya ”spionfartyg” heta

HMS Artemis i samband med att hon sjösattes i Polen på måndagen.
Foto: Saab
Sjösättningen följdes av en stor delegation inbjudna gäster.
Foto: Saab
Här är den första bilden på det nya svenska signalspaningsfartyget.
Foto: FRA

HMS Artemis. 

Så heter marinens nya ”spionfartyg” som ska samla in och kartlägga information kring Östersjön.

Signalspaningsfartyget har nu sjösatts i Polen och nästa steg blir att segla till hemmahamnen i Blekinge där fartyget ska utrustas med topphemlig utrustning.

Som Kvällsposten tidigare har rapporterat är signalspaningsfartyget HMS Orion på väg att gå i pension efter en lång och trogen tjänst, Orion sjösattes redan 1984 och bedöms nu ha gjort sitt.

Ersättaren är ett nytt fartyg som tillverkas i Polen. Under onsdagen sjösattes det nya signalspaningsfartyget under en ceremoni i Gdynia. 

Inbjudna gäster

Samtidigt avslöjades namnet: HMS Artemis, ett namn som även kungen har fått ge sitt gillande i enlighet med den tradition som råder.

Sjösättningen av HMS Artemis skedde några minuter före klockan 12 i strålande solsken och framför inbjudna gäster från bland annat den polska regeringen, Polens statliga försvarsföretag (PGZ) och Saab samt företrädare för Försvarets materielverk (FMV,) Försvarets radioanstalt (FRA), Sveriges ambassad och inbjudna gäster.

Nu närmast ska det nya fartygets testas i hamnen, sedan bär det av till den nya hemmahamnen i Karlskrona. I Sverige sker även den slutliga monteringen av de olika systemen som ska finnas ombord.

Topphemlig utrustning

Exakt vilken utrustning som kommer att finnas på HMS Artemis håller försvaret hemligt.

För försvarsmakten är signalspaning ett av de allra viktigaste instrumenten när det gäller att hämta in underrättelseinformation.

Med sofistikerad antennutrustning kan besättningen snappa upp och kartlägga intressanta radiosignaler som är av yttersta vikt ur ett försvarshänseende.

Spaning till havs är särskilt betydelsefullt och prioriterat eftersom ett fartyg lättare kan komma närmare källan från fastlandet och kan hämta hem signaler, även om de är svaga. 

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!