Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sa nej till vaccination – anmäldes till socialen

Skolan en anmälan till socialtjänsten med misstankar om att barnen for illa efter att föräldrarna nekat en vaccinering mot tuberkulos. Foto: Niklas Henrikczon

Föräldrarna valde att säga nej till skolans kallelse till vaccination av de två barnen.

Då svarade skolan med att göra en anmälan till socialen om att barnen for illa.

– Detta är inget annat än en kränkning, säger pappan till Blekinge Läns Tidning.

Familjen kom till Sverige från Bosnien-Hercegovina och fick uppehållstillstånd för ett år sedan.

Enligt Blekinge Läns Tidning började problemen när familjen tackade nej till att låta barnen genomgå en så kallad trippelvaccination.

Barnen är vaccinerade i det gamla hemlandet men enligt pappan har de varken fått frågor om eller getts en möjlighet att visa detta. Enligt pappan har barnen dessutom redan testats för tuberkulos vid två tillfällen i Sverige, först vid asylmottagningen och senare på Barnavårdcentralen.

– Trots det kallas barnen till att tuberkulostestas, utan att någon bryr sig om att ta reda på fakta, säger pappan till Blekinge Läns Tidning.

"Känner oss trakasserade"

Skolan kallade föräldrarna till ett möte men eftersom pappan arbetade kunde bara mamman medverka. Hon har svårt att uttrycka sig på svenska och det fanns ingen tolk med på mötet. Kort därefter gjorde skolan en anmälan till socialtjänsten med misstankar om att barnen for illa.

– Vi känner oss trakasserade av skolan och som dåliga föräldrar, säger pappan.

Vid höstterminens start fick familjen hem ett brev från socialsekreteraren eftersom skolsköterskan skulle ha framfört sin oro över att barnens vaccination hade uteblivit.

Då lämnade familjen in en polisanmälan mot skolledningen. Föräldrarna har nu anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen, Landstingets förtroendenämnd och Skolinspektionen.

Skolan har följt rutinerna

Enligt Blekinge Läns Tidning har Skolinspektionen redan slagit fast att skolan inte bröt mot bestämmelserna när personalen gjorde anmälan till Socialnämnden.

Socialnämnden har å sin sida avslutat utredningen utan vidare åtgärder. Den ansvariga skolområdeschefen säger till tidningen att skolan har följt de rutiner som finns.

Peter Bowin, som har hjälpt familjen i processen, är förvånad över beskedet.

– Plötsligt har socialen backat från allt, säger han.

– Men det är alarmerande att det görs en anmälan utifrån att familjen tackar nej till vaccination.