Så många ridolyckor inträffar varje år

– Ridsporten är populär i Sverige. En halv miljon personer ägnar sig åt ridning. Av dem är 65 procent under 26 år. Hela 85 procent av dem som ägnar sig åt ridsport är kvinnor.

 – Ungefär 13 000 personer skadas inom ridsporten varje år och tvingas uppsöka läkarvård. Detta i samband med ridning eller hästhantering. Därutöver skadas ungefär 700 i samband med förvärsarbete med häst.

 – Nio av tio skadade är kvinnor. Av kvinnorna är 55 procent under 20 år. 17 procent av de skadade är män under 20 år. Dödsolyckor är ovanliga.

 – Den vanligaste olyckan sker genom att ryttaren faller av hästen. Vana ryttare skadas oftare än nybörjare och de flesta olyckor sker vid ridning utomhus. Hästolyckorna är oftare allvarliga än genomsnittsolyckan. Ridning är den sport som har näst flest skadetillfällen. Bara i fotboll skadas  fler.

Dödsolyckor:

 År 2000- 3

 År 2001- 5

 År 2002- 4

 År 2003- 5

 År 2004- 4

 År 2005- 2

 År 2006- 3

 År 2007- 1 enligt preliminära uppgifter från Räddningsverket.

KÄLLA: Konsumentverket.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!