Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så kan Peter Madsen få ett mildare straff

Peter Madsen anhölls direkt efter Kim Walls försvinnande. Foto: IBL/POLFOTO
Efter livstidsdomen mot Madsen i april mötte åklagare Jakob Buch-Jepsen pressen utanför Köpenhamns tingsrätt. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVP
Advokat Betina Hald Engmark kommer at sköta Peter Madsens försvar även i den kommande rättegången. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

I våras dömdes Peter Madsen för mordet på den svenska journalisten Kim Wall.

20 minuter efter att domen avkunnades överklagade den danske ubåtsbyggaren domen – och nu tas ärendet upp i nästa instans, Østre Landsret.

Peter Madsen har inte överklagat skuldfrågan, bara på påföljden: livstids fängelse.

– Advokaten kommer att argumentera för att det inte är tillräckligt för att nå upp till livstid, säger Mette Grith Stage, advokat, till TT.

Och det finns flera möjliga strategier för Madsen för att få ett mildare straff.

Efter sammanlagt tolv rättegångsdagar dömdes Peter Madsen för mordet på den svenska journalisten Kim Wall. Den 25 april avkunnades domen, som innebar livstids fängelse för den danske ubåtsbyggaren. 

Peter Madsen uppträdde bitvis provocerande under rättegången i Köpenhamns tingsrätt. Foto: HELEN RASMUSEN

På onsdagen tas målet upp i högre instans: appellationsdomstolen Østre Landsret. Under de tre dagarna kommer strafflängden att prövas. Skuldfrågan, huruvida Peter Madsen för ett drygt år sedan dödade Kim Wall ombord på ubåten Nautilus, kommer däremot inte tas upp.

– Jag föreställer mig att Madsen och advokaten haft ett långt samtal om chanserna framöver. Man kan tänka sig att de bedömde att det såg så mörkt ut och att uppförsbacken var så stor att man hellre ville lägga alla krafter på straffet i stället för att försöka få honom frikänd, säger Mette Grith Stage, advokat, till TT.

 

Madsen gav flera förklaringar

Peter Madsen har själv medgett att en olycka har skett ombord på ubåten, men han erkänner inte mord. Efter flera förklaringar till vad som hände med Kim Wall landade hans förklaring på att hon dog ombord av kolmonoxidförgiftning, som följd av ett tekniskt fel på ubåten. Madsens historia har inte kunnat styrkas av rättsläkare, men har heller inte helt kunnat uteslutas.

– I så fall skulle hon haft tredje gradens brännskador på kroppen. Om det fanns heta gaser skulle det dessutom funnits värmeskador på luftvägarna, sa rättsläkare Christina Jakobsen vid förhör under en av vårens rättegångsdagar.

På Kim Walls kvarlevor hittades även tecken på kvävning och stickskador, som kan ha åsamkats innan hon avled.

Enligt domen mördade Peter Madsen Kim Wall ombord på ubåten Nautilus. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Under utredningen har sökhistorik och grafiska filmer hittats på Peter Madsens hårddiskar, som indikerar att funnit intresse i mord och våld med sexuella motiv. Dessa presenterades av åklagaren under rättegången i våras och de ingick i domstolens samlade bedömning att Madsen är skyldig till förberett mord.

Peter Madsens förklaringar

Peter Madsen har kommit med flera olika förklaringar om vad som hände Kim Wall.

 

• Första förklaringen: Inledningsvis, kort efter att Peter Madsen räddades ur vattnet, hävdade han Kim Wall släpptes av på Refshalvøen på kvällen den 10 augusti.

 

• Andra förklaringen: När Kim Walls första kvarlevor hittades i Öresund ändrade Peter Madsen sin förklaring. Han berättade då att Kim Wall hade dött när hon fick en 70-kilos järnlucka i huvudet ombord på ubåten. Den rättsmedicinska undersökningen kunde inte konstatera någon fraktur på Kim Walls huvud, något som motsade Madsens förklaring.

 

• Tredje förklaringen: Madsen hävdade sedan att Kim Wall dog som följd av kolmonoxidförgiftning, efter att ett tekniskt fel hade uppstått ombord på ubåten. Några tecken på förgiftning har rättsläkarna dock inte kunnat hitta. Rättsläkare Christina Jakobsen menar att det är osannolikt att Kim Wall dött av kolmonoxidförgiftning, men att det inte går att utesluta.

Straffet kan ändras

Den livstidsdom som avkunnades kan komma att ändras efter de kommande dagarna i Østre Landsret. Peter Madsen kan få ett tidsbestämt straff, eller förvaring – ett tidsobestämt straff som finns i Danmark. Livstidsdomen kan också kvarstå.

– Åklagaren kommer att argumentera för att det inte bara rör sig om ett mord, utan att det är mycket annat allvarligt inblandat. Att Madsen hållit henne inspärrad i ubåten, utsatt henne för ett sexuellt övergrepp och styckat kroppen. Men advokaten kommer att argumentera för att det inte är tillräckligt för att nå upp till livstid, säger Mette Grith Stage.

Flera möjliga strategier

Men för Peter Madsen är rättegången en möjlighet till att få ett mildare straff. Madsens advokat är tystlåten kring vilket taktik hon valt för att nå det målet. Men givet fallet finns flera möjliga strategier. En av dessa är att försöka övertyga rätten om vilka omständigheter som ledde fram till mordet.

– Hur hade den anklagade det under den period då brottet begicks? Det kan tyckas svårt att slå an ett "humanistiskt" argument, men man får inte glömma att det är en människa som sitter på den anklagades bänk.

– Det är viktigt för försvaret att förklara att påföljden inte handlar om hämnd, utan om att återanpassa en förbrytare, säger försvarsadvokat Ulrik Sjølin till Ekstrabladet.

Faktum är att det enligt dansk rättspraxis är synnerligen ovanligt med livstidsdom då det inte handlar om flera mord, eller mord i kombination med annan grov kriminalitet. Och Peter Madsen är dessutom tidigare ostraffad.

– Försvaret skulle nästan bara kunna gå på att det inte rör sig om ett sexualmord på ett barn och att Madsen tidigare är ostraffad, säger försvarsadvokaten Peter Secher till Ekstrabladet.

Samtidigt kan Peter Madsens överklagande slå tillbaks mot honom själv. Enligt en psykiatrisk utredning är han farlig för omgivningen, en omständighet som gör att han kan komma att dömas till lagens hårdaste straff: förvaring på obestämd tid.

 

Så går rättegången till:

Peter Madsen överklagade livstidsdomen och målet ska nu avgöras av Østre landsret 

Rättegången startar i dag klockan 9.30. Rättegångsdagar den 12 och 14 september är också inplanerat. Den sista dagen meddelas dom, enligt planen.

Media kan följa förhandlingen från 12 platser i rättssalen. Liksom när ärendet avgjordes i tingsrätten kan journalister även följa rättegången från en särskild sal intill rättegångssalen.

Skuldfrågan ska inte bedömas av rätten som bara kommer att ompröva påföljden, alltså straffets längd.

Liksom i hovrätten i Sverige utgår landsretten från bevisningen i förgående insats. Samtliga vittnesmål och expertutlåtande spelas vid behov upp. Vittnen kan även kallas på nytt, om åklagare eller försvarsadvokat så önskar. Vittnena ombeds då inte att berätta fritt, utan bekräftar i stället det de sagt i tingsrätten och försvarare och åklagare har möjlighet att ställa frågor.

Det är också möjligt för respektive sida att kalla ytterligare vittnen eller lägga fram ny bevisning.

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!