Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så förbereder sig sjukhuset för gängkrigen

Dafina och Mergim tar på sig förkläde och handskar innan de går in på akutrummet. Det ökade antalet skjutningar har lett till att all personal i Helsingborgs Lasarett fått en utbildning i hur de ska avväpna våldsamma personer.
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN
Så fort knivs- eller skottskada rapporteras kör en polisbil till akutmottagningen på Helsingborgs Lasarett.
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN

Skottskadade patienter tvingar sjukhusen till akuta förändringar.

I Helsingborg måste lasarettet skydda personal och patienter från utåtagerande anhöriga och rivaliserande gängkriminella.

– Våldet har förändrats, säger områdeschefen för akutmottagningen Mikael Sten.

En kvinna som jobbar extra på Helsingborgs lasarett hinner nästan fram till arbetet när hon hör en bil närma sig i hög fart.

Bilen svänger in på två hjul.

Ut ur fordonet hoppar flera personer ut. De bär en skottskadad man in på akuten.

Kvar står bilen med öppna dörrar och blodspår längs vägen.

För Helsingborgs lasarett handlar det om en allt vanligare typ av patienter:

Unga, skottskadade män.

"Har haft 20 anhöriga som bankar och skriker i väntrummet"

På sjukhuset inleds ett mindre uppmärksammat arbete:

Att rädda den skottskadades liv.

Men i uppdraget ingår numera mer än att ge vård. Patienter och personal måste skyddas från utåtagerande anhöriga. När skjutningen är gängrelaterad finns dessutom risken att någon tar sig in på avdelningen för att avsluta patientens liv.

– Det är ofta en hot- och våldsbild runt de här patienterna som kommer med skottskador. Har vi en skottlossning kan vi dessutom få in 20 anhöriga vid yttre väntrummet, säger områdeschef Mikael Sten.

– Givetvis skräms de andra som sitter och väntar på vård. Det är mycket banka på dörrar och skrika och så.

Hot och våld mot vårdpersonal har ökat kraftigt senaste åren. Bara mellan 2010 och 2015 var ökningen minst 50 procent, enligt Sveriges läkarförbund.
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN

Hot och våld mot vårdspersonal har ökat med 50 procent mellan 2010 och 2015, enligt en arbetsmiljöenkät som Sveriges läkarförbund gjort bland sina medlemmar.

I Malmö vittnar vårdpersonal om hur de hotas till livet i samband med gängrelaterat våld, vilket bland annat Vårdfokus rapporterat om.

Hoten kan komma från skottskadades fiender men också vänner och anhöriga. Det kan vara allt från dödshot eller hot om våldtäkt till förtäckta hot om att man vet var vårdpersonalen bor.

I somras larmade Sjukhusläkarna i Stockholm, som ingår i läkarförbundet, om att läget är så allvarligt att beväpnade skyddsvakter kan behövas inom fem- till tio år, enligt SVT.

"Gränsen från "jag är arg" till "jag skjuter dig" har försvunnit"

– Våldet har alltid funnits. Nu blir det grövre. Och gränsen från att "jag är arg" till "jag skjuter dig" har försvunnit, säger verksamhetschefen på akuten Håkan Kerrén som tidigare jobbat som bland annat ambulanssjuksköterska.

Sköt rakt in på uteservering

Sverige har drabbats av minst 274 skjutningar i år.

I Helsingborg fyrfaldigades antalet skjutningar 2017 jämfört med året innan.

Det har gett lasarettets traumakirurger, som specialiserat sig i Sydafrika - ett av världens våldsammaste länder - mycket jobb.

I slutet av juni i år spärrades stora delar av centrala Helsingborg av, sedan fyra personer skjutits i en gänguppgörelse.

Den 4 september, en tisdagskväll, sköt gärningsmän rakt in på en uteservering på Söder i Helsingborg.

På platsen befann sig totalt tio personer. Flera flydde in i restaurangen. En 25-åring fick livshotande skador. Polisen rubricerade det som tio fall av mordförsök.

Särskild knapp leder till "Lockdown"

Helsingborgs nya rutiner

Så fort en skottlossning eller knivskärning kommer till polisens kännedom skickas en polisbil direkt till akuten.

Från brottsplatsen ringer polisen direkt till lasarettets ledningssjuksköterska och informerar om att en kniv- eller skottskadad snart ska köras in.

På lasarettet möter ordningsvakter upp.

Polisen inhägnar en yta utanför akutmottagningen med avspärrningsband.

När skottskadade väl kommit in kan ledningssjuksköterskan och ledningsläkaren beordra att receptionisten trycker på en särskild knapp.

Det leder till att akutmottagningen, ytterdörrarna och en systeravdelning, blir låsta.

Det är detta som kallas "Lockdown".

– Det har hänt. Vi har bättre möjlighet att stänga vår avdelning än Malmö exempelvis där det är väldigt öppet, säger Håkan Kerrén.

– Men det ska inte drabba akut sjuka. De släpps igenom av polisen.

Håkan Kerrén, verksamhetschef på Helsingborgs Lasarett, berättar att en skottskadad nyligen skickades till ett annat sjukhus, då en annan patient tillhörde ett rivaliserande gäng.
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN

Upptäcker personalen att två skadade är fiender måste de förflytta dem.

"Senast skickade vi en till Kristianstad"

– Senast skickade vi en till Kristianstad. Ibland får vi skottskadade från Malmö hit. Det är snabba beslutsprocesser som handlar om vad som är det bästa för patienten och vad som är bäst för medarbetarna, säger Håkan Kerrén.

Ny statistik: Så många skottskadade söker sig till sjukhusen

I flera år har ledningen i lasarettet vetat att skjutningarna och gängvåldet som i flera år drabbat storstäder som Malmö även kommer att drabba Helsingborg.

Dödsfall på grund av våld minskade visserligen länge i Sverige. Men sedan 2012 har antalet ökat, främst på grund av dödsskjutningar bland unga män. Antalet skottskadade nästan fördubblades mellan 2008 och 2015.

2017 var ett rekordår för polisen i antalet skjutningar, som då räknades till 324 stycken. Antalet dödade räknades till 43 personer.

Nu, med mindre än en månad kvar av året, ligger antalet dödade i skjutningar på 44 personer, har Metro rapporterat.

Mellan 2000 och 2014 orsakade skottskador i snitt sex dödsfall om året bland män 15-29 år i Sverige. De senaste tre åren har dödsskjutningarna varit betydligt fler.

Förra året inträffade 26 sådana dödsfall i åldersgruppen 15-29 år, visar statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Färre skottskadade vårdas i Malmö - ökning av ihjälskjutna

År 2016, som är den senast tillgängliga rikssiffran, registrerades 263 skottskadade patienter i hela Sverige.

Det är en ökning med 109 från år 2014, enligt det nationella traumaregistret, Swetrau, har Ekot uppgett.


Nya uppgifter som Kvällsposten begärt ut av Region Skåne visar att något fler skottskadade vårdats i Helsingborg perioden januari-september jämfört med samma period förra året.

Totalt handlar det om 17 skottskadade patienter som fått vård på lasarettet under den perioden i år.


Antalet skottskadade patienter i Malmö ökade radikalt 2017:

2015: 42

2016: 54 

2017: 69


I januari-september i år minskade antalet skottskadade patienter rejält i Malmö jämfört med samma period föregående år. 

2015: 35

2016: 33

2017: 61

2018: 28 (men samtidigt sköts 9 personer ihjäl i staden, den siffran har inte varit så hög på minst sju år, förmodligen inget tidigare år heller).


Källa: Region Skåne


– När det väl började öka i Helsingborg var vi redan på gång. Det som händer i Malmö kommer också hit. Det finns trender i allt sånt, säger Mikael Sten.

Kräver stora resurser av pressade sjukhus

Skottskadorna kräver stora resurser av redan pressade sjukhus.

Akuten i Helsingborg har 250 vårdplatser i ett upptagningsområde på 250 000 invånare och är egentligen byggd för 140 besökare.

Mikael Sten, områdeschef på Helsingborgs Lasarett, vill tona ner hoten mot personalen. "Skottskadade dumpas inte här utanför som lockbeten, utan för att de ska få hjälp".
Foto: JENS CHRISTIAN / KVÄLLSPOSTEN/EXPRESSEN

Den nya verkligheten har lett till att alla medarbetare på akuten fått en "kunskapsgenomgång gällande skottskadade personer", enligt Mikael Sten. De utbildas också i hur de ska avväpna hotfulla personer.

–  Det handlar om vad du gör innan en situation uppstår. Hur läser jag dig. Var står jag i förhållande till rummet, säger områdeschefen.

"Patienter ska inte behöva gå handfängslade genom väntrummet"

– Vi jobbar hårt med att inte exponera den patient som polisen tagit in, att de inte ska gå in handfängslade genom väntrummet. Personen är ju inte dömd. Vi försöker köra in dem via bakvägen.

Överlevare riskerar livslånga handikapp

Att sjukhuspersonal räddar skottskadades liv innebär inte att patienterna slipper men för livet.

Många av de unga männen som kommer till sjukhuset med skottskador har träffats i bålen, vilket kan innebära att de måste ha tarm-stomi och inte kan gå på toaletten som vanligt.

Risken för livslånga handikapp är stor.

Om kulan splittras upp hamnar splitter i flera delar av kroppen. Ibland i vitala organ.

– För oss kommer patienten alltid först, säger Mikael Sten. Skottskadade dumpas inte här utanför som lockbeten, utan för att de ska få hjälp.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!