Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så blir prins Henriks liv med sjukdomen

Prins Henrik är diagnostiserad med demens, skriver det danska hovet. Foto: / POLFOTO / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ / IBLAB
Det kan bli svårt för prins Henrik att komma ihåg namnen på personer som han hälsat på. Foto: FOTO:CHRISTER WAHLGREN/KVP
– Om han får gå bredvid någon som kan fungera som en handledare, då kan han nog närvara vid vissa tillställningar, säger Bodil Hallin. Foto: / POLFOTO / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ / IBLAB
Det var på drottning Margrethes initiativ som pressmeddelandet om prinsens sjukdom publicerades. Foto: HANNE JUUL / ALL OVER PRESS DENMARK/ALL OVER ALL OVER PRESS DEN

Det danska hovet har tidigare gått ut med att prins Henrik har diagnostiserats av demens.

På grund av sjukdomen väntas prinsen frånvara vid stora tillställningar och evenemang.

– Man bör inte kräva av en person med demens att denna ska uppträda offentligt, säger Bodil Hallin, telefonrådgivare och sjuksköterska vid Demensförbundet.

Prins Henrik, 83, är dement, den informationen gick det danska hovet ut med den sjätte september. Diagnosen kunde fastställas av många noggranna undersökningar, som utfördes under sensommaren på sjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn.

Det danska hovet berättade om prinsens situation i ett pressmeddelande, initierat av drottning Margrethe själv. I pressmeddelandet stod det bland annat att prins Henriks intellektuella förmåga riskerade att försämras.

– Diagnosen innebär en försämring av prins Henriks kognitiva funktionsnivå. Omfånget av svackan är större än förväntat, skriver det danska hovet.

 

LÄS MER: Prins Henriks svar på ryktet om skilsmässa

 

Prins Henriks son, prins Joachim, menar att beskedet om diagnosen har tagit hårt på familjen.

– I vår familj kan man inte låsa in sig för sig själv, för pressens skull. Vi måste dela min fars sjukdom med resten av världen. Utifrån det så försöker vi tackla situationen så gott som det går, säger han till Her & Nu.

"Bör inte ställa krav på honom"

Vilken typ av demens som prins Henrik har diagnostiserats av har hovet ännu inte gått ut med. Flera olika demenstyper finns och de uppstår av olika anledningar.

– De vanligaste formerna av demens är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. Vaskulär demens kallas även för blodkärlsdemens, då den typen beror på skador på blodkärlen i hjärnan, säger Bodil Hallin, telefonrådgivare och sjuksköterska vid Demensförbundet.

Vilken form av demens som prins Henrik har drabbats av är ännu inte officiellt. Foto: / POLFOTO / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ / IBLAB

Oavsett vilken form av demens som prins Henrik drabbats av menar Bodil Hallin att hans närvaro i det offentliga rummet troligen kommer att minska.

– Alla större sammankomster som innefattar mycket prat och ljud är svåra för en demenssjuk att delta i. Man bör inte kräva av en demenssjuk person att denna ska uppträda offentligt, det är en väldigt stressfylld situation. Eftersom det danska hovet har gått ut med information om prins Henriks tillstånd, så betyder det nog att han inte kommer klara av att uppträda i några större sammanhang.

Kan ställa till problem

En av de mest problematiska delarna i prinsens situation kan vara att koncentrationsförmågan försämras.

– Vad som är svårt i hans situation är att han kan behöva kunna koncentrera sig, något som inte går att göra längre stunder vid demens. Man kan inte hålla fast vid de tankar som kommer till en, säger hon.

 

LÄS MER: Prins Henriks bror efter beskedet: "Har problem"

 

Detta kan ställa till stora problem vid sociala sammanhang för prins Henrik.

– Det kan mycket väl hända att en demenssjuk person skakar hand med samma person flera gånger om. En kunglighet hälsar på många människor vid tillställningar. Kanske viskar någon i ens öra vad den man ska hälsa på heter, när man sedan kommer fram till den nya människan kan informationen ha glömts bort.

Det kan bli problem för prins Henrik vid sociala sammanhang. Foto: / POLFOTO / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ / IBLAB

Bodil Hallin tror däremot att prinsen kan fungera väl vid mindre och lugnare evenemang.

– Han kan säkert dyka upp vid mindre sammanhang där färre krav ställs. Om han får gå bredvid någon som kan fungera som en handledare, då kan han nog närvara vid vissa tillställningar. Så länge det inte krävs att han håller långa tal eller att han förväntas förhålla sig till sociala koder.

Blir som ett barn

Prins Henriks anhöriga kan uppleva hans tillstånd som påfrestande.

– Många upplever det som kämpigt att leva med en demenssjuk person, man måste anpassa sig konstant. Det kan handla om att man behöver påminna den sjuka om en specifik sak upprepade gånger, eller att samma fråga ställs till en om och om igen.

Det sammanhang som Bodil Hallin kan tänka sig att prins Henrik kommer att fungera allra bäst i är med hans barn och barnbarn.

– När man är dement flyttas ens mentala ålder bakåt. De första sakerna man lär sig i livet, det är oftast de man främst kommer ihåg. Därför trivs demenssjuka personer ofta bra med yngre människor, man blir lite som ett barn. Tillsammans med prinsens barn och barnbarn kommer han nog att fungera utmärkt, säger hon.

 

LÄS MER: Nya bittra utspelet från prins Henrik

 

 

De vanligaste demenssjukdomarna

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom påverkar de kognitiva funktionerna, så som språk, tankeförmåga, minne och orienteringsförmåga. Hos en person som drabbas av Alzheimers i högre ålder brukar det vanligaste symtomet vara minnesrubbning. 

Vaskulär demens (blodkärlsdemens)

Vid vaskulär demens störs blodflödet till hjärnan, hur man påverkas av sjukdomen kan variera beroende på vilka områden i hjärnan som har skadats. Det kan handla om personlighetsförändringar, försämrad analyserings- och tolkningsförmåga och dåligt minne.

Frontallobsdemens (pannlobsdemens)

Frontallobsdemens är en ovanlig typ av demens, som märks av på andra sätt än andra liknande diagnoser. Personlighetsförändringar och minskad omdömesförmåga märks av tidigt i sjukdomsförloppet, medan tankeförmågan och minnet finns kvar relativt intakta – oftast till och med slutet av frontallobsdemensen.

Lewy body demens (Lewy kroppsdemens)

Tankeförmågan och den rumsliga uppfattningen kan personer med Lewy body demens få problem med. Flera år före det att symtomen bryter ut kan sjukdomsförloppet visa sig genom störd drömsömn.