Rikspolischefens brev till BO om väktarfilmen

I ett öppet brev på polisens hemsida skriver rikspolischefen Dan Eliasson bland annat; "Det är ju ett barn inblandat i denna händelse och bilderna lämnar ingen oberörd". Detta angående väktarfilmen.
Foto: Olle Sporrong

Barnombudsmannen (BO) kommenterade väktarfilmen med att det "ser förfärligt ut".

Redan 2011 krävde BO svar från polisen om hur barn hanteras av ordningsvakter vid gripanden.

"Bilderna väcker starka känslor", svarar nytillträdda rikspolischefen Dan Eliasson BO i ett öppet brev.

Det är i ett öppet brev på polisens hemsida som Dan Eliasson svarar BO, Fredrik Malmberg. Eliasson skriver att han har sett bilderna från Malmö där ordningsvakter ingriper mot en 9-årig pojke. Bland annat dunkas pojkens huvud i marken.

Dan Eliasson skriver att han blir berörd av de starka scenerna.

"Det är ju ett barn inblandat i denna händelse och bilderna lämnar ingen oberörd".

Frågor om beredskap

Redan 2011 frågade barnombudsmannen Rikspolisstyrelsen om hur barn hanteras vid gripanden av ordningsvakter. Bland annat efter flera uppmärksammade gripanden.

– Frågan dök upp om vilken beredskap ordningsvakter har när de möter unga, säger Fredrik Malmberg till Svenska Dagbladet.

Efter den uppmärksammade videon från Malmö Centralstation hörde BO återigen av sig till polisen med fler frågor. Bland annat undrar barnombudsmannen om händelsen ska utvärderas eller om det krävs fler insatser.

I det öppna brevet svarar Dan Eliasson att det pågår en förundersökning som förhoppningsvis kan klargöra förloppet.

"Måste invänta utredningen"

"Den här utredningen är i gång och nu måste vi invänta vad den ger. Jag kan inte närmare gå in i ärendet eftersom det råder förundersökningssekretess", skriver han.

Han skriver vidare att Rikspolisstyrelsen redan 2012, efter påtryckningarna från BO, förbättrade utbildningen för ordningsvakter och bland annat införd Barnkonventionen i utbildningen.

"Utbildningen är föremål för ständig utveckling utifrån aktuella händelser eftersom man arbetar med verkliga scenarier. Eftersom Barnkonventionen varit del av utbildningen och regelverket i tre år kan det nu finnas anledning att utvärdera det. Jag kommer att ta frågan vidare med mina medarbetare", skriver Dan Eliasson.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!