Reaktor tvångsstoppas

Kärnkraftverket i Oskarshamn.
Foto: Mikael Sjöberg

Kärnkraftverket i Oskarshamn tvingas stoppa en reaktor. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten lever verket inte upp till säkerhetskraven.

– Det är allvarligt att vi gör en annan bedömning än OKG (Oskarshamns kraftgrupp, reds anm.), säger Leif Karlsson, enhetschef på strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten stoppar driften vid Oskarshamns andra kärnkraftsreaktor (O2) "utan dröjsmål". Bolaget har inte visat "att väsentliga säkerhetsfunktioner uppfyller myndighetens krav på driftklarhet och tillförlitlighet".

– Vi har noterat att det underhåll som man har bedrivit på sina dieselgeneratorer och sina gasturbiner inte håller den nivån som vi har förväntat oss, säger Leif Karlsson, enhetschef på strålsäkerhetsmyndigheten, till TT.

– Det är allvarligt att vi gör en annan bedömning än OKG, att de ser det som att de uppfyller kraven.

Enligt Karlsson har ett sådant här beslut om stopp utan dröjsmål inte fattats under åtminstone de senaste åren.

Myndigheten ger kärnkraftsbolaget (OKG) den dispens de sökt om för återstående moderniseringsarbeten för O2, men bara med villkoret att reaktorn får vara i drift längst till och med juni 2013.

Flera åtgärder

Myndigheten vänder sig mot att OKG inte redovisat att vissa säkerhetsfunktioner uppfyller myndighetens krav. Det rör dieselgeneratorerna och brytarna för dieselsäkrade skenor.

En dieselgenerator servades inte som planerat 2011, vilket nu måste göras. På en annan generator ska ett uthållighetstest på 48 timmar genomföras.

Underhållet på skenorna måste också förstärkas.

- Det är väldigt viktigt att dessa fungerar om något inträffar. När det gäller dieslarna ska man genomföra större underhållsåtgärder var sjätte år. Det har man då valt att skjuta upp, vilket vi inte tycker är acceptabelt, säger Karlsson.

På andra delar finns åldringsproblem och då krävs tätare underhåll, vilket inte heller har genomförts.

- Elberoendet är extremt viktigt för reaktorerna. Det var ett av huvudproblemen som inträffade i Fukushima. Har man inte de här systemen kan man inte tillföra vatten till reaktorn, säger Karlsson och tillägger:

- Det har inte inträffat något och det är ingen akut situation. Det allvarligaste är att vi har olika synsätt på hur de ska underhålla säkerhetssystemen.

OKG måste också göra en extra översyn av gasturbinerna, särskilt gällande kontrollutrustning och transformatorer.

"Kör snart i gång igen"

Verket stängs nu ner, men ägaren Eon räknar med att snart kunna vara i gång igen efter att ha fixat det som myndigheten kräver.

- Det tar ett par veckor, det är det vi räknar med, sen kan vi köra i gång igen, säger Torbjörn Larsson, presschef på Eon Sverige.

Det handlar absolut inte om någon omedelbar fara för säkerheten, enligt Larsson.

Enligt tidigare beslut skulle OKG vara klara med åtgärderna i december i år. Bolaget sökte dispens för moderniseringarna till i december 2014.

Moderniseringsåtgärder

När OKG genomfört de åtgärder myndigheten nu kräver direkt, ser myndigheten inga "akuta säkerhetsmässiga konsekvenser av att senarelägga införandet av moderniseringsåtgärderna".

Men för att OKG:s arbete ska genomföras på ett säkert och kvalitativt bra sätt behöver det påbörjas i god tid. Därför får bolaget bara ha reaktorn i drift fram till och med juni 2013.

Oskarshamns andra kärnkraftsreaktorn, O2:

O2 är en av tre reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk. Den började byggas av Asea 1969 och togs i drift i december 1974. Reaktorns maxeffekt brutto är 661 MW. Dess bästa produktionsår var 2010 då reaktorn producerade 5,0 TWh.

Reaktorn står just nu inför omfattande moderniseringar, som sker etappvis. Nästa etapp var tänkt att inledas 2013.

Oskarshamns kärnkraftverk ägs av Eon och Fortum.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!