Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Rädda ditt hem från
det extrema vädret

ÖVERSVÄMMAT. I augusti tidigare i år drabbades bland annat Getinge i Halland av en svår översvämning.
Foto: Jens L'Estrade
Hur tänker du som villaägare kring klimatförändringar?Jeanette Nilsson, 38, landskapsarkitekt, Lomma tillsammans med Peter, 7:"Jag tänker nog mest på hur jag påverkar miljön snarare än hur klimatet påverkar mig och mitt hus. Däremot, när vi köpte huset, så tittade jag på vilken höjd det låg. En del i vårt område har också haft problem med översvämningar."
Foto: Ronny Johannesson
Hur tänker du som villaägare kring klimatförändringar?Mikael Nygren, 33, vitvarureparatör, Lomma tillsammans med Dante, 1:"Vi har just köpt hus och bara hunnit vara husägare i ungefär en vecka, men källare är väl kanske en sådan sak man tänker på. Nu har vi ingen, men hade vi haft det hade vi nog sett till att dränera eftersom man vet att de som har källare fått mer och mer problem."
Foto: Ronny Johannesson
Hur tänker du som villaägare kring klimatförändringarna?Björn Lenntoft, 50, jobbar med värmepumpar, Bjärred:"Man märker ju att vintern kommer allt senare och att man får klippa gräsmattan någon extra gång. Jag som säljer värmepumpar, och har gjort i många år, märker också att våra kalkyler för årsmedeltemperatur inte alltid stämmer längre. På vissa ställen har vi fått ändra med så mycket som en grad. Innan var Höllviken en egen klimatzon, men nu är även Malmö och Lund i samma klimatzon. Sedan upplever jag att det blivit fuktigare och man fått mer problem med fukt. I vårt tidigare hus fick vi sätta in avfuktare."
Foto: Ronny Johannesson

Sommarens värmeböljor och översvämningar är kanske bara början på en ny klimattrend.

Men nu har forskare tagit fram ett verktyg där husägare kan se hur just deras hem påverkas.

– Vi vill ge information som är riktad och relevant men även ge exempel på åtgärder, säger klimatforskaren Tina Neset.

Sommaren 2014 utfärdade SMHI för första gången någonsin en klass 1-varning på grund av höga temperaturer.

I augusti drabbades både halländska Getinge och Malmö av kraftiga översvämningar och under hösten var det höga vattenflöden i Bohuslän och Värmland.

En global temperaturhöjning pågår och i framtiden väntas mer extremt väder där exempelvis skyfall kan bli mycket vanligare.


Foto: Foto: Ronny Johannesson

Ett nytt verktyg

I klimatförändringens spår har också många svenska myndigheter börjat intressera sig allt mer för klimatanpassning. Flera kommuner håller exempelvis på att ta fram åtgärdsplaner för att skydda sina invånare mot den stigande havsnivån.

Men nu har ett antal skandinaviska forskare tagit fram ett nytt verktyg där den enskilda husägaren är i blickfånget. Genom det webbaserade visualiseringsverktyget VisAdapt kan Skandinaviens villaägare nu se hur just deras hus väntas bli påverkade av värmeböljor, temperaturförändringar, ökad nederbörd och skyfall.

"Vill ge en konkret bild"

– Tyvärr blir klimatfrågan ofta väldigt abstrakt och långt bort, därför vill vi ge en mer konkret bild och just beröra anpassningsfrågorna som inte har diskuterats så mycket, säger Tina Neset som är en av forskarna.

Genom det nya verktyget kan husägaren titta på sitt eget område eller till och med välja den egna adressen. Det tidsperspektiv som forskarna har riktat in sig på är de närmaste 40-60 åren.

– Vårt syfte är att ta fram riktad och relevant information till den enskilde. Rent generellt pratar man ofta ganska långa tidsperioder, men här ville vi ha mer avgränsad så det finns en planeringshorisont, säger Tina Neset.

Förutom olika klimatscenarion, såsom temperatur- och nederbördsförändringar, finns även konkreta tips på hur husägaren kan skydda sig och sitt hus. Via hemsidan kan du välja allt från tak, fasad, grund, trädgård men även i vilken typ av landskap som just ditt hus står. Allt för att få bäst anpassade råd.

"Enkelt och tydligt"

– Det här är saker som man kan göra i dag och som kan vara aktuella redan nu. Det kan gälla dränering eller vilken färg man väljer, säger Tina Neset.

Verktyget har utvecklats genom ett samarbete mellan ett par nordiska försäkringsbolag samt forskare vid Linköpings universitet, The Norwegian Institute for Science and Technology i Trondheim och Århus universitet.

De klimatscenarior som presenteras bygger på information från SMHI.

– Förhoppningen är förstås också att göra det intressant och skapa ett intresse för klimatfrågan. Vi hoppas att det här verktyget är så pass enkelt och tydligt att den leder till att många använder den och att det blir något man pratar om, säger Tina Neset.

Skandinaviska forskare bakom webbsidan som ger dig konkreta tips på hur du kan minska skadorna av extremvädret

Exempel på förändrad årsmedeltemperatur: Växjö

I stort sett hela Sydsverige väntas få en ökad årsmedeltemperatur. I exempelvis Växjö väntas temperaturen de närmaste 40 till 60 åren öka med uppemot 3 grader.
Några exempel på vad man som husägare kan göra för att skydda sig i framtiden:
Vi ökade temperaturer torkar takpapp snabbare och bör därför bytas oftare. Det blir även viktigare att reparera sprickor i takpappen och framförallt kontrollera skarvarna.
Träfasader och fönster bör också målas oftare.


Exempel ökad nederbörd: Perstorp
Nederbörden beräknas öka kraftigt i hela Sverige. I Sydsverige är ökningen de kommande 40–60 åren beräknad till 60–120 mm om året. I Perstorp väntas ännu mer nederbörd i framtiden, där beräknas ökningen bli 120–180 mm årligen.
Några exempel på vad man som husägare kan göra för att skydda sig i framtiden:
Se till att hängrännor, stuprör och dräneringsrör spolas av ordentligt. Åtgärder är extra viktig för den som har ett platt tak.
Kontrollera så att takpappret är tätt. Särskilt vid skarvarna.
Vid renovering av träfasader och träfönster bör du välja färg som är fuktbeständig, men samtidigt släpper igenom ånga.
Kontrollera också husgrunden och se till så att den är väldränerad. Har du en krypgrund bör fukthaltsluftfuktigheten hållas under 75 procent – det är nämligen en kritisk gräns för mögelskador. Är fukten för hög kan du sätta in en avfuktare.


Exempel översvämningsrisker: Kristianstad

Kristianstad ligger i nära anslutning till ett riskområde för översvämning. Här är några exempel på åtgärder som husägare kan vidta för att minska skador och extrakostnader vid en översvämning:
Säkra exempelvis garagenedfarter och källartrappor med förberedd plast och sandsäckar som kan läggas ut vid förväntade översvämningar
Bygga en mur för att skydda mot återkommande översvämningar
Byta hårdgjorda ytor av sten eller asfalt mot grus eller gräs för att öka tomtens dräneringsförmåga.
Säkra krypgrundar med vattenbeständiga material som tål höga vattenflöden under en kortare tid.
Se till att källargolv består av material som inte är fuktkänsliga och att fuktkänsliga föremål inte ska placeras på golvnivå.


Exemplet värmeböljor: Malmö
Om temperaturen ligger över 25 grader tre dagar i följd räknas det som värmebölja. I exempelvis Malmöområdet väntas antalet dagar med värmebölja stiga från 2 perioder per år till uppemot 13 de närmaste 40 till 60 åren.
För att minska risker från värmeböljor kan husägare:
Sänka temperaturen inomhus genom att sätta upp solskydd i form av persienner eller plantera träd. Träden bör vara av lövtyp för att minska risken för stormskador.
Se över taken regelbundet och byt takpapper oftare för att minska risken för vattenläckage.


Exempel ökad risk för skyfall: Hylte
Bland annat i halländska Hylte väntas antalet dagar med skyfall öka med ett par dagar per år inom en 50-årsperiod.
Några exempel på vad man som husägare kan göra för att skydda sig i framtiden:
Inför ett väntat skyfall kan det vara bra att säkra fönster, dörrar och andra öppningar.
Ligger huset i ett känt översvämningsområde kan det vara bra att införskaffa olika former av skottkonstruktioner som tillfälligt kan täcka dörrar, fönster och ventilationer.
Se till att källargolv består av vattenbeständigt material, tillexempel klinker.
Se till att marken i trädgården kan ta upp ytvattnet genom att lossa "kompakt jord", lera, gyttja och dylikt. Blanda upp med grus eller ersätt delar med grus eller gräs.

Så här fungerar verktyget

Välj adress.
 Välj tak, fasad, grund, trädgård och landskap.
 När du klickar dig vidare får du sedan olika klimatscenarion för ditt valda område. Här visar verktyget hur temperatur, nederbörd, värmeböljor och skyfall väntas förändras under de närmaste 40 till 60 åren.
 Verktyget ger också anpassningsåtgärder utifrån de val du tidigare gjort. Har ditt hus ett papptak och finns i ett område där nederbördsmängden väntas öka får du tips och råd kring hur du kan klimatanpassa din bostad.

MISSA INGA NYHETER FRÅN SYDSVERIGE – ladda ner Kvällspostens app!