Långa restider, många olyckor – nu börjar vår nya artikelserie

Nu ökar köerna på halspulsådern E6

Motorvägen mellan Vellinge och Helsingborg präglas av en aggressiv körning och har kallats ”Dödens väg”. Varje dag inträffar i snitt minst en olycka på E6 i Skåne, Halland och Västra Götaland. 

När 55 000 fordon på torsdag tvingas till mindre vägar utbryter kaos.

– Jag är övertygad om att det kommer bli köer och att folk kommer få sitta och vänta, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare inom trafikledningsområdet på Trafikverket.

Publicerad 8 okt 2018 kl 05.10

Du pendlar till arbetet längs E6an och vill komma fram i tid. Och förstås, vid liv. 

Men – hur väl fungerar Skånes halspulsåder? Hur problemfritt är det att köra bil längs motorvägen som på torsdag, den 11 oktober, stängs av vid trafikplats Alnarp. 

Om E6:s betydelse för skåningarna går att mäta ges svaret just då, när motorvägsbron utanför Malmö stängs av för all trafik under två veckor. 

Normalt samsas tung trafik från kontinenten med tusentals pendlare om utrymmet i de två filerna i varje riktning. Motorvägen är en av de mest trafikerade vägarna i landet.

Vid rusningstid är det trångt på motorvägen: Köer bildas och olyckor inträffar. 

undefined

Köer – en vanlig syn på E6.

Foto: JAN EMANUELSSON, TOPNEWS.SE

24 dödsolyckor

Enligt statistik från Trafikverket har det under de senaste 3,5 åren inträffat 1798 olyckor på E6 i de tre sydligaste länen. 

Men trots att antalet trafikanter stadigt ökat under åren har olyckorna hållit en liknande nivå. 2015 inträffade 541 stycken, nästföljande år 515 och förra året 530.

– Motorvägar är en förhållandevis säker vägtyp, därför är det högre hastighetsbegränsning på dem. Det finns en hög säkerhetsstandard, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

undefined

Svart: Dödsolyckor • Röd: Allvarliga olyckor • Orange: Måttliga olyckor • Lindriga olyckor.

Foto: Trafikverket

De höga hastigheterna gör också att när det väl inträffar allvarliga olyckor blir de ofta mycket svåra. 

De senaste tre åren har 24 personer omkommit i samband med olyckor på E6. Elva av dem kategoriseras av Trafikverket som singelolyckor. 

undefined

E6:an mellan Malmö och Trelleborg. En halspulsåder genom Skåne.

Foto: HÅKAN SANDBRING / SYDPOL.COM

Störningskänslig

När Trafikverket förra året presenterade en studie om E6 konstaterades att motorvägen blivit allt mer störningskänslig och att olyckor snabbt skapar köbildning.  

– Problemen uppstår ofta i anslutning till på- och avfarter och fordon ligger för nära varandra och kör för fort. Det finns ett problem med ogenomtänkta omkörningar och sen snabbt tillbaka för att svänga av vid en avfart. Då tvingas andra fordon bromsa in och då byggs en kö på bakom, säger Jack Bårström, samhällsplanerade på Trafikverket.

– Man har en aggressiv körstil på E6 i Skåne, folk kör som att de tror att det är autobahn. Vad det beror på vet jag inte. 

 

 

undefined

E6 är halspulsådern genom västra Sverige.

Foto: ANDRE TAJTI

”Dödens väg”

Förslag om att åtgärda framkomlighetsproblemen på E6 genom att bygga ut med fler filer har lyfts.

Men även om det teoretiska kapacitetstaket på många håll nästan är nått handlar det framför allt om att kunna få ett bättre flöde för att lösa problemet. 

– Trots att ingen bil kolliderat blir det väldigt långa köer. Då tolkas det som att det är vägen som har brister. Det beror på att körstilen skapar problem. Därför är inte fler filer hela lösningen på problemet, säger Jack Bårström.

undefined

Jack Bårström, Trafikverket.

Foto: Trafikverket

– E6 diskuteras av många och många tycker till. E6 har kallats ”Dödens väg”, men vi har inte kunnat verifiera att den är särskilt olycksdrabbad. Snarare tvärtom: Det är en låg olycksfrekvens när det gäller allvarliga olyckor med personskador. Det är en väg med högt flöde, då uppstår olyckor. 

 

 

55 000 fordon varje dag

När E6 vid trafikplats Alnarp öppnas upp för trafik den 27 oktober kommer inte trafikanterna märka någon som helst skillnad mot hur det var före. Vägen stängs av för att sätta in två tunnlar för dubbelspår under motorvägen. 

Men för de 55 000 fordon som varje dag passerar motorvägsbron blir skillnaden markant under arbetet. Samtliga tvingas till mindre närliggande vägar med ännu längre köer till följd. 

Trafikverket har uppmanat folk att om möjligt låta bilen stå hemma. 

 

 

undefined

"Dödens väg". Så kallades E6 i en artikel i Kvällsposten från 2008, efter en rad olyckor på kort tid.

Foto: RONNY JOHANNESSON

Stora problem

Trafikverket kommer att följa trafiken på de mindre vägarna via kameror. Man har även extrapersonal ute på plats för att kunna rapportera in om det sker några olyckor eller blir köbildning. 

Göran Holmberg hymlar inte med att avstängningen kommer att innebära problem för de tusentals trafikanter på vägarna. 

 – Det är ett jätteprojekt även för trafikledningen. Ett av de största som vi kommer genomföra här nere de senaste och kommande åren. Det kommer påverka bilisterna och kommer påverka den personal som sitter inne på trafikledningscentralen och följer detta via sina kameror och alla meddelande som kommer in, säger han. 

I kartan nedan kan du själv zooma in och läsa om dödsolyckorna. Då orten för olycksplatsen inte alltid framgår är platserna ungefärliga.

Olyckor senaste åren

2015

Dödsolyckor: 7

Allvarliga: 16

Måttliga olyckor: 56

Lindriga olyckor 462

Totalt: 541

 

2016

Dödsolyckor: 10

Allvarliga olyckor: 10

Måttliga olyckor: 40

Lindriga olyckor: 455

Totalt: 515

 

2017

Dödsolyckor: 7

Allvarliga olyckor: 17

Måttliga olyckor: 458

Lindriga olyckor: 530

Totalt: 530

 

2018

Dödsolyckor: 0

Allvarliga olyckor: 7

Måttliga olyckor 27

Lindriga olyckor: 178

Totalt: 212

 

Totalt

Dödsolyckor: 24

Allvarliga olyckor: 50

Måttliga: 171

Lindriga: 1553

Totalt: 1798

 

Olyckstyp

Dödsolyckor

Singelolycka: 11

Upphinnande: 2

Korsande: 1

Cykel/Moped: 1

Älgolycka: 1

Backning/Vändning: 1

 

Allvarliga olyckor

Singelolycka: 17

Omkörning: 2

Upphinnande: 20

Avsvängande: 1

Korsande: 5

Möte: 1

Fotgängare: 2

Cykel: 1

Övrigt: 1

 

Måttliga olyckor: 

Singelfordon: 57

Omkörning: 3

Upphinnande: 73

Avsvängande: 9

Korsande: 8

Möte: 3

Cykel: 4

Fotgängare: 6

Älgolycka: 2

Backning/Vändning 2

Övrigt: 2

 

Lindriga olyckor

Singelolycka: 427

Omkörning: 69

Upphinnande: 911

Avsvängande: 21

Korsande: 45

Möte: 7

Cykel: 13

Fotgängare: 8

Moped: 2

Rådjur/hjort: 7

Älgolycka: 10

Vildsvin: 1

Traktor: 1

Parkerat fordon: 8

Backning/Vändning: 4

Övrigt: 14 

 

Totalt

Singelolyckor: 512

Omkörning: 74

Upphinnande motorfordon: 1006

Korsande motorfordon: 59